Lokalt

Forældre efter forlænget skolenedlukning: Arbejdsgivere skal acceptere, at vi arbejder mindre

TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

Mange forældre er pressede over både at skulle passe fuldtidsarbejde og undervisning af børnene på en gang.

Mange forældre jonglerer i disse coronadage med mange kasketter.

Som forældre skal de være omsorgsfulde og sørge for mad og tandbørstning om morgen, og de skal som lærere hjælpe med undervisning i dagtimerne, og som pædagoger sørge for fritidsaktiviteter ud på eftermiddagen.

Samtidig skal de passe deres sædvanlige fuldtidsarbejde fra et hjørne i stuen, køkkenet, soveværelset, eller hvor der nu er plads på hjemmearbejdspladsen. Men med så mange kasketter, så kan det hele ikke blive gjort perfekt.

- Rigtig mange forældre er presset til det yderste lige nu. De er pressede af deres børn, der keder sig og skal aktiveres. De er pressede af skolerne, der sender lektier og undervisningsopgaver til deres børn. De er pressede af deres arbejdsgivere, der forventer, at de samtidig arbejder videre på samme styrke som før samfundsnedlukningen, siger Cecilia Lucia Fava fra Jægerspris, der er formand for foreningen Folkeskoleforældre.

For forældre er det en kæmpe opgave at få en families hverdag til at hænge sammen lige nu. Vi bliver nødt til at løse udfordringerne i fællesskab

Cecilia Lucia Fava, formand for foreningen Folkeskoleforældre

Men det pres er stressende, og det kan de færreste forældre holde til i længden. Så efter at statsminister Mette Frederiksen (S) mandag eftermiddag meddelte, at skoler og daginstitutioner forbliver lukkede i yderligere to uger, så beder foreningen Folkeskoleforældre landets arbejdsgivere acceptere, at medarbejdere med børn i den kommende tid ikke kan levere helt den samme indsats, som de plejer.

- Arbejdsgiverne skal under nedlukningen både forstå og acceptere, at de ansattes arbejdsindsats ikke kan være som før. Og så skal de fortælle deres medarbejdere, at de har forstået det for på den måde at lette en del af presset på dem, siger Cecilia Lucia Fava.

Hun mener, at arbejdsgiverne bliver nødt til at anerkende, at hvis deres medarbejdere skal holde til den her situation, så skal de lige nu have god samvittighed i forhold til at skulle passe deres arbejde og deres børn på samme tid.

- Vi skal have familier, der kommer godt igennem og ud på den anden side af denne situation, siger hun.

Dialog er vigtigt

Foreningen Folkeskoleforældre mener, at de vigtigste redskaber til at fjerne presset fra forældrene lige nu er dialog og forventningsafstemning. Både mellem forældre og arbejdsgivere og mellem forældre og lærere.

Cecilia Lucia Fava opfordrer derfor alle arbejdsgivere til at sætte gang i den dialog, men understreger, at hvis ikke det sker på arbejdsgiverens initiativ, så må de ansatte selv starte dialogen.

På samme måde mener hun, at en dialog skal begynde mellem skolerne og forældrene.

- Det kan være en stor mundfuld at håndtere undervisningen af flere børn på forskellige klassetrin hjemme i stuen. Vi skal hele tiden snakke sammen, så vi finder et realistisk niveau, siger Cecilia Lucia Fava.

Hun henviser til, at mange børn har fået omfattende skoleskemaer tilsendt af deres lærere med opgaver og lektier, der kræver en stor indsats fra forældrene.

Det kan være en stor mundfuld at håndtere undervisningen af flere børn på forskellige klassetrin hjemme i stuen

Cecilia Lucia Fava

- Vi ved, at lærerne gør deres yderste for at tilpasse mængde og niveau, og vi ved, at vi vil det samme for vores børn, men situationerne i hjemmene er så forskellige, som det ser ud lige nu, og mange forældre bliver nervøse for, om de gør det godt nok.

Cecilia Lucia Fava har selv børn i både 2. og 6. klasse. Men både hun og hendes mand er uddannede skolelærere, så de er bedre rustet til at håndtere hjemmeundervisningen end de fleste.

Frygter ikke det faglige tab

Selvom hjemmeundervisningen er blevet forlænget med yderligere to uger, så er Cecilia Lucia Fava ikke bekymret for, om manglen på normal undervisning vil sætte store faglige aftryk på længere sigt.

- De fleste børn skal nok komme fornuftigt igennem det, så jeg vil næsten sige, at det, jeg er mindst bekymret for, er, at børnene kommer fagligt bagud, siger hun.

Samme vurdering kommer fra formanden for Skolelederforeningen Claus Hjortdal.

- Vi skal ikke være bekymrede for, at eleverne halter bagefter. Under lærerlockouten i 2013 fik de slet ingen undervisning i en måned. Men ved de efterfølgende afgangsprøver lå eleverne generelt på samme niveau som tidligere år, siger Claus Hjortdal.

Skolelukninger kan ramme de socialt svageste

Der er dog enkelte undtagelser, hvor nedlukningen godt kan få faglige konsekvenser. De elever, der kommer fra de mest ressourcesvage hjem, kan nemlig godt risikere at få problemer.

Det var faktisk præcis det, der skete ved lærerkonflikten i 2013.

- De svageste elever klarede sig markant dårligere det år. Men i modsætning til dengang underviser lærerne nu, og så skal vi sikre, at også de svageste elever kommer med, siger Claus Hjortdal.

Det er vigtigt, at forældre, der føler sig pressede, tager imod al den hjælp, de kan få

Cecilia Lucia Fava

Råd til forældre: Tal med hinanden og bed om hjælp

Skoler og daginstitutioner er indtil videre lukket indtil 13. april. Men ingen ved reelt lige nu, om skolerne derefter åbner op igen, eller om nedlukningen bliver forlænget yderligere.

- Fordi det kommer til at vare så længe, så er det vigtigt, at vi forældre taler med hinanden internt i klasserne, med børnenes lærere og med vores arbejdsgiver. Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden med at klare os igennem krisen. Særligt i relation til vores børn, siger Cecilia Lucia Fava fra foreningen Folkeskoleforældre.

Hjælpen kan for eksempel gå ud på at justere mængden af skoleopgaver, der kræver forældrehjælp, eller at anbefale alternative undervisningsmetoder.

Eksempelvis har både Zoologisk Have i København, DR og Randers Regnskov lavet gratis undervisning for børn på internettet, og nogle folkeskolers lærere har måske fundet metoder, som andre lærere på andre skoler med fordel kan gøre brug af.

- Vi ser gode initiativer rundt omkring, som andre kan have gavn af. Vi bliver nødt til at snakke sammen om, hvordan vi gør det her bedst.

- Og så er det vigtigt, at forældre, der føler sig pressede, tager imod al den hjælp, de kan få, siger Cecilia Lucia Fava.