Lokalt

I fem dage pumpes spildevand ud i Øresund

TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

Udledningen møder kraftig modstand og giver frygt for alger og skader på dyrelivet.

På søndag begynder udledningen af 290.000 kubikmeter urenset spildevand svarende til 193 fyldte svømmehaller, som over fem døgn ryger ud i Øresund.

Det står klart, efter Københavns Kommune og Gentofte Kommune har givet tilladelse til, at selskaberne Novafoss og Hofor må udlede de store mængder spildevand, der normalt løber til rensningsanlægget Lynetten.

Årsagen er forarbejdet til en udbygning af Svanemølleholmen i Nordhavn, hvor nye boliger på sigt skal skyde op.

Det kræver byudviklingen, men under jorden på den nuværende industrigrund ligger en hovedspildevandsledning, som forbinder Strandvængets Pumpestation på Østerbro med Lynetten Rensningsanlæg på Refshaleøen og håndterer spildevand fra Frederiksberg, Gentofte og København.

Filter fanger toiletpapir

Før byggeriet kan blive til virkelighed, skal det undersøges, om spildevandsledningen fra 1978 kan klare, at der bygges ovenpå den – og mens det sker, kan den ikke bruges.

Derfor bliver de store mængder spildevand, der kun har været igennem et filter for at undgå større genstande som toiletpapir og lignende, en såkaldt mekanisk rensning, i stedet udledt direkte i Øresund fire kilometer fra kysten ved Skovshoved.

- Vi kommer til at udlede omkring et tons fosfor, syv tons kvælstof og cirka 80 tons COD, som det hedder – altså organisk stof, mere end vi plejer at gøre, siger projektleder hos Hofor, Svend Krongaard, til TV 2 Lorry.

Spildevandsselskabet henviser til, at Gentofte og Københavns Kommuner har givet tilladelse.

"Det får konsekvenser for dyr"

Den beslutning møder dog kraftig modstand fra Danmarks Naturfredningsforening og en chefbiolog ved Øresundsakvariet.

Her går kritikken først og fremmest på timingen af projektet.

- Det her fører til en meget stor ekstra opblomstring af alger i Øresund, og det er ikke godt, siger Henning Mørk Jørgensen, marinbiolog hos Danmarks Naturfredningsforening, til TV 2 Lorry.

Han mener samtidig, at projektet burde være planlagt til vinterhalvåret, hvor udledningen af de store mængder fosfat og colibakterier ikke ville have lige så stor indflydelse på havmiljøet.

Hos Hofor mener man, at man har overvejet årstiden, da projektet er lagt før badesæsonen og derfor ikke påvirker strandgæster i særlig grad, hvis der mod forventning skulle blive forhøjede bakteriekoncentrationer i vandet.

Men også marinbiolog hos Øresundakvariet i Helsingør, Jens Peder Jeppesen, mener, at udledningen har konsekvenser.

- Det er rigtig ærgerligt at udlede spildevandet i Øresund. I vores øjne er det en uofficiel nationalpark allerede. Der har ikke været trawlere herude siden 1932, så de mange forskellige bundmiljøer er helt unikke. Og der er så meget mere liv, end der er mange andre steder i Danmark, siger han til TV 2 Lorry.

- Det er utrolig svært for os at forudsige, hvad der sker. Men én ting er sikkert: Det bliver forværret. Og selv fem dage med relativt store mængder spildevand vil have konsekvenser. Det vil ikke have altødelæggende konsekvenser, men det vil have konsekvenser for dyrelivet herude, tilføjer Jens Peder Jeppesen.

"Pløresund"

Ifølge Hofor er der ingen alternative løsninger på udledningsproblemet, når Lynetteledningen skal lukkes i fem dage.

Dermed fristes man til at omdøbe sundet til Pløresund, som det blev kaldt i folkemunde i 70’erne, før man begyndte at rense spildevand.

De store mængder spildevand er dog intet problem, lyder det fra Hofor.

Og hvis man frygter for badevandskvaliteten langs strandende i København eller Gentofte, peger Hofor på, at udledningen sker fire kilometer fra kysten.

- Der er nogle mål for, hvor meget man må udlede samlet, og det kommer vi til at holde os inden for. Det er ret usandsynligt, at badevandsstederne i København bliver påvirket, fordi der er stærk gennemstrømning derude, siger Svend Krongaard fra Hofor.

Lukkede strande

I 2017 måtte syv strande langs den sjællandske østkyst dog lukke, fordi der var for mange bakterier i vandet efter udledning af urenset spildevand i Øresund.

Det fik Miljøstyrelsen til at advare om ophold i vandet.

- Så får man for mange bakterier ind i kroppen, og det giver populært sagt dårligt mave. Det kan man blive rigtig syg af, så det er noget, man skal tage ret alvorligt, lød det dengang fra kontorchef i Miljøstyrelsen, Rasmus Moes.

Tjek badevandet

Det har torsdag ikke været muligt at få en kommentar fra Københavns Kommune, der har givet tilladelsen til spildevandsudledningen.

I den skriftlige godkendelse lyder det dog, at udledningen ikke kan undgås, og at effekterne ikke forventes at påvirke vandkvaliteten eller være til skade for havmiljøet.

Novafoss, der står for spildevandsudledningen ved Skovshoved Havn, har heller ikke haft mulighed for at lade sig interviewe.

Gentofte Kommune, der også har givet tilladelse til udledningen, siger i et skriftligt svar til TV 2 Lorry, at:

”Vi har informeret via vores hjemmeside og direkte til de klubber, der har aktiviteter på vandet. Når vi kender de præcise datoer, vil der blive skiltet ved alle badebroer i kommunen og på Facebook. Vi opfordrer alle badende til at bruge badevandsappen.dk, hvor man kan få daglige opdateringer om badevandskvaliteten.”