Plejehjemmet

Kommune spildte knap en million på advokatregninger i plejesag

TV 2 Østjylland logo
I samarbejde med TV 2 Østjylland

Fogedforbuddet mod TV 2s skjulte optagelser fra plejehjemmet Kongsgården kostede knap en million - nu er forbuddet ophævet og pengene spildt.

Aarhus Kommune modtog af et advokatfirma regninger for over en million - nærmere bestemt 1.112.694 kroner - da man ville forhindre TV 2s skjulte optagelser fra plejehjemmet Kongsgården i at nå offentligheden.

Det viser en række fakturaer tilsendt kommunen af advokatfirmaet Horten, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i.

På optagelserne kan man se, hvordan 90-årige demente Else Marie Larsen udsættes for dybt kritisabel pleje af dem, der er ansat til at passe på hende.

Østjysk folketingsmedlem for SF og medlem af Sundheds- og Ældreudvalget, Kirsten Normann Andersen, ryster på hovedet over Aarhus Kommunes håndtering af sagen.

- De penge og ressourcer, som man har brugt på for eksempel advokater i den her sag, de kunne i stedet have været brugt på Else og ældreplejen. Vi bør som politikere holde os for gode til at bruge penge på at bekæmpe de pårørende, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Havde man lyttet til dem fra starten, da de længe inden TV 2 blev indblandet forsøgte at råbe kommunen op, så havde der jo aldrig været en sag i første omgang.

Det har de skjulte optagelser indtil nu haft af konsekvenser:

  • Den daglige leder samt områdechefen er ikke længere ansvarlige for Kongsgården.
  • 13 ansatte - 10 medarbejdere og tre ledere - har været til tjenstlige samtaler. Kommunen oplyser, at fem ansatte ikke længere arbejder på stedet.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed har siden foretaget et nyt tilsyn af Kongsgården, som i juli resulterede i alvorlige påbud til plejehjemmet.
  • Kommunen og den ansvarlige rådmand Jette Skive (DF) har undskyldt over for de berørte familier.
  • Samtidig har kommunen afsat 500.000 kroner til til et uafhængigt konsulentbureau, der skal kulegrave hele sagen fra Kongsgården. Resultatet forventes afsluttet i efteråret 2020.
  • Else Marie Larsens familie har anmeldt plejehjemmet til politiet for omsorgssvigt.

Kilde: TV 2

Kommunen meldte TV 2 til politiet

TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i en del af de henvendelser og svar, der i løbet af de sidste mange måneder er sendt frem og tilbage mellem Aarhus Kommune, Østjyllands Politi, Statsadvokaten og advokatfirmaet Horten, som kommunen har haft hyret til opgaven.

Den 30. januar 2020 modtager Østjyllands Politi en anmeldelse fra Aarhus Kommunes Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg, hvor man anmelder TV 2 for i en periode på fjorten dage at have foretaget skjulte optagelser i den 90-årige demensramte Elses bolig på plejehjemmet Kongsgården.

Optagelserne er ifølge TV 2 sket i Elses private bolig og med både hendes egen og de pårørendes accept. Kommunen påpeger dog, at der er tale om en arbejdsplads og ikke en privat bolig, når der er plejepersonale til stede, ligesom at Elses mentale tilstand betyder, at hun ikke kan give et gyldigt samtykke.

Østjyllands Politi afviser alligevel af to omgange at indlede en efterforskning, fordi man vurderer, at afdækning af kritisable forhold på et plejehjem er af så stor samfundsmæssig interesse, at TV 2 havde god grund til at sætte de skjulte kameraer op.

En vurdering, som politisk ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd, Lone Norlander Smith, mener, at man burde have accepteret.

- Jurister havde allerede anbefalet noget andet, så man burde i stedet have reageret på de pårørendes klager, frem for at arbejde på at få nedlagt et fogedforbud, som jeg ikke mener var nødvendigt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Optagelserne dokumenterer store svigt, som de pårørende også havde råbt op om længe inden. Kommunen har forsømt sin handlepligt i flere år, og man bør ikke nedlægge et fogedforbud mod, at offentligheden får det at se.

Ville ikke have optagelserne ud

Dengang godtager kommunen og dens jurister dog ikke vurderingen fra Østjyllands Politi.

I en mail fra den 4. februar, som TV2 ØSTJYLLAND har fået indsigt i, beder kommunens chefjurist advokatfirmaet Horten om hjælp til at få nedlagt fogedforbuddet. Her skriver han:

'Jeg skal bede jer om at fremme sagen overfor Fogedretten, sådan at et eventuelt fogedforbud kan få virkning, således at optagelserne ikke vises i udsendelsen den 19. marts 2020'. Den 19. marts var den dato, som TV 2 i første omgang havde programsat dokumentaren til at blive vist.

Den 16. marts får kommunen Retten i Aarhus' ord for, at dokumentaren ikke må vises. Der nedlægges et fogedforbud mod de skjulte optagelser, hvorefter Østjyllands Politi også skifter mening og alligevel indleder en efterforskning af sagen. I juni stadfæstes den afgørelse ved landsretten i Viborg.

Efterfølgende vælger Ekstra Bladet den 6. juli at trodse forbuddet og vise dele af de skjulte optagelser. Og herefter får piben en helt anden lyd i Aarhus Kommune.

Både borgmester Jacob Bundsgaard (S) og rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive (DF) melder herefter ud, at fogedforbuddet skal ophæves, så offentligheden kan få optagelserne at se. Optagelser, som kommunen ellers havde lagt mange ressourcer i at skjule fra danskerne.

Medlem af Sundhed og Omsorg udvalget for Venstre i Aarhus Kommune, Hans Skou, ærgrer sig over, at man i første omgang arbejdede for at få nedlagt et fogedforbud.

- Vi skal kunne stå inde for den service, vi leverer i kommunen, og derfor har vi i Venstre hele vejen igennem kæmpet for at få fogedforbuddet ophævet. Det er mange penge, man har brugt på det, og jeg håber ikke, at det er penge, der nu skal tages fra de varme hænder. De penge kunne have været brugt langt bedre, siger han til TV2 ØSTJYLLAND

Han peger i øvrigt på, hvordan den massive omtale - siden de første klip fra dokumentaren er blevet frigivet - er et vidnesbyrd om, hvorfor det var vigtigt, at dokumentaren blev sendt, og at fogedforbuddet aldrig skulle have været rejst.

Milliondyr ko-vending

Og det er altså netop dét fogedforbud, som Aarhus Kommune nu har valgt at ophæve, således offentligheden kan få optagelserne, der dokumenterer dybt kritisable forhold, at se.

Et forbud, som advokatfirmaet Horten altså har sendt kommunen regninger for 1 million og 122 tusinde kroner for at rejse og opretholde.

Kirsten Normann Andersen oplever som folketingspolitiker ofte, hvordan konsulenter og advokater inddrages i betændte sager og fjerner fokus fra det reelle problem.

- Frem for at tage ansvar, så skyder man bolden til hjørne ved at inddrage politi og advokater. Vi burde som folkevalgte holde os for gode til at gå til kamp mod pårørende og medier på den måde, og i stedet påtage os ansvaret og få gjort noget ved problemet, siger hun.

Hun mener, at det i stedet for at handle om, hvordan man træffer relevante politiske beslutninger til gavn for de ældre, kommer til at handle om jura og bliver et tovtrækkeri mellem kommunen og de pårørende samt TV 2.

- Vi gør os også skyldige i det i Folketinget, og det er et område, hvor vi skal forbedre os. Der er et behov for at kigge på, hvordan vi får skåret på antallet af konsulenter. Og det er denne sag et rasende godt eksempel på, siger Kirsten Normann Andersen.

Rådmand er 'målløs' og 'mundlam'

Rådmanden selv, Jette Skive, stiller sig i dag uforstående over for den kritik, der rettes mod hende fra hendes kollegaer i Aarhus Byråd.

- Jeg er målløs over, at to politikere (Lone Norlander Smith, Enhedslisten, og Hans Skou, Venstre, red.) kan stå og lyve på den måde. Byrådet og udvalget har selv af tre gange bedt mig henvende mig på ny, hvor jeg har fået samme svar. Så det er deres egen skyld, at beløbet er røget så højt op. Jeg er mundlam, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

En ting er hvad byrådspolitikerne har at sige. En anden ting er, at man udefra kan være rystet over, at der er brugt så mange penge på advokatbistand. Kan du ikke godt forstå, at man undrer sig over det?

- Jeg kan godt forstå, at man er rystet. Jeg er også selv rystet og træt af, at vi skulle bruge de penge. Men jeg er politiker i en offentlig myndighed, hvor jeg skal følge loven. Og det er det, jeg har sørget for i den her sag. Derfor er det træls at høre på, at det kunne have været undgået, svarer Jette Skive.

Fire personer på TV 2 er fortsat sigtet i sagen. Det drejer sig om direktør Anne Engdal Stig Christensen, nyhedsdirektør Mikkel Hertz, en redaktionschef samt en journalist.

Dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden' vises torsdag 20:50 på TV 2, hvor der efterfølgende vil blive sendt en LIVE-debat med blandt andre sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), den århusianske rådmand Jette Skive (DF), FOA, en demens-psykolog og en pårørende til den 90-årige beboer fra Kongsgården, Else Marie Larsen.

Dokumentaren kan allerede nu ses på TV 2 PLAY.