Lokalt

Brandvæsen ser tre muligheder for at slukke kæmpebrand ved Roskilde - og ingen af dem er gode

  Daniel Tronholm/Privatfoto
TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

Roskilde Brandvæsen skal ifølge erfaringer fra England bruge op mod 11 millioner liter vand for at slukke gigantisk affalds-brand.

Mens borgere i Roskilde dagligt må leve med lugtgener fra den voldsomme storbrand på Solum, er Roskilde Brandvæsen ved at have brugt alle kneb mod flammerne.

- Vi er ved at løbe tør for gode idéer, konstaterer Lars Robetje, beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen over for TV 2 Lorry.

Han og kollegerne står dermed tilbage med et valg mellem tre onder i kampen mod den kæmpemæssige bunke af haveaffald, der har stået i flammer siden 19. september:

Hvis brandvæsenet forsøger at slukke branden med vand, skal der bruges op mod 11 millioner liter. Det viser beregninger, som Roskilde Brandvæsen har lavet på baggrund af data fra en lignende brand i England.

- Men grunden til, at vi er forsigtige med det, er, at træ (haveaffaldet, der brænder, består udelukkende af træ, red.) indeholder næringsstoffer som fosfor, og det skylles med ned i jorden, siger Lars Robetje.

Og da branden ligger ovenpå et område, hvor grundvandet nemt kan påvirkes, kan det altså være risikabelt at hælde vand på.

Gøre noget, vi ikke plejer

Den anden mulighed er at køre jord på branden, hvilket brandvæsenet tidligere har forsøgt. Men også her er der risiko for unødig miljøskade, da jord på branden kan udløse en glødebrand.

Det kan i sidste ende betyde, at der bliver trukket trætjære ud af haveaffaldet, og det vil forurene jorden under branden.

Endelig er der den sidste mulighed - ikke at gøre noget. Sådan kan branden gå i sig selv, men det vil give markante lugt- og askegener for borgerne i området.

- Den mest rigtige løsning er at lade branden brænde ud, men hvis der er risiko brandspredning, må vi gøre noget andet, siger Lars Robetje.

- Vi skal gøre noget vi ikke plejer som brandmænd, nemlig at skabe de rigtige vilkår for branden. For jo renere forbrændingsproces, jo mindre røg og gener giver det, siger han.

Oprindeligt var branden estimeret til at være 55.000 kubikmeter stor. I begyndelsen af oktober var den vurderet til at være omkring 17.000 kubikmeter stor, og i dag vurderer Lars Robetje, at der er 9.000 kubikmeter tilbage af den brændende affaldsbunke.

Inde i midten af den brændende bunke er der 700 grader varmt, og det er umulig at nå ind til kernen med vand, skum eller andre slukningsmidler.

- Vi er godt klar over, at det her er til stor gene for alle, og vi gør vores bedste hver dag for at finde en løsning, siger Lars Robetje.