Lokalt

Landmand forlod vejmøde med kommunen i vrede: - Deres arrogance giver mig ondt i maven

TV Syd logo
I samarbejde med TV Syd

Vejen Kommune vil lovliggøre vejanlægget Skovgårdsvej - nu med hjemmel i vejloven. Landmand Martin Lund Madsen forlod torsdagens møde i vrede.

Klokken 8.30 torsdag tørnede repræsentanter fra Vejen Kommune og gårdejer Martin Lund Madsen og hans advokat, Jacob Schall Holberg, sammen på Skovgårdsvej i Vejen.

Formanden for Teknik og Miljøudvalget, Vagn Sørensen (V), bød velkommen.

- De, der er involveret i åstedsforretningen, må gerne følge med. Pressen beder vi blive hernede. Vi vil rigtig gerne snakke med jer, men først når åstedsforretningen er slut, meddeler Vagn Sørensen.

Det forbud fandt gårdejer Martin Lund Madsen sig ikke i.

- Der er jeg så nødt til at sige: Pressen følger med på min ejendom, og det bestemmer jeg. Længere er den ikke.

Dermed var stemningen sat, og åstedsforretningen, som er en betegnelse for besigtigelse af et sted, hvis faktiske tilstand har betydning for afgørelse af en sag, kunne begynde.

At de offentlige myndigheder fortsætter på den måde, giver mig ondt i maven

Martin Lund Madsen, gårdejer

OM SAGEN:

  • I 2012 skulle Banedanmark elektrificere togstrækningen mellem Lunderskov og Esbjerg. Det krævede blandt andet, at man ændrede på den eksisterende bro ved Askov øst for Vejen. Broen var nemlig for lav til, at der var plads til at hænge ledningerne til toget op.
  • Vejen Kommune besluttede at bygge en ny og højere bro ni hundrede meter længere mod øst.
  • Da kommunen samtidig havde planer om, at der skulle bygges en vej på stedet, som krævede, at man kunne køre over jernbanen.
  • Den nye vej - Skovgårdsvej - skulle også gå gennem Martin Lund Madsens marker.

Kommunen gør endnu et forsøg - med anden lov

Striden mellem Martin Lund Madsen og Vejen Kommune handler om, hvorvidt kommunen har lov til at have vejanlægget Skovgårdsvej på Martin Lund Madsens grund.

Sagen har stået på siden 2012. I første omgang blev jorden til vejen eksproprieret i forbindelse med, at Banedanmark skulle elektrificere banestrækningen, men Højesteret afgjorde 10. september, at ekspropriationen af Martin Lund Madsens jord ikke holder med hjemmel i lov om elektrificering.

Skovgårdsvej, Vejen

Men der gav kommunen ikke op. Dagens møde var et led i deres nyeste forsøg på at gøre vejanlægget på Skovgårdsvej lovligt alligevel. Denne gang med hjemmel i vejloven. 

- Nu prøver de efter en ny lov, men det må stoppes. Retssamfundet har åbenbart ikke indfundet sig i Vejen Kommune, så de prøver bare løs og spræller med arme og ben. Nu bliver de altså nødt til at forholde sig til landets love, mener Martin Lund Madsen.

Gårdejer Martin Lund Madsen nægter at give op. Han stopper ikke, før Skovgårdsvej er væk.

De har vækket min stædighed, så nu kører jeg den til ende

Martin Lund Madsen, gårdejer

Love skal overholdes

Martin Lund Madsen har allerede brugt mere end tre millioner kroner på advokater i forbindelse med striden, som Højesteret allerede har afgjort til hans fordel.

Derfor irriterer det ham, at han endnu engang skal stå model til Vejen Kommunes forsøg.

- Jeg tror, der går mange år, inden vejen åbner - hvis den overhovedet åbner igen. Jeg er en sindig vestjyde med snuden i sporet, så jeg bliver ved, indtil det sidste punktum er sat i den her sag. De har vækket min stædighed, så nu kører jeg den til ende.

Martin Lund Madsen har Højesterets ord for, at kommunen og Banedanmark ulovligt overtog hans jord og anlagde en vej.

Betaler to millioner kroner tilbage

Stædigheden fik kommunen at se 22. oktober.

Her valgte landmanden at blokere Skovgårdsvej efter Højesteret havde givet ham medhold i sagen.

Skovgårdsvej blev spærret 22. oktober
Landmand Martin Lund Madsen spærrede Skovgårdsvej 22. oktober 2018.

Martin Lund Madsen betalte for bare to dage siden et beløb på 2.073.220 kroner tilbage til Banedanmark. Penge han tidligere havde fået som kompensation for ekspropriationen.

- Jeg betaler pengene tilbage for at gøre rent bord, og så forventer jeg, at man går i gang med at fjerne vejen, sagde han til TV SYD.

Forlod møde i vrede

Martin Lund Madsen blev så irriteret på Vejen Kommune på dagens vejmøde, at han forlod forsamlingen i vrede - og uden at deltage i de efterfølgende forhandlinger på Hotel Skibelund Krat.

Den kendsgerning, at landmand Martin Lund Madsen forlod mødet i protest, får imidlertid ingen betydning for Vejen Kommunes planer om at ekspropriere jorden og dermed genåbne den omstridte Skovgårdsvej.

Det siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Vejen Kommune, Vagn Sørensen, til TV SYD.

- Man kan ikke forsinke eller forhindre en ekspropriation ved ikke at møde op, siger Vagn Sørensen, så vi fortsætter proceduren.

- Nu har Martin Lund Madsen fire ugers frist til at komme med sine synspunkter, og herefter bliver sagen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, senere i Økonomiudvalget og endelig besluttet i byrådet.

Byråd vil have genåbnet vej

Vagn Sørensen regner med, at en endelig beslutning om ekspropriation kan ske enten på byrådets februarmøde eller på mødet i marts 2019.

- Når et byråd har truffet beslutningen, så er den endelig og kan ikke ankes. Og derfor skal vejen åbnes senest, når byrådet har truffet sin beslutning.

- Jeg vil dog opfordre Martin Lund Madsen til at åbne vejen allerede nu, fordi lukningen har gjort Askov by mere trafikfarlig.

Når og hvis Vejen Kommune beslutter at ekspropriere, er Martin Lund Madsens eneste mulighed at føre en sag ved domstolene for at få omgjort afgørelsen.