Lokalt

Sygeplejerske tiltalt - kvinde blev kvalt i sondemad og døde på Nykøbing Falster Sygehus

Tove Sonn mistede livet 16. februar 2018, da hun blev kvalt i sondemad på Nykøbing Falster Sygehus. TV ØST
TV2 ØST logo
I samarbejde med TV2 ØST

For halvandet år siden blev en kvinde kvalt i sondemad på Nykøbing Falster Sygehus. Nu er en tidligere afdelingssygeplejerske tiltalt i sagen.

En tidligere afdelingssygeplejerske er blevet tiltalt for grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i sit arbejde på Nykøbing Falster Sygehus.

Det sker, efter 76-årige Tove Sonn døde, efter at have været indlagt på den medicinske afdeling M130 for en lungebetændelse i 2018. Hun var blevet kvalt i sondemad, lød det i en obduktionsrapport.

TV 2 ØST har fået aktindsigt i anklageskriftet, hvor den tidligere afdelingssygeplejerske er blevet tiltalt for at have overtrådt paragraf 75 i Autorisationsloven jævnfør Straffelovens paragraf 89.

Den gælder for sundhedspersoner, der forsømmer sine pligter i sit arbejde, hvilket kan udløse bøde eller fire måneders fængsel.

Dømt i tidligere sag

Afdelingssygeplejersken har tidligere modtaget en dom som en del af sagen mod sygeplejersken Christina Hansen, der blev dømt for forsøg på drab på fire indlagte patienter på Nykøbing Falster Sygehus.

Her blev afdelingssygeplejersken i 2018 idømt en bødestraf på 10.000 kroner for gentagen pligtforsømmelse, fordi hun ikke reagerede på personalets advarsler vedrørende Christina Hansen.

Under den nye retssag vil man se på, om det forhold, hun er tiltalt for nu, ville have gjort straffen længere i den sag, hun tidligere er dømt for. Derfor kan hun risikere at få en tillægsstraf.

I anklageskriftet står der blandt andet, at afdelingssygeplejersken er tiltalt, fordi hun "ikke lagde en tværfaglig plan eller sikrede, at der blev lagt en tværfaglig plan for plejen af den indlagte immobile fast sengeliggende og sondemadskrævende patient"

Af anklageskriftet fremgår det også, at den manglende plan var skyld i, at plejepersonalet ikke kunne give Tove Sonn en forsvarlig behandling og udføre deres arbejde efter sundhedsfaglige standarder.

Den tidligere afdelingssygeplejerske er også tiltalt for ikke at sikre, at der var dækkende dokumentation, for de behandlinger, der var foretaget.

I hele familien er vi meget lettede, at der efter mere end halvandet års tovtrækkeri og frustrationer endelig er nogen, som måske bliver stillet til ansvar

Ib Sonn, søn til afdøde

I forbindelse med retssagen har sygehusledelsen på Nykøbing Falster Sygehus givet følgende kommentar til sagen i et skriftligt svar til TV 2 ØST.

- Vi ønsker ikke at udtale os om en verserende retssag. Jeg kan derudover oplyse, at den omtalte medarbejder ikke længere er ansat på sygehuset, siger Inge Paamejer, vicedirektør på Nykøbing Falster Sygehus.

Søn og resten af familie er lettede

Det glæder Tove Sonns søn Ib Sonn, at sagen kommer for en domstol. For det bekræfter ham i, at behandlingen af hans mor var kritisabel.

- I hele familien er vi meget lettede over, at der efter mere end halvandet års tovtrækkeri og frustrationer endelig er nogen, som måske bliver stillet til ansvar, siger Ib Sonn til TV2 ØST.

Artiklen fortsætter under indslaget

For halvandet år siden blev en kvinde kvalt i sondemad på Nykøbing Falster Sygehus. Nu er en tidligere afdelingssygeplejerske tiltalt i sagen. Video: TV Øst

Det er anklager Rune Torfinn Jensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der skal føre sagen ved Retten i Nykøbing Falster. Han ønsker ikke at udtale sig, før retssagen er gået i gang.

Advarede personale om sondemad

Tove Sonn blev indlagt med lungebetændelse 30. januar 2018 på Nykøbing Falster Sygehus.

Meningen var, at hun blot skulle have antibiotika og ilt, hvorefter hun skulle sendes hjem igen til Ib Sonn og hans ægtefælle, Tom Sonn, i Præstø. Her havde hun boet i en lang årrække på grund af sin sygdom.

Men hun døde i stedet på sygehuset 14. februar 2018.

Ib og Tom Sonn har begge erfaring med professionel sygepleje.

Artiklen fortsætter under billedet.

For halvandet år siden blev en kvinde kvalt i sondemad på Nykøbing Falster Sygehus. Nu er en tidligere afdelingssygeplejerske tiltalt i sagen. Video: TV Øst

De kliniske retningslinjer for indgivelse af sondemad siger, at man skal give maden over 10 til 20 minutter.

Men fordi Tove Sonn var delvist lammet efter en række hjerneblødninger, forklarede Ib og Tom flere gange personalet, at Tove Sonn ikke tålte at få sondemad på under 20 minutter.

Alligevel var Tove Sonns svigersøn, Tom Sonn, blandt andet vidne til, at personalet gav hans svigermor sondemad på helt ned til 30 sekunder.

Det giver en utrolig lettelse, at hun ikke bare er død forgæves

Ib Sonn, søn til afdøde

Personalets forklaring lød dengang, at de ikke havde mere tid til det. Efterfølgende måtte personalet gentagne gange suge maden op fra kvindens luftveje igen.

Under Tove Sonns indlæggelse på sygehuset oplevede Ib og Tom Sonn også, at den lamme kvinde lå fladt i sin seng. Det havde Ib Sonn ellers gjort klart for personalet ikke måtte ske.

Hun skulle sidde op i en 45 graders vinkel, for ellers ville sondemaden løbe tilbage i lungerne.

Nu håber Ib Sonn, at retssagen vil placere et ansvar for morens død og bevise, at personalet begik fejl.

- Det giver en utrolig lettelse, at hun ikke bare er død forgæves. Det bekræfter os i, at det ikke var os, der var totalt idioter, hysteriske og frustrerede, men at der i virkeligheden blev begået en stor fejl, siger Ib Sonn.

Styrelse kritiserede sygehus

Efter sin mors død politianmeldte Ib Sonn sygehuset og klagede til Styrelsen for Patientklager over behandlingen.

I januar i år fik Ib Sonn opbakning i sin mistanke om fejlbehandling, da Styrelsen for Patientklager kritiserede sygehuset for deres behandling af Tove Sonn.

Artiklen fortsætter under billedet

Tove Sonn fik for år tilbage flere blodpropper i hjernen. Hun var lam, fik sondemad og var sengeliggende hele tiden.

I et brev til Ib Sonn skrev styrelsen:

Det er styrelsens vurdering, at det ikke på relevant vis blev kontrolleret, om sonden var placeret korrekt, ligesom Tove Schou Sonn ikke blev lejret på relevant vis med eleveret hovedgærde i forbindelse med sondeernæring.

Det er hertil styrelsens vurdering, at sondemaden ikke blev givet på relevant vis til Tove Schou Sonn, da bolus blev indgivet for hurtigt i henhold til instruksen.

Derfor mente styrelsen, at sygehusets behandling var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det er uvist, hvornår retssagen går i gang. Den er endnu ikke berammet, oplyser Anklagemyndigheden.