Lokalt

Nu starter løbehjulskrig: Tusindvis skal vælges fra

TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

Mere end 14.000 elløbehjul og cykler skal vælges fra.

Københavns Kommune er blevet blæst bagover af interessen for at opstille udlejningskøretøjer som elløbehjul og cykler.

Indtil 30. juni kunne virksomheder søge om at opstille elløbehjul og cykler i København, og 13 virksomheder har grebet chancen i håbet om at blive udvalgt.

Lægger man alle 13 ansøgninger sammen, er der i alt blevet søgt om at opstille næsten 21.000 elløbehjul og cykler i København.

Men det tal overstiger kommunens loft, som er på 200 elløbehjul og 200 udlejningscykler i Indre By, samt 3000 elløbehjul og 3000 cykler i resten af byen.

Det vil sige samlet 6400 køretøjer. Dermed skal mere end 14.000 elløbehjul og cykler vælges fra i processen.

De 13 virksomheder har søgt om tilsammen at opstille 4131 elløbehjul og cykler i Indre By. Det vil sige næsten ti gange så mange, som loftet tillader. I den resterende del af byen er der søgt om tilladelse til at opstille 16.635 elløbehjul og cykler.

Interessen er større end forventet

Ved Teknik- og Miljøudvalget i Københavns sidste møde inden sommerferien blev den etårige forsøgsordning godkendt. Den skal gøre det muligt at ansøge om tilladelse til opstilling af elløbehjul og cykler til udlejning fra kommunens arealer. Og det er altså den ansøgningsrunde, som netop af afsluttet.

Da udvalget tog beslutningen, havde man langt fra forventet så mange ansøgninger.

- Der forestår nu et omfattende arbejde med at gennemgå og behandle de mange ansøgninger, siger Mikkel Halbye Mindegård, der er enhedschef for Byliv i Teknik- og Miljøforvaltningen.

- Vi skal blandt andet tage stilling til de specifikke placeringer, hvor der er søgt om tilladelse til opstilling, og til hvordan firmaerne vil efterleve de øvrige kriterier, der er besluttet. Derfor regner vi tidligst med at kunne udstede tilladelser i løbet af efteråret, siger han.

Nu starter udvælgelsesarbejdet

Teknik- og Miljøforvaltningen skal nu konkret vurdere de specifikke steder, virksomhederne ønsker at opstille køretøjerne. Men forvaltningen skal også forholde sig til tekniske rapporter og større brugerundersøgelser.

Forvaltningens udvælgelse af virksomhederne vil tage afsæt i en række kriterier, der er besluttet af Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalgets kriterier

  • Bedst mulig dokumentation eller sandsynliggørelse af, at de generelle vilkår vil kunne efterleves. Særligt hensynet til den generelle fremkommelighed for fodgængere, andre trafikanter og kommunale funktioner som f.eks. renhold vil blive vægtet.
  • Bæredygtighed, holdbarhed af køretøjet.
  • Social bæredygtighed.
  • Kvalitet, stand og vedligehold af køretøjerne.
  • Brugervenlighed og tilgængelighed, herunder geografisk spredning over hele byen.
  • Æstetisk udtryk, herunder evt. anvendelse af reklame.
  • Dokumentation for effekt på mobiliteten i byen, herunder hvilken type transportform der erstattes, samt beskrivelse af hvordan der vil arbejdes herfor (f.eks. gennem levering af data).