Lokalt

København har i årevis ledt store mængder spildevand ud i Øresund

TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

Flere folketingspolitikere er oprørte over nye tal, der viser, at Københavns Kommune har udledt 35 milliarder liter urenset spildevand i Øresund.

Det har i løbet af de seneste dage fået stor opmærksomhed, at den planlagte udledning af spildevand i Øresund blev udskudt til efteråret i sidste øjeblik.

Men nu viser det sig, at de 290 millioner liter spildevand blot er en dråbe i havet i forhold til, hvad der ellers udledes af kloakvand i havet.

En aktindsigt hos Miljøstyrelsen, som TV 2 Lorry er i besiddelse af, viser således, at der alene i Københavns Kommune er blevet udledt over 35 milliarder liter urenset spildevand i Øresund i perioden 2014-2018.

Det er meget bekymrende for et land, der normalt bryster sig af at være grønt

Morten Messerschmidt, klimaordfører for Dansk Folkeparti

Det er over 120 gange mere end de 290 millioner liter urenset spildevand, man oprindeligt havde planlagt at udlede fra søndag og fem dage frem.

Ophidsede politikere

Tallene forfærder flere folketingspolitikere.

- Det her er voldsomme tal. Og det viser jo, at den udledning, vi har diskuteret de seneste dage, det bare toppen af isbjerget, siger Martin Lidegaard fra Radikale Venstre til TV 2 Lorry.

- Det her er et udtryk for, at vi slet ikke har tilpasset hovedstadsområdet til den klimaforandring, vi allerede oplever nu. Vi får mere vand, vi får flere udledninger. Og derfor bliver vi også nødt til at have en bedre infrastruktur. Eller at kunne komme af med vandet på en anden måde. Det har vi virkelig fået dokumenteret nu, siger Martin Lidegaard.

Det her er voldsomme tal

Martin Lidegaard (RV)

Morten Messerschmidt, klimaordfører for Dansk Folkeparti, er enig.

- Det er meget bekymrende for et land, der normalt bryster sig af at være grønt og i en førerposition på miljø og så videre, at man kan stå på mål for sådan noget svineri, siger Morten Messerschmidt.

De to folketingsmedlemmer repræsenterer de to partier, der mandag har kaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd om sagen.

Overløb sviner i Øresund

De 35 milliarder liter kloakvand bliver pumpet direkte ud i Øresund, når der falder store mængder regn. Derved skabes der såkaldt overløb i kloaksystemet, da rensningsanlægget ikke kan håndtere de store vandmængder - og så ender kloakvandet i havet.

En rapport, som COWI udarbejdede til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kaldet SVANA i 2017 viser, at der i 2015 var overløb på det københavnske kloaknet 120 gange årligt.

De enorme mængder kloakvand, der fra 2014 til 2018 er endt i Øresund, har blandt andet indeholdt 11.000 tons COD - også kendt som såkaldt organisk stof - altså afføring.

Derudover har kloakvandet indholdt 147 tons fosfor og 840 tons kvælstof, som alt sammen er med til at sætte gang i algevæksten og dermed iltsvind i havene.

Loven skal ændres

Også Venstres miljøordfører, Jacob Jensen, melder sig på banen i kampen om, at få regeringen til at sætte fokus på den omfattende problemstilling.

- Vi skal ikke have rammer eller regler, der gør, at det er lovligt at lægge direkte ud i vores natur på den måde, som der her bliver gjort inden for lovens rammer. Så vi skal selvfølgelig ændre lovgivningen, men vi skal også skabe nogle økonomiske rammer, for at man så også kan lave de klimatilpasningsprogrammer og andet, sådan at man får løst det her problem.

Vi skal selvfølgelig ændre lovgivningen

Venstres miljøordfører, Jacob Jensen

Hos Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er der enighed om, at der må findes en anden løsning på de massive mængder spildevand, der hvert år bliver udledt i havet.

- Det viser, at vi simpelthen er nødt til at tage klimatilpasning mere alvorligt. Vi er nødt til at tænke vores infrastruktur forfra, siger Martin Lidegaard.

- Det er derfor, vi må have ministeren på banen. For at sørge for, at både spildevandsafledningen, men også kloaksystemerne, der kan håndtere de mængder af skidt, men sådan set også vand, de kan føres bort, lyder det fra Morten Messerschmidt.

Borgmester skal stå skoleret

Oprindeligt havde Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune givet Hofor tilladelse til at udlede 290.000 kubikmeter urenset spildevand i Øresund fra søndag og fem dage frem.

Det er nu rykket til oktober, men tilladelsen kan ikke umiddelbart trækkes tilbage, lyder det i et notat fra forvaltningen.

Sagen blev behandlet i Københavns Kommuns teknik- og miljøudvalg mandag eftermiddag, og teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), skal nu stå skoleret i sagen.