Lokalt

Her skulle 13.143 betalende biler efter planen køre over i døgnet - men kun 2308 gør det

TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

De lave trafiktal over Kronprinsesse Marys Bro vækker opsigt på Christiansborg. Men der er stor forskel på, hvad politikerne vil gøre ved det.

Det har vakt opsigt på Christiansborg, at trafiktallene over Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund er så lave, at en trafikforsker mener, at det er urealistisk at broen kan blive tilbagebetalt gennem brugerbetalinger.

- Det er godt nok heller ikke mange bilister, lyder den umiddelbare reaktion fra Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested.

- Med de her tal, så er det jo helt skørt at blive ved at holde fast i så utrolig dårlig en beslutning, som brugerbetaling er, når man kan se, at det slet ikke løber rundt, siger transportordfører for Nye Borgerlige, Mette Thiesen.

Da broen blev planlagt og bygget, var det forudsat, at der på nuværende tidspunkt ville køre omkring 13.143 betalende biler og lastbiler over broen i døgnet. Men i januar har gennemsnittet været noget lavere med bare 2308 daglige passager. Trafikken i december lå på samme niveau med et gennemsnit på 2320 biler eller lastbiler.

- Jeg synes, tallene er bekymrende. De lever jo ikke op til beregningerne, fra da man etablerede broen, og det, synes jeg, er kritisabelt, lyder det fra Henning Hyllested, der er frustreret over, at politikerne skal vedtage milliarddyre projekter på så usikre beregninger.

Der er masser af penge at tage af i det her budget, og alle partier er jo interesseret i at lave en bred aftale

Mette Thiesen, Nye Borgerlige

- Når man har lavet broen med brugerbetaling på et så fejlagtigt grundlag, så er det klart, at de politikere der har gjort det selvfølgelig må anerkende, at det er en fejl, og så lave det om, så der ikke længere skal være brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro, siger Nye Borgerliges Mette Thiesen.

Enhedslisten vil indføre broafgift på parallel bro

Problemet vokser i størrelse, når man tager i betragtning, at broen kun blev vedtaget ud fra en forudsætning om, at brugerne skulle finansiere størstedelen af broen.

En analyse fra Vejdirektoratet slår nemlig fast, at broen kun akkurat kan blive tilbagebetalt, hvis trafikken over broen vokser til mindst 8.400 daglige bropassager i år 2025. Sådan en trafikstigning vurderer professor i trafikmodellering ved DTU, Jeppe Rich, er urealistisk.

- Jeg kan ikke se, hvor den vækst skal komme fra, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvis ikke man ændrer på forudsætningerne, altså takstgrundlaget og billetpriserne over broen, er der jo ikke den store driver til mere trafik i forhold til urbanisering eller nye arbejdspladser, siger professor Jeppe Rich.

For at få finansieringen til Kronprinsesse Marys Bro hjem, foreslår Enhedslisten Henning Hyllested, at man også indfører brugerbetaling på den ældre Kronprins Frederiks Bro, der krydser Roskilde Fjord omkring fire kilometer nord for den nye bro.

- Det foreslår jeg ud fra en betragtning om, at den grønne omstilling, som vi snakker så meget om, jo ikke bare handler om, at vi får el- og brintbiler, men også om at vi skal transportere os mindre, siger Henning Hyllested.

- Så kan man jo til gengæld intensivere den kollektive trafik over broen, og gøre busserne gratis for at lokke folk over i dem, fortsætter han.

Broen skal være gratis at køre over

Partiet Nye Borgerlige går i den helt anden retning.

- Som vi kan se på trafiktallene, er det urealistisk, at det her kommer til at kunne tjene sig ind gennem brugerbetaling. Så for at få fuld gavn af broen, bør vi hurtigst muligt få fjernet problemet, som altså er brugerbetalingen, siger Mette Thiesen.

For at få fuld gavn af broen, bør vi hurtigst muligt få fjernet problemet, som altså er brugerbetalingen

Mette Thiesen, Nye Borgerlige

Der er gæld på lidt over en milliard kroner i broen, og de penge mener Nye Borgerlige sagtens kan findes i de infrastrukturforhandlingerne, som begynder senere på året.

- Der er masser af penge at tage af i det her budget, og alle partier er jo interesseret i at lave bred aftale. Ministeren har i hvert fald selv sagt, at han er interesseret, så selvfølgelig kan man sætte penge af til det her, siger Mette Thiesen.

V og S vil ikke ændre på noget

Både i Venstre og Socialdemokratiet vil man lige nu ikke gøre andet, end at følge udviklingen i trafiktallene tæt. Begge partier mener, at det er for tidligt at gå i panik over antallet af bilister.

Jeg synes, at vi skal have is i maven

Hans Andersen, Venstre

- Broen er lige blevet indviet i september. Det er stadig vinter, og vi har endnu ikke taget hul på sommersæsonen, hvor turisterne kommer, så jeg synes, det er meget tidligt at konkludere, om der er få eller mange bilister på broen, siger Hans Andersen (V), der udover at være medlem af transportudvalget for Venstre også er valgt i området.

- Jeg synes, at vi skal have is i maven, og så vil jeg kæmpe politisk for at få motorvejen ført helt op til Frederikssund og til broen, for det vil også gavne trafikmængden, tilføjer Hans Andersen.

Samme melding kommer i et skriftligt svar fra transportminister Benny Engelbrecht (S)

- Jeg synes fortsat, at det er for tidligt at konkludere på trafikken over Kronprinsesse Marys Bro. Indsvingsperioden varierer fra projekt til projekt. På Fjordforbindelsen forventer Vejdirektoratet en indsvingsperiode på op til fire år, fordi der altid går et stykke tid efter åbning af nye vejstrækninger, før trafikanterne vænner sig til og tilpasser sig situationen, skriver ministeren i en mail til TV 2 Lorry.