Lokalt

Tusindvis af døde fisk i sjællandsk sø

TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

Vandstanden i Sjælsø er fortsat lav. Der fører nu til fiskedød i søen, hvor døde skidtfisk ophober sig ved udløbet til Usserød Å.

Den tørre sommer sætter fortsat sine spor i naturen.

I mange af de nordsjællandske søer er vandstanden nemlig fortsat meget lav, og det har konsekvenser for dyrelivet i vandet.

I Sjælsø, der er en af de største søer i Nordsjælland, oplever man lige nu fiskedød som følge af den lave vandstand.

Således ophober døde skidtfisk af arten brasen sig ved søens udløb mod Usserød Å.

- Det er et meget udsædvanligt syn. Det drejer sig om tusindvis af små fisk, der ikke er længere end 10 centimeter, som er døde, siger Court Møller, der formand for Teknik- og Miljøudvalget i Rudersdal Kommune for De Radikale. 

Han forklarer, at sidst der var fiskedød i Sjælsø, var i 2008.

Søger ud mod søens udløb

Årsagen til de mange døde skidtfisk er en kombination af uhørt lav vandstand og naturens gang.

Det er nemlig ganske naturligt, at fisk om efteråret og i begyndelsen af vinteren trækker ud mod søens tilløb og udløb. Det gør fiskene for at undslippe et eventuelt isdække på søens overflade, fordi søen ved tilløb og udløb meget sjældent fryser til.

- Der er en stor mængde bras-yngel, der har ligget ved slusen og ventet på at kunne komme ind i åen. Da vi så åbnede slusen i november, strømmede de ind i den dam, der leder videre til Usserød Å, siger Court Møller.

Men på grund af lav vandstand i Sjælsø som følge af den varme og tørre sommer, er der i øjeblikket meget begrænset vandføring fra Sjælsø til dammen og videre ud i Usserød Å.

SKIDTFISKEN BRASEN

Brasen er udbredt i hele Danmark, undtagen de mindre øer. Brasen foretrækker større søer og langsomt flydende vandløb.

Brasen er den største naturligt hjemmehørende karpefisk i Danmark, og kan nå en størrelse på over 80 cm og over 8 kg.

Voksne brasener lever primært af bundlevende smådyr, som suges ind gennem den fremskydelige mund, og filtreres fra bundmaterialet ved hjælp af gællegitteret.

Da brasener i nogle søer optræder i stort antal, kan denne ophvirvling af bunden have stor betydning for søens økologiske tilstand.

Kilde: Miljøstyrelsen

Derfor opbruger de mange braser hurtigt ilten i vandet, og derfor dør de i hobetal.

- Det er helt usædvanligt med så lav vandstand, der har været både i Sjælsø og de andre søer i Nordsjælland. Det er noget, vi ser meget, meget sjældent. Men det har jo også været et usædvanligt tørt år. Om det har nogen langtidseffekt, ved vi ikke endnu, siger Court Møller.

De mange døde fisk er brase-yngel, der er strømmet ind i dammen, efter en sluse i november måned blev åbnet.

Lukker sluse

For at begrænse ophobningen af de mange døde fisk har de tre kommuner bag Usserød Å-samarbejdet, Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg, besluttet at lukke for slusen, der lukker vand fra Sjælsø ud i dammen og videre til Usserød Å.

- I første omgang er der sat noget spærregarn op ved dammen, så de døde fisk ikke driver videre ned af Usserød Å og mod Hørsholm, siger Court Møller.

Samtidig er kommunerne gået i gang med at samle de mange døde fisk op fra dammen med en slamsuger, så de ikke flyder videre ned ad åen.

Det er ikke første gang, kommunerne bag Sjælsø har været nødt til at lukke for slusen til Usserød Å. I begyndelsen af juli måned lukkede man slusen som følge af for lav vandstand, og denne blev først åbnet i november.

Nu er den altså lukket endnu en gang omend midlertidigt.

Held i uheld

Helt forfærdelig er fiskedøden dog ikke.

Da brasen er en skidtfisk, så er det faktisk ikke den værste fisk, der kunne dø, når nu det skulle være.

- Den er i store mængder i søen. Ud fra et økologisk synspunkt er det ikke decideret dårligt, at der bliver færre brasener i en periode, indtil den igen yngler. Så det er mere ud fra et kosmetisk syn, at det er et problem, siger Court Møller.

Han understreger, at fiskedøden ikke har noget med forurening at gøre.

Vandstanden i Sjælsø er fortsat på et lavt niveau. Det har medført fiskedød.