Lokalt

Aktindsigter afslører: Børnehavepædagoger belastes i stigende grad af vold

TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

Trivselsundersøgelser og påbud fra Arbejdstilsynet viser, at vold også kan være et problem for pædagoger hos de alleryngste.

I en københavnsk daginstitution giver børnehavebørn knytnæveslag, råber ukvemsord og sætter pædagoger i et konstant alarmberedskab.

Og generelt er voldsramte medarbejdere intet særsyn i flere institutioner.

I sidste måned viste TV 2-dokumentaren 'Daginstitutioner bag facaden' kaotiske og kritisable forhold i en række københavnske daginstitutioner.

Nu har TV 2 Lorry fået aktindsigt i kommunens trivselsundersøgelser og Arbejdstilsynets besøg i netop disse daginstitutioner.

De tegner et billede af, at ikke kun kvaliteten for børnene er udfordret - det gælder flere steder også de voksnes arbejdsmiljø.

Fra både en psykolog, fagforening og Københavns Kommune selv er budskabet, at volden skal registreres og tales om.

- Det her er noget, man ikke skal gå og putte med. Det er noget, der skal frem i lyset, siger Jan Hoby, næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger, til TV 2 Lorry.

Store forskelle fra institution til institution

Trivselsundersøgelsen viser overordnet, at andelen af voldsramte medarbejdere, der passer de 0-6 årige, er steget fra 5,4 procent (2017) til 14,2 procent (2019).

Med TV 2 Lorrys indblik i de enkelte daginstitutioners svar kan vi dog fortælle, at andelen spænder fra nul og helt op til 75 procent af medarbejderne i en institution.

Vold fra de yngste dækker eksempelvis over riv, bid og spark.

Samtidig viser en aktindsigt hos Arbejdstilsynet, at to institioner fra 'Daginstitutioner bag facaden' inden for cirka et år har fået påbud angående deres psykiske arbejdsmiljø.

I juni sidste år fik en institution påbud om at sikre de ansatte mod fysisk og psykisk vold i arbejdet med børn.

Og i januar i år fik en anden institution påbud om at forebygge høje følelsesmæssige krav i arbejdet med børn i børnehaveafdelingen. Påbuddet er for nyligt efterkommet.

Trivselsundersøgelsen 2019

  • Trivselsundersøgelsen i Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning (BUF) er gennemført fra 20. februar til 12. marts 2019.
  • Medarbejderne har svaret på, om de har været udsat for fysisk vold inden for de sidste 12 måneder.
  • Svarmulighederne er både dagligt, ugentligt, månedligt, af og til og en enkelt gang (sidstnævnte mulighed er tilføjet i 2019).
  • Andelen af voldsramte medarbejdere i hele BUF er steget fra 9 procent i 2017 til 17,3 procent i 2019.

De ansatte oplever, at de er i et konstant alarmberedskab, mens de opholder sig på legepladsen

Uddrag af afgørelse fra Arbejdstilsynet

I afgørelserne fra Arbejdstilsynet beskrives blandt andet en episode:

"(...) hvor et barn har slået en ansat med knytnæve på kindbenet efter at være blevet korrigeret i sin adfærd overfor andre børn."

Der fortælles også om:

"(...) et barn med en meget grov verbal adfærd, der beskrives som "gangster-agtigt". Hans kropssprog er truende, og han kan typisk få samlet tre andre børn med sig i gruppe, hvor de går rundt og tryner mindre børn. De kan ikke irettesættes eller korrigeres af voksne, når de er i gruppen. De løber væk og gemmer sig eller råber ukvemsord efter de ansatte fx "fuck dig" og "hold kæft"."

"De ansatte oplever, at de er i et konstant alarmberedskab, mens de opholder sig på legepladsen."

Stress, udbrændthed og ringe helbred

Selvom der er tale om små børn, er voldsepisoder ikke uden konsekvenser for de voksne, lyder det fra psykolog og forsker i arbejdsmiljø, Lars Peter Andersen.

Han har undersøgt sammenhængen mellem pædagoger udsat for vold og deres helbred to år efter.

- For dem, som rapporterede at have været udsat for vold, var der også en større risiko for, at de rapporterede stress-symptomer, udbrændtheds-symptomer og generelt oplevede deres helbred ringere, end dem, der ikke havde været udsat for vold, siger han til TV 2 Lorry.

Større fokus på registrering

I sidste uge proklamerede Københavns Kommune, at man nu styrker opfølgningen, når de pædagogiske tilsyn finder problemer - altså når forholdene for børnene ikke er acceptable.

Men hvad når det er de voksnes arbejdsmiljø, der er problemer med? Er der så også nogle særlige indsatser?

- Ja, det er der. Dels er der en stærk sammenhæng: Jeg tror på, at hvis børnene trives, så gør de voksne det også - og omvendt, siger Københavns Børne- og ungdomsborgmester, Jesper Christensen fra Socialdemokratiet, til TV 2 Lorry.

- Hvis Arbejdstilsynet eller andre siger noget, så er det selvfølgelig dér, at nogle af de forløb, man har fra vores arbejdsmiljøorganisations side, eller pædagogiske konsulenter, support fra psykologer eller andet, er en del af den værktøjskasse, som vil blive brugt.

Generelt har forebyggelsen af vold fået ekstra stor opmærksomhed de seneste år, lyder det:

- Det handler om systematik. Dels at få det registreret og så bruge nogle af de greb, vi ved, virker, siger borgmesteren.

Ifølge både ham og Jan Hoby er den stigende vold derfor også et udtryk for, at man netop er blevet bedre til registrering.

- Der har været mørketal, og det har været tabubelagt at blive udsat for vold fra små børn, siger Jan Hoby, næstformand i Landforeningen for Socialpædagoger.

Der har været mørketal, og det har været tabubelagt at blive udsat for vold fra små børn

Jan Hoby, næstformand i Landforeningen for Socialpædagoger

Også på landsplan er der sket en stigning.

Blandt alle pædagoger er andelen, der har oplevet vold inden for 12 måneder, næsten tredoblet.

Fra 9 procent i 2001 til 25 procent i 2017, viser tal fra efteråret.