Lokalt

Flertal i København vil have forsøg med fri hash

TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation vil gøre hash lovligt, men regeringen går ikke ind for legalisering af hash, oplyser sundhedsminister.

Et stort flertal i Københavns Borgerrepræsentation vil nu lave forsøg med fri hash.

Det er langt fra første gang, forslaget ser dagens lys, for det har været oppe at vende adskillige gange tidligere i Borgerrepræsentationen.

Nu har man haft 50 år med forbud. Det har ikke hjulpet noget som helst

Gyda Heding, medl. Socialudvalget, EL i Borgerrepræsentationen

Ikke desto mindre er politikerne nu klar til igen at forsøge at få en forsøgsordning godkendt, hvor salg af hash skal være lovligt.

Derfor vil de nu kontakte den socialdemokratiske regering for at få lov.

- Nu er der kommet en ny regering, så er det oplagt, at vi fra København igen markerer det synspunkt – det er vigtigt for os, at der bliver gjort noget ved vores hashmarked i København, siger Klaus Mygind, medlem af Børne- og Ungdomsudvalget for SF, Københavns Kommune, til TV 2 Lorry.

- Nu har man haft 50 år med forbud. Det har ikke hjulpet noget som helst, så derfor synes jeg, at tiden må være til, at vi gør noget nyt, siger Gyda Heding, medlem af Socialudvalget for Enhedslisten, Københavns Kommune, til TV 2 Lorry.

Der er især to grunde til, at politikerne vil have en forsøgsordning.

Dels for at fjerne eksistensberettigelsen for de kriminelle hashsælgere og dels for at kunne komme i kontakt med de unge, der i dag misbruger hash.

- De internationale erfaringer og de områder i USA, hvor man har indført de her ting, der har det faktisk vist sig at være positivt. Vores intention er jo, at vi kan stoppe hashmarkedet på den her måde og få kontrol over det og derved få en mere intensiv indsats i forhold til de unge, som har et misbrug af hash, siger Klaus Mygind.

Ideen er, at der skal etableres mellem fem og seks kommunale udsalgssteder, som skal bemandes med særligt uddannet personale.

Massivt flertal bag forslag

Hele 44 ud af Borgerrepræsentationens 55 medlemmer er for den forsøgsordning – men der er dog også modstandere.

- Jamen, jeg er ked af, at det kommer frem igen. Jeg synes, det er udtryk for en rendyrket kynisme, for dem, der har gravet det her forslag frem, ved jo godt, at det er underbygget af al forskning, at hash er skadeligt.

- Hash bliver vanedannende og giver en helt masse psykiske problemer hos dem, der bruger det jævnligt, siger Flemming Steen Munch, medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget for Venstre.

Nu er der kommet en ny regering, så er det oplagt, at vi fra København igen markerer det synspunkt

Klaus Mygind, medlem af Børne- og Ungdomsudvalget for SF, Københavns Kommune

Idéen om et statskontrolleret hash-salg har lydt fra Københavns Rådhus igennem de sidste mange år. For ti år siden lød det sådan her fra overborgmester Frank Jensen:

- Hvis et forsøg med legalisering af hash kan gå i den retning, og politiet og sundhedsmyndighederne kan anbefale det, så synes jeg ikke, at man skal afvise det på forhånd.

Det her forsøg har I prøvet at få igennem adskillige år – hvorfor tror du, det vil lykkes denne her gang?

- Fordi vi har en ny og meget yngre regering, og jeg tænker, de ser på det på en anden måde. Tingene har også forandret sig – i dag er ikke for fem år siden, da man prøvede sidste gang, siger Gyda Heding, medlem af Socialudvalget for Enhedslisten, Københavns Kommune.

Sundhedsminister afviser forsøgsordning

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsministeren inden nyhedsudsendelsen klokken 19.30, men tirsdag aften er der kommet et skriftligt svar fra sundhedsministeren:

Vi går ikke ind for legalisering af hash. Hash er forbundet med en lang række skadevirkninger, som kan få alvorlige konsekvenser

Magnus Heunicke, sundhedsminister, Socialdemokratiet

- Vi går ikke ind for legalisering af hash. Hash er forbundet med en lang række skadevirkninger, som kan få alvorlige konsekvenser for især psykisk sårbare og børn og unge med sociale problemer.

- Vi har et ansvar for at hjælpe dem med at få en uddannelse. Og det gør vi ikke ved at legalisere hash, som forringer indlæringsevnen, lyder det i et skriftligt svar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Forslaget skal behandles i Borgerrepræsentationen 19. september 2019.