Lokalt

80 års-dagen for 9. april markeres trods forsamlingsforbud

TV Syd logo
I samarbejde med TV Syd

Det er skærtorsdag 80 år siden, at tyske soldater besatte Danmark efter en kortvarig kamphandling flere steder i Sønderjylland.

Selvom coronakrisen betyder, at officielle mærkedage aflyses, så mindes de soldater, der faldt den 9. april 1940, alligevel.

Chefen for Hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, oberstløjtnant Claus Klaris, kører nemlig selv rundt og lægger en krans og aflægger honnør de steder, hvor danske soldater faldt, da Danmark denne morgen for 80 år siden blev besat.

- Det er vigtigt at vi også i disse tider mindes de soldater, der faldt i kamp - selvom vi ikke kan samles. De faldt for Danmark, og derfor kører jeg alene rundt og lægger en krans ved mindestenene i Hokkerup, Sdr. Hostrup, Bredevad, Bjergskov og Lundtoftebjerg, siger oberstløjtnant Claus Klaris.

Normalt markeres dagen med flaghejsning i Søgårdlejren ved Aabenraa med 40 til 50 deltagere. Efter flaghejsning kører man ud til de fem steder, hvor danske soldater blev dræbt og såret.

Ved Hokkerup plejer ansatte og elever fra Rønshoved Højskole at deltage, når der lægges kranse, og der synges ”Altid frejdigt når du går”.

Desuden plejer flere efterkommere til soldaterne fra dengang også at deltage samt enkelte lokale danskere fra nærområdet, der som barn oplevede dagen for besættelsen.

I år er det ikke muligt som følge af forsamlingsforbuddet for flere end 10 personer.

Reduceret mindehøjtidelighed i Sønderborg

I Sønderborg blev der torsdag formiddag gennemført en reduceret mindehøjtidelighed ved mindestenen neden for Sønderborg kaserne.

Kontaktudvalget for de militære traditioner i Sønderborgområdet, i daglig tale kontaktudvalget, gennemførte mindehøjtideligheden i lighed med tidligere år - men med begrænsninger. Flere af Kontaktudvalgets underlagte foreninger stillede med faner og flag.

Dagen plejer at samle mange af byens borgere på Gerlachsgade foran mindestenen til tale og kranselægning.

Mindehøjtidelighedenblev i år gennemført med meget begrænset deltagelse og var ikke som tidligere år et offentligt arrangement.

Sådan blev Danmark angrebet

Angrebet på Danmark blev iværksat lidt over klokken 4 om morgenen, hvor tyske tropper overskred grænsen i Sønderjylland, mens tropper landsattes flere steder på Sjælland og ved centrale trafikknudepunkter rundt om i landet.

Det var danske soldater fra Søgaardlejren, som mødte de overtallige tyske tropper først og kom i kamp med dem klokken 04.50.

I Sønderjylland gjorde danske tropper regulær modstand, som varede indtil først på formiddagen, hvor de sidste troppeafsnit fik meddelelse om den danske kapitulation.

11 danske soldater og tre grænsegendarmer faldt i morgentimerne i Sønderjylland og 23 såredes. De tyske tabstal kendes ikke