Lokalt

Ekspert: Minkgrav kan gøre sø til algesump på tre-fire år

TV Midtvest logo
I samarbejde med TV Midtvest

Udledning af kvælstof og fosfor fra minkmassegrav kan omdanne Boutrup Sø til algesump, lyder det fra ekspert.

Det kan i løbet af ganske få år have alvorlige konsekvenser for Boutrup Sø, at myndighederne har nedgravet flere tons døde mink lige i nærheden, det skriver Landsbrugsavisen.

Landbrugsavisen har talt med en ekspert på området. Det er professor og institutleder ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet Jørgen E. Olesen.

- Søen kommer til at blive groet til med alger og skidt indenfor 3-4 år, og så er der nok ingen fisk tilbage. Det kan så blive ved sådan i rigtig mange år, siger Jørgen E. Olesen.

Tirsdag erkendte den nytiltrådte fødevareminister, Rasmus Prehn, at myndighederne ikke har overholdt et afstandskrav på 300 meter til den nærliggende Boutrup Sø ved nedgravning af mink.

Søen er også en af årsagerne til, at lokale fra Nr. Felding og Holstebro har demonstreret og protesteret over beslutningen om at nedgrave døde mink. Søen bliver brugt som rekreativt område med vandreture, lystfiskeri og om sommeren som badesø for lokalbefolkningen.

Professor: Undersøgelser er nok

Miljøstyrelsen er nu gået i gang med at lave undersøgelser af området og finde løsninger på den mulige udledning, men undersøgelser er ikke løsningen ifølge Jørgen E. Olesen.

- Minkene er gravet ned på sandjord, så det forurenende vand siver gennem jorden ud til vandmiljøet. Derfor kan man få pumpet al jorden op, men det bliver meget dyrt.

- Undersøgelser er fint, men det betyder jo kun, at man holder øje med problemet. På et eller andet tidspunkt skal man jo gøre noget. Der burde man nok allerede overveje nu, om ikke man skulle se af at få gravet de mink op igen.

Danmarks Naturfredningsforening bakker ifølge Landbrugsavisen også op om kravet om at grave de døde mink op igen.