Lokalt

De troede, de boede i Paradis – men så kom regnen

TV Syd logo
I samarbejde med TV Syd

Dette er historien om, hvordan et døgns regn pludselig truede et ellers idyllisk kvarter med ødelæggelse.

Vandet bruser ud af det overløbsbygningsværk, som – normalt helt uden problemer – sørger for, at vandstanden i Bygholm Sø holdes konstant.

20.000 liter vand i sekundet kan der lukkes ud i den lavereliggende Bygholm Å, når vandstanden i søen stiger.

Men mandag var det langt fra nok til at holde vandstanden i søen nede.

Midt på eftermiddagen stod vandet i søen 62 centimeter over den normale vandstand, og på den dæmning, som holder søens vand inde, blev kommunens ingeniører mere og mere nervøse. Nervøse for, at vandet ville æde sig ind i det sandlag, som ligger under den vej, der løber ovenpå dæmningen.

I løbet af mandag aften var det ord og udtryk som ”flodbølge” og ”lille tsunami”, der blev nævnt, når der skulle sættes ord på de mulige konsekvenser, hvis ingeniørernes worst case scenario skulle blive til virkelighed.

Det er den slags scenarier, der får myndigheder til at sende betjente ud for at bede folk forlade deres bolig og ejendele. Og det var da også præcis det, der skete i Horsens mandag aften, da venlige – men særdeles bestemte betjente – gik fra dør til dør, og bad beboerne følge med. Omgående.

Den lurende katastrofe

Knap 100 beboere på Bygholm Åvænget blev evakueret. Horsens Kommune frygtede for deres sikkerhed i nogle hektiske timer, hvor højvande i Horsens Fjord betød, at vandet i søen ikke kunne komme videre ud i Bygholm Å, som løber ud i fjorden.

Og selv om Horsens slap med skrækken, så var det en knivsæg, kommunens ingeniører balancerede på, dén mandag eftermiddag og aften.

De var nemlig helt sikre på, at vandet var nået op til den vejkasse, som byens store omfartsvej – Schüttesvej – hviler på.

En vejkasse, som består af sand og grus. Og det var dér, katastrofen lurede.

- Vejkassen er ikke tæt. Det er kun dæmningen nedenunder, der er tæt, og problemet er, at hvis vandet trækker op i sandlagene, så kan det løbe tværs gennem dæmningen og ud på den anden side, og så begynder det at trække sandet med. Hvis det sker, kan selve dæmningen erodere, og det var det, vi ville undgå for enhver pris, forklarer Allan Lyng Hansen, som er afdelingschef ved Affald og Trafik ved Horsens Kommune.

På første parket til flodbølge

Hvis dæmningen brød sammen, ville en blanding af liebhaverboliger i newyorker-stil og mere almindelige ejer- og lejelejligheder på Bygholm Åvænget blive ramt af en flodbølge af vand, sten og mudder.

Bygningerne ligger idyllisk placeret ved Bygholm Å, som normalt aftager vandet fra søen, og sender det videre ud i fjorden. Højdeforskellen mellem søen og åen er fire-fem meter.

Der var derfor ingen tvivl om, hvor vandet ville søge hen, hvis dæmningen brød sammen.

Ifølge Allan Lyng Hansen er det umuligt at sige, hvor alvorligt, det ville være, hvis vandet åd sig ned i sandkassen under Schüttesvej.

- Det er klart, at vi evakuerer ikke så mange mennesker uden grund. Men hvor tæt, vi var på katastrofen, er umuligt at sige, siger Allan Lyng Hansen.

Alt ville afhænge af, hvor stort hullet i dæmningen blev, hvis det gik galt.

Hvis det alvorligste scenarie blev til virkelighed, ville katastrofen ikke standse ved boligerne på Bygholm Åvænget.

Ifølge afdelingschefen ville Bygholm Park, der ligger som en bufferzone mellem selve byen og Bygholm Sø, tage anden del af skraldet, efter at boligerne på Bygholm Åvænget var blevet ramt.

- Vi regner med, at bølgen ville flade ud i parken, men store dele af Horsens midtby ville også blive oversvømmet, hvis søen pludselig fik frit løb, siger Allan Lyng Hansen.

Dog ikke med risiko for menneskeliv.

Forbereder sig til mere regn

Det er langvarig regn, der endte i en situation, som kommunen pludselig havde svært ved at kontrollere.

- Mandag var situationen den, at det havde regnet rigtig meget i døgnet før, og vi har et meget stort opland til Bygholm Sø – cirka 100 km2. Faktisk starter åen, som leverer vand til søen, helt nede ved Vejle, og det vand, der faldt dernede, kom rigtig hurtigt op til Bygholm Sø, forklarer Allan Lyng Hansen til TV SYD.

Kun én gang tidligere – tilbage i 90’erne - har vandstanden i Bygholm Sø været så høj.

Men mandagens begivenheder har nu fået kommunen til at tømme så meget vand ud af Bygholm Sø, at den lige nu står et par centimeter lavere end normalt.

- Så er vi forberedt, hvis der kommer mere vand de kommende dage, end meteorologerne lover, siger afdelingslederen.

Kommunen satser desuden på, at vandet i Bygholm Park – som også har været oversvømmet i forbindelse med den forhøjede vandstand – vil falde så meget, at den også vil kunne tage imod, hvis situationen igen skulle blive kritisk.

Dæmning gøres tæt

Lige nu er Horsens Kommune i gang med at forberede en udvidelse af Schüttesvej, som løber oven på dæmningen langs Bygholm Sø.

- Når vi udvider vejen hen over foråret og sommeren, så sikrer vi samtidig, at dæmningen bliver vandtæt helt op til asfalten, siger Allan Lyng Hansen til TV SYD.

Det er planen, at Bygholm Sø i fremtiden skal fungere som buffer, der kan holde vand tilbage, hvis det er nødvendigt. Søen bliver dermed et af flere vandreservoirer, som Horsens Kommune har etableret de senere år i kampen mod de stigende vandmængder.

Et stort reservoir ved Kørup Enge uden for Horsens har blandt andet været med til at hindre, at situationen blev værre, end den blev ved Bygholm Sø i mandags.

Men fremover kommer søen til at kunne samle vand op, som ellers ville få åen til at svømme over inde i byen.