Lokalt

EU sætter spørgsmålstegn ved dansk vildsvinehegn

TV Syd logo
I samarbejde med TV Syd

EU vil have dokumenteret, at vildsvinehegnet ikke går ud over andre dyr. Danmark har overtrådt EU-direktiv, siger Margrethe Auken (SF).

Arbejdet med et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse er i fuld gang. Men nu sætter EU-kommissionen spørgsmålstegn ved, om Danmark overhovedet må opsætte hegnet for at holde tyske vildsvin og svinepest ude.

Danmarks Naturfredningsforening har klaget til EU over det 70 kilometer lange hegn. Foreningen mener, at hegnet kan gå ud over andre dyrearter i området.

Kræver svar fra Danmark

Efter klagen har Kommissionen bedt om ”en detaljeret vurdering” fra de danske myndigheder. Det ser EU-parlamentsmedlem Margrete Auken (SF) som en alvorlig sag for Danmark.

- Kommissionen siger høfligt, men klart, at der skulle være lavet en VVM (miljøredegørelse, red.), inden staten begyndte at sætte hegnet op. Nu bør kommissionen kræve, at opsættelsen af hegnet stopper, indtil der er lavet en VVM, siger Margrete Auken.

Hegn virker måske ikke

Ifølge kommissionen er der intet bevis for, at et hegn vil bremse svinepesten. Det viser en undersøgelse, som EU fik foretaget sidste år.

EU’s retlige rammer taler ikke for en storstilet opsætning af et hegn.

EU-kommissionen.

- Intet design af elektrisk hegn kan betragtes som 100 procent vildsvinesikkert over en længere periode. EU’s retlige rammer og vejledende dokumenter taler ikke for en storstilet opsætning af hegn til vildsvineforvaltning, skriver kommissionen 31. januar.

Det udelukker ikke, at der må sættes hegn op. Men EU-kommissionen understreger, at der skal tages hensyn til habitatdirektivet, som skal beskytte dyrelivet.

- Det er medlemsstaternes pligt at sikre en korrekt gennemførelse af direktivet … Det skal ske i overensstemmelse med direktivets mål om at opretholde eller opnå en gunstig bevaringsstatus for alle beskyttede arter, skriver kommissionen.

Auken: Danmark skal reagere

Margrete Auken mener, at kommissionens udmelding kræver handling fra den danske stat.

Der er ingen dokumentation for, at et hegn kan beskytte os effektivt mod svinepest.

Margrethe Auken, Europaparlamentsmedlem, SF.

- Hvis et EU-land skal have lov til at omgå direktivet, så skal der være en god begrundelse, og det er der ikke. Der er ingen dokumentation for, at et hegn kan beskytte Danmark effektivt mod svinepest, siger Margrete Auken.

Hun sidder i EU's udvalg for andragender, som på sit møde tirsdag vedtog at kontakte både den danske regering og EU-kommissionen for at få lavet en miljøredegørelse.

Miljøstyrelsen: Dyr bliver beskyttet

Kommissionen skriver, at den har "tilkendegivet overfor de danske myndigheder, at det er nødvendigt at foretage en detaljeret vurdering af det planlagte projekt i henhold til habitatdirektivet".

Kontorchef Helle Pilsgaard fra Miljøstyrelsen oplyser, at hun ikke har set en officiel henvendelse fra EU.

- Men vi vil til hver en tid svare på deres spørgsmål. Vi synes, at Naturstyrelsen i sin ansøgning om at sætte hegnet op gjorde grundigt rede for alle mulige påvirkninger og hensyn, der skal tages til dyrene og naturen. Herunder de naturtyper og arter, der er beskyttet ifølge habitatdirektivet, siger Helle Pilsgaard.

Svarer til VVM

Hun mener modsat Margrete Auken ikke, at det bliver nødvendigt at stoppe arbejdet med hegnet og udarbejde en VVM-redegørelse.

Hegnet er konstrueret med huller og åbninger, så arter, blandt andet større pattedyr kan passere igennem. Så der er taget hensyn.

Helle Pilsgaard, kontorchef i Miljøstyrelsen.

- Vi har behandlet Naturstyrelsens ansøgning meget grundigt. Det er ikke en egentlig konsekvensvurdering, som EU-direktivet taler om. Men ansøgningen og vores myndighedsgodkendelse har været så grundige, at det kan sidestilles med en konsekvensvurdering, hvilket også fremgår af godkendelsen. Hegnet er jo også konstrueret med huller og åbninger, så arter, blandt andet større pattedyr kan passere igennem. Så der er taget hensyn, siger Helle Pilsgaard.