Lokalt

Langebro lukkes for al trafik i to dage

På hverdage kører 50.600 køretøjer over broen. Søren Bidstrup - Ritzau Scanpix / TV 2 LORRY
TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

66 år gammel bro skal renoveres, og derfor bliver knudepunkt i København afspærret i to døgn.

Langebro, der forbinder Indre København med Amager, er blevet træt i membranen. Og derfor skal den skiftes.

Det er dog ikke noget, man klarer i en håndevending. Derfor bliver broen spærret for al trafik fra lørdag 24. oktober klokken 06.00 til mandag 26. oktober klokken 04.00.

Men allerede i denne weekend vil trafikanterne finde det lidt mere bøvlet at komme over vandet. Den ene af vejbanerne er nemlig allerede blevet spærret lørdag morgen.

- På daglig basis lægger Langebro asfalt til titusindvis af trafikanter, som har behov for at krydse havnen, og det daglige mylder, kombineret med vind og vejr, tærer på broen. I forbindelse med det almindelige vedligeholdelsesarbejde af Langebro sætter Teknik- og Miljøforvaltningen nu gang i også at udføre nogle af de akutte reparationer, som er første del af hovedrenoveringsplanen for broen, skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Ud over den almindelige drift og vedligeholdelse af broen skal der monteres en såkaldt drypnæse på tværs af broens vognbaner og cykelsti, så nedsivende vand kan opfanges og ledes uden om broens maskinrum.

I forbindelse med de akutte reparationer er der særligt fokus på at stoppe indsivning af vand, så yderligere nedbrydning af beton og maskindele forhindres. Der blev i første omgang bevilliget 36,3 millioner kroner til den akutte renovering. Sidenhen er der yderligere blevet bevilliget 6,6 millioner kroner til blandt andet rækværk.

Før drypnæsen kan monteres, skal brodækkets kant på Langebros faste del afrenses og malerbehandles. Arbejdet kan kun gennemføres, når broklapperne er oppe, og derfor er det altså nødvendigt at spærre Langebro i knap to døgn.

Når broen lørdag og søndag i uge 43 bliver spærret for trafik, udnytter Teknik- og Miljøforvaltningen muligheden for samtidig at udskifte belægningen på vej og cykelsti på Amagersiden, da man ellers vil være til gene for trafikken i længere tid.

På hverdage kører 50.600 køretøjer over Langebro. I forbindelse med renovering af brofugerne på Langebro i sommeren 2018 og en miljøsanering af parkeringskælderen i 2019 kunne Teknik- og Miljøforvaltningen konstatere, at der var behov for at foretage yderligere renoveringer af broen.

På grund af flere års nedsivning af regnvand er dele af betonkonstruktionen i dårlig stand, og andre dele af betonen har taget skade som følge af konstruktionsfejl helt tilbage fra opførelsen af broen i 1954.