Lokalt

Her er regeringens plan: Kun lille del af omstridt højspænding kan graves ned

TV Midtvest logo
I samarbejde med TV Midtvest

Regeringen vil fastholde at opsætte nye 400-kilovolt-kabler, men møder kritik ved at nedgrave eksisterende 150-kilovolt-kabler i Syd- og Vestjylland.

Det er kun op til 15 procent af den i alt 170 kilometer lange 400 kV-højspændingsledning, som skal etableres i Vestjylland, der kan graves ned i jorden.

Det slår energi-, forsynings- og klimaministeriet fast på et pressemøde i Esbjerg mandag. En konklusion, der er er lavet på baggrund af Energinets tekniske undersøgelse af, hvorvidt hele kabelnettet kunne komme i jorden. 

Til gengæld foreslår regeringen at nedgrave 150 kV-nettet i de seks kommuner, hvor den nye 400 kV-forbindelse skal løbe.

- Vi sætter nu borgerne og naturen i centrum af den grønne omstilling. Jeg forstår de lokale bekymringer for luftledningerne, jeg har lyttet til dem, og i dag præsenterer vi en løsning, hvor der nedtages mange flere kilometer luftledning, end der sættes op, siger energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V).

- Jeg og regeringen havde gerne set, vi kunne nedgrave det hele. Det er ikke teknisk muligt. Derfor har vi fundet denne løsning, som er den mest skånsomme overhovedet muligt, lyder det.

Ministeren lægger samtidig vægt på, at de nye højspændingsledninger er afgørende for, at den vedvarende energi i Syd- og Vestjylland og Nordsøen fremover kan udnyttes fuldt ud. 

- Det er vigtigt, at vi har den nødvendige infrastruktur til de grønne projekter, som allerede nu skaber så meget aktivitet i lokalområdet, lyder det fra Lars Christian Lilleholt.

Den nye højspændingsledning kommer til at løbe igennem Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern, Esbjerg, Varde og Tønder Kommune.

FAKTA OM DEN NYE HØJSPÆNDINGSFORBINDELSE

  • Som led i styrkelsen af det danske elnet, skal der opføres en 400 kV-forbindelse fra Idomlund til grænsen. De nye 400 kV-ledninger bliver primært anlagt som luftledninger.
  • Energinet har vurderet, at det teknisk og forsyningsmæssigt ikke er forsvarligt at kabellægge mere end op til 15 procent svarende til 26 kilometer af 170 kilometer. 

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

FAKTA OM DEN NYE HØJSPÆNDINGSFORBINDELSE

  • Som et kompenserende tiltag er det blevet besluttet at kabellægge hele 150 kV-nettet langs den nye 400 kV-forbindelse. Konkret betydet det, at hvor der i dag er 324 kilometer luftledning, vil der fremover kun være 145.
  • Når kabellægningen er færdig vil 900 husstande bo inden for 500 meter af en luftledning. I dag ligger 8.000 husstande inden for de 500 meter.

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

FAKTA OM DEN NYE HØJSPÆNDINGSFORBINDELSE

  • Kabellægningen af 150 kV-forbindelsen forventes at begynde i forbindelse med anlæg af 400 kV-forbindelsen og koster 1,4 mia. kroner, som finansieres over tarifferne. For en almindelig husstand vil det betyde en årlig merudgift på cirka fem kroner. PSO-kredsen (Regeringen, DF, SF, RV, S) bakker op om finansieringen.

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet