Hospital tilbyder chips, øl og cigaretter til patienter

TV Syd logo
I samarbejde med TV Syd

Overlæge forsvarer at dele usunde ting ud på sygehuset. Det giver god mening for både patienter og samfundet, mener han.

Når man er indlagt på sygehuset, er det normalt at få udleveret medicin og så i øvrigt at blive liggende i sygesengen, indtil en læge udskriver én.

Men for nogle patienter rækker piller ikke. Her må der såkaldte "usunde" midler til at fastholde udsatte patienter i sygesengen.

Hash bliver der trods alt ikke udleveret. Men på socialsygeplejerskernes kontor ligger andre ting, der ikke umiddelbart rimer på sundhed.

Her er sodavand, dvd-film og deodoranter. Der er også chips og slik. Og så vælger sygehuset ligefrem at tilbyde øl og cigaretter.

- Vi bryder nogle grænser her i forhold til, hvad man normalt tilbyder på et sygehus, erkender socialsygeplejerske Susanne Kjærsulf, Regionshospitalet Horsens.

I sin egenskab af socialsygeplejerske har hun kontakten til patienter med blandt andet misbrugsproblemer, og de kan nogle gange føle sig uvelkomne på et sygehus og have en tendens til at forlade hospitalet midt i en behandling, fordi de skal hjem for at drikke eller tage stoffer.

Hvis vi for prisen af fire øl i døgnet kan holde en patient i behandling for eksempelvis for en lungebetændelse, så kommer patienten bedre ud af det

Ulf Grue Hørlyk, ledende overlæge, akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens

- Det kan være afgørende at dele cigaretter eller øl ud. Jeg har haft en patient, som ikke ønskede at være her. Men fordi vi tilbød tre øl om dagen, forblev han indlagt, indtil det var forsvarligt at udskrive ham, fortæller hun.

OK at drikke tre øl om dagen

De såkaldt udsatte patienter er ofte svære at passe ind i sundhedsvæsenet, fordi de er den mest syge og komplekse gruppe af patienter. De er afhængige af alkohol og stoffer, og socialsygeplejerskernes opgave er at tilpasse sundhedssystemet til dem.

- Jeg tror også, det handler om, at patienten bliver mødt og accepteret i, at de har et behov for et par øl om dagen for at kunne være her, forklarer Susanne Kjærsulf og tilføjer:

- Man skal se det som et skadesreducerende tiltag. Det handler ikke om, om man skal ryge eller ej. Denne patient vil ryge lige meget hvad. Det handler om at få patienterne til ikke at afbryde behandlingen, fordi man fra sygehusets side tilbyder dem en pakke cigaretter mod til gengæld, at de forbliver indlagt og får behandlet deres sygdom, siger hun.

Overlæge får meget for fire øl i døgnet

Ledende overlæge på akutafdelingen på Horsens Sygehus Ulf Grue Hørlyk erkender det paradoksale i, at et sygehus udleverer øl og smøger til patienterne. Men han er samtidig bevidst om, hvad han får til gengæld.

- Vores rolle er at behandle disse mennesker for de lidelser, de kommer med. Hvis vi for prisen af fire øl i døgnet kan holde en patient i behandling for eksempelvis en lungebetændelse, så kommer patienten bedre ud af det, og samtidig sparer sygehuset nogle kroner, forklarer han.

Det er Ulf Grue Hørlyks erfaring, at det er vigtigt "at få behandlet i bund", som han udtrykker det, for ikke at stå med en meget større udgift senere.

- Hvis vi som system i en eller anden moralsk ildhu beslutter, at det er forkert at bruge fire øl på den patient, så forlader patienten afdelingen og kommer senere tilbage meget sygere. Når vi nu er færdige med at behandle lungebetændelsen, vil jeg rigtigt gerne behandle alkoholproblemet, hvis der er basis for det, siger han og understreger, at systemet skal være imødekommende over for den slags patienter.

- Der er nogle vilkår, som vi er nødt til at erkende. Disse patienter vælger jo ikke at drikke eller ryge hash. De er afhængige af det. Det nytter ikke noget at prøve at behandle et misbrug og en truet storetå samtidigt, mener han.

Både Jeanette Kristiansen og Signe Koba medvirker i TV SYDs serie "Sygeplejersker i sort", som kan streames på TV SYD Play.