Lokalt

Kritisk truede bier igen dukket op ved museum: Forsker er begejstret

TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

De gamle bygninger på Frilandsmuseet i Lyngby er et godt levested for sjældne bier som vægmaskebi og hulbi, der igen er fundet i museets revner.

Frilandsmuseet i Lyngby er et godt åndehul og levested for de små sort-gule, stribede bier.

Der er netop igen fundet to særligt sjældne bier - vægmaskebien og hulbien - i de historiske bygninger.

Det var Henning Bang Madsen, forskningstekniker ved Biologisk Institut ved Københavns Universitet, som har beskæftiget sig med bier i 20 år, der fik de to bier i nettet, så han kunne få dem med hjem og fastslå arterne.

Han er særligt begejstret over, at det igen er lykkedes at finde vægmaskebien.

Vi får en hel del nye arter sydfra. Vi tilskriver det helt klart et varmere klima.

Henning Bang Madsen, forskningstekniker, Biologisk Institut, Københavns Universitet

- Det viser, at der er en fast bestand af dem, siger han til TV 2 Lorry.

Kritisk truet art - kun set to steder de seneste 20 år

Vægmaskebien er på størrelse med den sorte havemyre - også kendt i daglig tale som tissemyren - og så er vægmaskebien en kritisk truet art.

I Danmark er den her i nyere tid set to andre steder udover Frilandsmuseet. I løbet af de seneste 20 år er den kun set på Nekselø i 2003 og i Trørød i 2018.

Den anden sjældne bi, han fandt, var hulbien. Den er relativt ny i Danmark.

Hulbien er omkring én centimeter lang, og ligesom vægmaskebien er den på rødlisten over truede biarter i Danmark.

Hulbien så Henning Bang Madsen første gang i 2003 på Maribo Frilandsmuseum. Den holder primært til på Lolland og Falster, men den holder altså også til på Sjælland, Fyn og i et enkelt tilfælde Jylland.

Og ifølge Henning Bang Madsen spiller klimaet en rolle, når nye biarter krydser grænsen til Danmark.

- Hulbien kommer fra nabolandene sydfra. Vi får en hel del nye arter sydfra. Vi tilskriver det helt klart et varmere klima, siger han til TV 2 Lorry.

Landbrugets rydning indskrænker leveforhold

Ifølge Henning Bang Madsen er der generelt ikke så mange bier længere, fordi landbruget i langt større grad rydder krat og etablerer fritliggende marker, men i Frilandsmuseets gamle bygninger er der masser af revner og sprækker, hvor de små insekter kan bo og bygge rede.

Jeg var glad for at finde vægmaskebien, for det viser, at der er en fast bestand af dem.

Henning Bang Madsen, forskningstekniker, Biologisk Institut, Københavns Universitet

- Der er alt det, bier gerne vil have. Masser af blomster - de bruger ikke sprøjtegift - og der er masser af føde og levesteder. Vægmaskebi og hulbi har reder i huller. Det kan være huller i træværk, huller i strå eller revner mellem bygninger, siger Henning Bang Madsen og fortsætter:

- Fundet af bierne er at skrue tiden lidt tilbage, som det måske var engang, hvor de boede i bygninger og havde gode leveforhold, siger han.

Udover hulbier og vægmaskebier fandt Henning Bang Madsen også mindre truede biarter – heriblandt bladskærerbier, keglebier, silkebier og saksebier.

Frilandsmuseet i Lyngby holder desuden havedage 26. og 27. september, hvor familier kan komme og se, om man kan spotte nogle af de mange forskellige bier.

Her vil museets egen biavler, Sven Branner, stå klar til at vise og fortælle om museets historiske bistader.