Lokalt

Legetøjsbutik i åben krig med måger

TV Midtvest logo
I samarbejde med TV Midtvest

En flok måger plager legetøjsbutik. Trods flere års kamp mod mågerne i området, virker bestanden hverken til at blive mindre eller mindre generende.

Skrig, skrål, store fugleklatter og til tider en kraftig ammoniak-tung lugt, der river i næsen. Det er ikke ligefrem optimale betingelser at drive legetøjsbutik under. Ikke desto mindre er det, hvad Toys "R" Us-butikken i Holstebro må leve med i sommermånederne.

- De er jo over det hele, og de bygger også reder på vores tag. Der er liv og fjer og mågeklatter og alt muligt andet rundt i hele området, som vi jo også kæmper med at holde rent, siger Jan Jørgensen, der er butikschef hos Toys "R" Us i Holstebro.  

- Specielt når de yngler, så er det et stort problem, siger Jan Jørgensen.  

Mågerne slår sig ned og begynder at yngle i slutningen af april. De ligger på reden henover sommeren og kan være aggressive i sit forsvar af reden. Det kender Jan Jørgensen alt til. Midt i august er problemet der fortsat, men det er mindre end det var for to måneder siden. 

Fakta om sølvmåger

Mågerne, der oftest opleves i byerne i store flokke hedder Sølvmågen.

Ifølge en opgørelse fra DOF er bestanden af sølvmåger fra 1999 til 2011 vokset med op til 50%. 

Dr.dk skrev i 2017, at der i alt er 100.000 ynglende sølvmågepar i Danmark. 

I 2017 indførte miljøminister Esben Lunde Larsen jagttid på sølvmågen. Efteråret 2018 kan sølvmågerne således reguleres for første gang i jagttid.  

I løbet af sommeren har legetøjsbutikken været hjemsted for en stor flok måger. Nærmere bestemt butikkens flade tag, der er ideelt for mågerne, fordi de trygt kan yngle, fordi deres naturlige fjender som for eksempel ræve ikke har en chance for at komme i nærheden af rederne. 

Selv om butikschefen gerne ville være mågerne kvit, så er det ikke en hel enkel opgave. 

- Det er jo ikke sådan lige til. For det første har vi en stor bygning og et fladt tag, som man ikke bare lige kan komme op på, siger Jan Jørgensen.  

Butikken har også forsøgt at skræmme mågerne væk. 

- De kommer jo, ligegyldigt om vi sætter noget op på taget for at skræmme dem væk. De bliver hurtigt ligeglade med det. På den vis så kræver det jo noget dialog med kommunen om, at vi skal regulere bestanden i stedet for, mener Jan Jørgensen. 

- Det gør ejeren af bygningen også. Søger de tilladelser, der skal til. De sætter en masse ting i gang, men det er åbenbart en lang proces at få bestanden ned til et niveau, der ikke generer.

- Det er en fredet fugl. Vi kan jo ikke bare stå deroppe og sige, at de ikke må være her. De kommer alligevel, siger Jan Jørgensen med et let, opgivende grin.   

Det er ikke kun Holstebro, som de senere år oplever store mågeflokke som en gene i byerne. Byer som Skive, Struer og Lemvig har også tidligere bøvlet med sølvmåger.