Lokalt

Farvel til biler og busser: København får bypark foran Tivoli

TV 2 Kosmopol logo
I samarbejde med TV 2 Kosmopol

Tæt trafik af biler og busser skal erstattes med en grøn oase midt i dele af det indre København i 2022.

Motorkøretøjer foran blandt andet Tivoli i København er måske snart fortid.

Et stort flertal i Københavns Kommune har nemlig vedtaget planer om at etablere en rigtig park, hvor Vesterbrogade krydser Bernstorffsgade og H.C. Andersens Boulevard.

Det vil betyde, at borgere i København kan se frem til at gå på jord og sten blandt træer og buske, der hvor vejen lige nu er asfalteret.

Ifølge medlem af Københavns Teknik- og Miljøudvalg, Mette Annelie Rasmussen (R), er målet med den nye bypark et forsøg på at levere det, som Radikale Venstre mener, københavnerne efterspørger: grønnere områder og en mere boligblandet by.

- Vi vil gerne have et grønnere København, flere træer og bedre rekreative områder. Københavnerne er klar, Tivoli er klar, siger Mette Annelie Rasmussen til TV 2 Lorry.

Væk med bilerne

Én af de store udfordringer, som venter forude for kommunen, er at sikre sig, at blandt andet busserne kan omdirigeres væk fra den del af Vesterbrogade hvor parken skal ligge. Teknik- og Miljøudvalget har i den forbindelse fået lavet en trafikanalyse for at blive klogere på, hvor køretøjerne i så fald skal køre.

- Vi skal have skabt en løsning på de trafikale udfordringer, vi har her, for det er jo både busser og biler, der kører her, siger Mette Annelie Rasmussen.

Hvor trafikken så skal dirigeres hen, det er endnu ikke blevet bestemt. Samtidigt, da der blev stemt for den nye bypark, blev et forslag om også at lukke for biltrafik på den nærliggende Hammerichsgade i København dog nedstemt.

Partnere skal tage regningen

Københavns Kommunes rolle bliver primært at lægge det offentlige stykke vej, som byparken skal etableres på, til rådighed. Regningen forventer blandt andre Radikale Venstre, at Tivoli samt foreningen Tivolis Venner skal tage.

Tivoli takker i dag nej til interview, men i et skriftligt svar til TV 2 Lorry skriver Tivolis Direktør, Susanne Mørch Koch:

- Vores engagement i Byparken er fortsat stærkt, og på mange måder har covid-19 sat en tyk streg under behovet for flere grønne åndehuller i byen. Byparken er netop en mulighed for at give københavnerne og besøgende et nyt oplevelsesrigt byrum. Jeg er meget glad for den opbakning, der er til projektet, og jeg kan love, at vi kommer til at gå meget aktivt ind i arbejdet med bidrag til den kommende mere konkretiserende fase. Vi kommer til at gøre, hvad vi kan for at realisere dette projekt, som vi fortsat tror fuldt og fast på. Det vil være til gavn for alle i området og for hele København, skriver hun.

Forude arbejder Københavns Kommune på en redegørelse over projektet. Derefter skal byparken til en planhøring med de lokale københavnske borgere, mens kommunen sideløbende vil lede efter finansielle partnere.

Hvis alt forløber planmæssigt, så forventer Mette Annelie Rasmussen, at det første træ vil blive plantet – og at parken også vil stå færdig - i løbet af 2022.