Lokalt

Kæmpe byggeri kan sende 72 lastbiler i timen gennem København i 30 år

TV 2 Kosmopol logo
I samarbejde med TV 2 Kosmopol

Opfyldningen af det enorme byggeprojekt Lynetteholm kan føre til massiv lastbiltrafik gennem byen i årtier.

København som by og især strækningen ud mod Refshaleøen skal forberede sig på massiv, tung trafik de næste tre årtier.

I hvert fald hvis det besluttes, at jordopfyldningen af det kommende ø-byggeri Lynetteholm i Øresund skal ske via lastbiltransport.

En sådan beslutning kan nemlig sende 72 lastbiler gennem byen hver time i ti timer om dagen i op til 30 år.

Det fremgår af en aktindsigt i notater til anlægsfasen, som TV 2 Lorry er i besiddelse af.

Projekt med lange udsigter

By & Havn forventer, at anlægsarbejdet med at etablere Lynetteholm går i gang i 2021. Først skal øens afgrænsning konstrueres.

Herefter begynder man at fylde ”rammen” op med overskudsjord – en proces der forventes at tage 30 til 40 år.

Lynetteholm skal efter planen været fuldt udbygget i 2070, hvor den til den tid vil huse 35.000 beboere. Øen får en metroforbindelse og en ringvej fra Amager og en havnetunnel til og fra Nordhavn.

Samtidig anlægges Lynetteholm som kystsikringsprojekt, der som en dæmning skal beskytte København mod fremtidige stormfloder.

72 lastbiler i timen

I et udkast til en rapport sendt fra rådgivningsvirksomheden COWI til By & Havn, der står bag byggeriet, er trafik- og adgangsforhold i Lynetteholms anlægsfase blevet analyseret.

Ifølge COWI’s beregninger kræver opfyldning af Lynetteholm cirka 40 millioner kubikmeter jord, hvilket svarer til cirka 80 millioner tons jord.

Rådgivningsvirksomheden kalkulerer med, at en lastbil kan transportere 30 tons per tur, og at man kan køre jord ti timer per arbejdsdag i tidsrummet fra klokken 7 til 17, og at der årligt er 250 arbejdsdage.

Opfyldningsjorden skal komme fra store som små anlægsprojekter i Hovedstaden, og med den nuværende tilførsel af overskudsjord vurderes det, at det vil tage mellem 25 og 30 år, inden Lynetteholm er fyldt op.

"Med ovenstående forudsætninger (vil det, red.) betyde en lastbiltrafik på cirka 90.000 lastbiler om året, svarende til et gennemsnit på 360 lastbiler per dag ved konstant kørsel i ti timer om dagen i hver retning. Det vil i et givent snit ved indgangen til Lynetteholm betyde 720 lastbiler, begge veje, om dagen, svarende til 72 lastbiler i timen," skriver COWI i rapporten.

Tung lastbiltrafik forbi strandpark og sportsplads

Denne udregning bekræftes i en korrespondance mellem en kontorchef i Københavns Kommune og en projektleder i By & Havn. Sidstnævnte spørger ind til den forventede daglige lastbiltrafik. Kontorchefen svarer, at der skal køres omkring 92.000 vognlæs jord til og fra deponeringsstedet til Lynetteholm årligt.

"Ved 255 arbejdsdage om året er der således op til cirka 360 lastbiltransporter om dagen til for eksempel Lynetteholm, eller i alt 720 til- og frakørsler," skriver kontorchefen til projektlederen.

De 72 lastbiler i timen skal alle køre via den lille vej Forlandet, der forbinder Amager med Margretheholm og Refshaleøen, hvorfra opfyldningen af Lynetteholm skal ske.

I COWI’s rapport antages det, at 60 procent af lastbiltrafikken – svarende til 43 lastbiler i timen - vil køre via Uplandsgade og Prags Boulevard forbi Kløvermarkens grønne fodboldbaner, mens 40 procent af lastbilerne – svarende til 29 i timen – vil køre langs Amager Strandvej forbi det populære udflugtsmål Amager Strandpark.

Rambøll-rapport anslår 112 lastbiler i timen i 23 år

I en anden analyse har rådgivningsvirksomheden Rambøll ligeledes foretaget trafikale vurderinger af anlægsfasen ved Lynetteholm. Her arbejder Rambøll med en lidt anden tidsramme og kapacitet end COWI.

Rambøll vurderer, at opfyldning af Lynetteholm kan opnås i løbet af 23 år, hvis man transporterer 3,4 millioner tons jord årligt til modtagepladsen på Refshaleøen.

I denne udregning vil det kræve 110.000 lastbilvognlæs årligt. I modsætning til COWI regner Rambøll med, at der på et år er 200 arbejdsdage. Det giver et tal på 560 lastbiler per hverdag, svarende til 112 lastbiler i timen i ti timer om dagen i 23 år.

By & Havn: Vi har ikke lagt os fast på noget

By & Havn, der er ejet af Københavns Kommune og staten, står for udviklingen af Lynetteholm.

Udviklingsselskabet understreger over for TV 2 Lorry, at de endnu ikke har lagt sig fast på, hvordan jorden til Lynetteholm skal transporteres.

- Vi undersøger her efter høringsfristens udløb alle de muligheder, der er for transport af jord til Lynetteholmen. Både den, hvor det foregår med lastbil, men også dem, hvor det foregår ad søvejen og en kombination af begge dele, udtaler Kristian Wederkinck Olesen, der er kommunikationschef i By & Havn.

I et idéoplæg til mulige transportadgange, der var i høring indtil i fredags, skriver By & Havn således, at de vil undersøge, om det er muligt at sejle jorden til Lynetteholm som supplement til transport med lastbil.

I samme idéoplæg luftede By & Havn også muligheden for at anlægge nye adgangsveje til lastbiltrafik mod modtagepladsen på Refshaleøen.

Borgmester vil have transport via pram undersøgt yderligere

Udsigterne til den massive lastbiltrafik til og fra Refshaleøen har efterfølgende fået adskillige beboere i området og brugere af den nærliggende lystbådehavn Lynetten til at råbe op.

De frygter, at planerne om jordopfyldning via lastbiler vil gøre livet ulideligt som følge af den massive trafik, og at lystbådehavnen vil blive nedlagt for at kunne agere transportvej for lastbilerne.

Søndag kunne TV 2 Lorry fortælle, at overborgmester Frank Jensen (S) har reageret på borgernes klager.

I et brev sendt ud til 15 fortvivlede borgere skriver overborgmesteren, at han forstår deres bekymring, og at han langtfra vil afskrive transport via vandvejen som en mulighed.

"Derfor arbejder jeg også for, at der kan findes alternative løsninger. Transport via vandvejen vil naturligvis være til mindst gene, og jeg er meget glad for, at By & Havn undersøger den mulighed," skriver Frank Jensen i brevet, som TV 2 Lorry er i besiddelse af.

Vandvejen er en usikker mulighed

I COWI’s rapport er muligheden for jordtransport med pram dog kun kort opridset.

Her når rådgivningsvirksomheden frem til, at man ved brug af pram kan fylde Lynetteholm op med jord inden for den samme tidsramme, hvis man i gennemsnit sejler tre til syv pramme per dag i hver retning 250 dage om året.

Men transport via vandvejen er på flere måder omgærdet af usikkerhed.

"Det er p.t. ikke undersøgt, i hvilket omfang dette er realistisk, hverken i henhold til udskibningslogistik eller af økonomiske årsager," skriver COWI således i deres rapport.

COWI antager, at en pram kan transportere mellem 1500 og 5000 tons jord, og at jordtransport med pram vil betyde, at man skal bygge laste- og lossefaciliteter. Der påpeges også miljømæssige og geo-tekniske udfordringer ved at indsejle jord.

TV 2 Lorry har ligeledes tidligere fortalt, hvordan en ejendomsmægler nu har travlt med at tale med beboere i boligbyggeriet Margretheholm, der overvejer at flytte, før der kommer byggekaos.

TV 2 Lorry har også talt med Christianshavns Lokaludvalg, der ser den massive lastbiltransport som en larmende trussel og heftig belastning af miljø.