Lokalt

Teltlejre til flygtninge koster knap 60 millioner kroner - men ingen bruger dem

TV2 ØST logo
I samarbejde med TV2 ØST

Borgmester vil have flygtningelejr fjernet, men foreløbig bliver teltene ikke taget ned.

Det har kostet 59,7 millioner kroner at etablere og opretholde to flygtningelejre, som siden deres oprettelse i november 2015 ikke har huset en eneste flygtning.

Det viser tal fra Rigspolitiet, som TV2 ØST har fået aktindsigt i.

Den ene lejr er placeret på parkeringspladsen ved Vordingborg Kaserne, hvor 40 store telte står oprejst, mens teltene er pillet ned i den anden lejr, Søgårdlejren ved Kliplev i Søn­derjyl­land.

De er en del af det beredskab, der skal stå klar, hvis der kommer en ny migrantsituation

Søren Vægter, vicepolitiinspektør ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi

Begge teltlejre blev opstillet som beredskabslejr, fordi tusindvis af flygtninge og migranter tilbage i 2015 vandrede over de danske grænser. Men teltlejren er aldrig blevet brugt.

Alligevel står de klar til en eventuel nødsituation. Rigspolitiet betaler derfor stadig for leje af områderne, den daglige drift samt løbende reparationer af teltene.

2016 var det dyreste år, fordi der var telte i begge lejre, som blev opvarmet henover vinteren. Det år brugte Rigspolitiet henholdsvis 5,1 millioner kroner og 11,1 millioner kroner for teltlejrene ved Kliplev og Vordingborg.

Tomme telte skal repareres

Dengang var det forsvarets egne telte, der blev brugt. Siden er teltene ved Vordingborg ifølge Sjællandske dog blevet skiftet ud med hvide telte, som politiet overtog fra Beredskabsstyrelsen, og disse telte bliver ikke varmet op.

Netop fordi der stadig står rækker med oprejste telte ved Vordingborg Kaserne, er det den største udgift hos Rigspolitiet. De bliver nemlig slidt og skal løbende repareres.

Set fra et helikopterperspektiv er det spild af samfundets ressourcer at have tomme telte stående

Mikael Smed (S), borgmester i Vordingborg Kommune

- Status er, at teltene stadig står ved Vordingborg, og de skal fortsat blive stående dernede. De er en del af det beredskab, der skal stå klar, hvis der kommer en ny migrantsituation, siger Søren Vægter, vicepolitiinspektør ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, der står for vedligeholdelsen af teltlejren.

- Hvis der kommer en migrantsituation, starter vi op med de 40 telte, men vi kan rejse over dobbelt så mange telte, siger han og tilføjer, at teltlejren ved Vordingborg Kaserne kan rumme op til 1600 personer ved fuld kapacitet.

Borgmester vil have teltlejren fjernet

Antal­let af per­so­ner, der har søgt asyl i Dan­mark, har været fal­dende siden etab­le­rin­gen af cen­trene, og derfor er der ikke længere brug for dem, mener borgmesteren i Vordingborg Kommune, Mikael Smed (S).

- Set fra et helikopterperspektiv er det spild af samfundets ressourcer at have tomme telte stående, siger han.

Tilbage i 2015 søgte 21.316 mennesker asyl i Danmark. Samme år vandrede hundredvis af flygtninge i september over grænsen fra Tyskland til Danmark og videre på motorvejen ved blandt andet Rødbyhavn.

Dengang frygtede myndighederne, at strømmen ville tiltage over de kommende måneder, og at Danmark ville stå med tusindvis af flygtninge og asylsøgere.

- Set fra et helikopterperspektiv er det spild af samfundets ressourcer at have tomme telte stående, siger Mikael Smed.

Antallet af asylansøgere falder

Men året efter faldt antallet af asylansøgere til 6266 personer. I 2017 faldt tallet til 3500, og året efter var antallet 3559 personer.

- Vi har lukket 17 asylcentre i 2018, og der vil være nogle bygninger, man kan bringe i spil, hvis det bliver nødvendigt i forhold til at have et modtagecenter, siger Mikael Smed.

- Med de nuværende prognoser for indvandring i hele Europa er det bare ikke nødvendigt at have et modtagecenter i den kaliber som det, der står i Vordingborg.

Derfor opfordrer borgmesteren til at lukke teltlejren, som han betegner som en unødvendig udgift. Han vil i stedet undersøge mulighederne for eventuelt at inddrage tidligere asylcentre, hvis det bliver aktuelt.

- Der står også en hjemmeværnskaserne i vores kommune, så den kan bringes i spil, og bliver der brug for ekstra kapacitet, så kunne man nok godt rejse de ekstra par telte igen relativt hurtigt, siger Mikael Smed.

Din borgmesterkollega Thomas Andresen (V), borgmester i Aabenraa Kommune, hvor den anden lejr ligger, opfordrede daværende justitsminister Søren Pind (V) til at lukke modtagecentret. Vil du også opfordre justitsministeren til at lukke teltlejren?

- Det kan meget vel tænkes, at jeg vil kontakte den nye justitsminister og spørge, om vi ikke kan finde noget mening i galskaben og spare de her penge ved at lukke teltlejren, svarer Mikael Smed.