Lokalt

Forskere har fundet parasit hos bornholmske bisoner: - Dyrene er meget, meget syge

TV 2/Bornholm logo
I samarbejde med TV 2/Bornholm

En gruppe forskere fra Københavns Universitet har fundet lungeorm hos bisonerne. Naturstyrelsen mener, at dyrene har det godt.

Bestanden af bisonokser i Almindingen på Bornholm er meget inficerede af den potentielt dødelige parasit, lungeorm. Det mener i hvert fald en gruppe forskere fra Københavns Universitet. 

Professor i parasitologi ved KU, Kurt Buchmann, har i samarbejde med en gruppe kollegaer fra universitetet fulgt bisonernes tilstand ved indsamling af gødningsprøver. Og ifølge dem, så viser de altså nu meget høj koncentration af parasitten lungeorm. 

- Dyrene er meget, meget syge. De har en meget høj infektion, og vi må sige, de lider under det, siger Kurt Buchmann. 

- Ormetal fra gødningsprøver vil typisk vise ganske få orm per prøve, men her ligger vi oppe på måske 174 og 132. Altså meget, meget høje infektionstal, tilføjer han.

Kurt Buchmann og kollegaerne har derfor nu sendt en skrivelse til Naturstyrelsen, hvori de opfordrer til, at man fra styrelsens side intensiverer overvågningen af dyrene og om nødvendigt sætter ind med en behandling.

- Fordi hvis man som menneske tager nogle dyr i sin varetægt, så skal man sørge for deres velfærd og deres sundhed. Det står i dyreværnsloven. Og der er det jo vigtigt, at vi, der tager os af dyrene, sørger for, at de har et godt liv.

Naturstyrelse afviser

Hos Naturstyrelsen er man lodret uenig i, at dyrene lider overlast, ligesom man mener, at dyrene bliver overvåget i det omfang, det er nødvendigt. 

- De eksperter, vi snakker med, og vores egne observationer peger på, at dyrene under ingen omstændigheder lider af noget som helst. De har det rigtig, rigtig godt. I det omfang, at nogle af dem skulle gå rundt og lide - og det har vi været ude for - så afliver vi dem, siger Søren Friese, skovrider ved Naturstyrelsen Bornholm. 

Og selvom forskerne opfordrer til behandling for parasitterne, så er dét i hvert fald noget, der ifølge Søren Friese slet ikke kan komme på tale.

- Det kunne vi ikke finde på, for de behandles som vilde dyr. Og det er jo sådan med vilde dyr, at bestandene svinger op og ned alt afhængig de vilkår og rammer, der er. Det er ikke en zoologisk have, vi har lavet. Det er et projekt, der har til formål at reintroducere en oprindelig, stor, dansk græsser, siger Søren Friese, der dog hellere end gerne hører, hvad forskerne har at tilbyde ift. deres bekymring. 

- For jeg synes, det er meget glædeligt, at Kurt og hans kollegaer interesserer sig for det her, og så synes jeg egentlig bare, de skal komme ned til os, så vi kan hjælpe hinanden og se, om ikke vi kan blive klogere på det her. 

Bakkes op

Og Naturstyrelsen står ikke alene.

Mandag bakkes de op af både Dyreetisk råd og Dyrenes Beskyttelse

- Vi har fuld tillid til, at Naturstyrelsen Bornholm gør, hvad der skal gøres i tilfælde af sygdom blandt bisonerne, siger Yvonne Johansen fra Dyrenes Beskyttelse. 

Samme melding kommer fra Dyreetisk råd:

- Så længe, der er taget stilling til, hvordan man vil håndtere sygdom i bestanden, så skal vi ikke blande os, hvordan det bliver gjort, siger Bengt Holst, formand Dyreetisk Råd.