Lokalt

Katastrofe i Odense Å: Vandet flyder med døde dyr

TV 2/Fyn logo
I samarbejde med TV 2/Fyn

Fisk og rotter flyder i Odense Å. Tørken er en alvorlig trussel, som dræber.

Tirsdag formiddag kom personale fra Vandcenter Syd på en usædvanlig opgave.

De skulle nemlig lukke op for vandgennemstrømningen i slusen ved Munke Mose af en særlig årsag.

Det stillestående vand ved slusen og Åfarten har de seneste dage været et decideret orgie af døde havørreder og rotter.

Knud Søndergaard, der er funktionsleder i landbrug og natur i by- og kulturforvaltningen i Odense Kommune, blev gjort opmærksom på problemet gennem en lang række borgerhenvendelser.

- Det skyldes det helt usædvanlige vejr, vi har haft i år. Dels har det ikke regnet særlig meget, så vandet i Odense Å er meget lavt og varmt. Så kan vi se, at der opstår iltsvind i de lavvandeopstemninger, der er i åen, siger han.

Kommunen er hjælpeløs

Iltsvind er en udfordring, som Odense Kommune ikke kan gøre særlig meget ved.

- Vi kan ikke gøre så meget konkret for at hjælpe fiskene. Det er de fremtidige små havørreder, som skulle produceres af de store fisk, som man kan se døde i vandet. Der er blevet lukket lidt op for sluserne i Munke Mose. Det betyder, at vi kan føre problemet lidt længere ned ad åen. I morgen formiddag vil vores entreprenører tage ud og samle døde fisk og rotter. Men situationen kan vi ikke ændre på, fortæller Knud Søndergaard.

På længere sigt kan massedøden få alvorlige konsekvenser for havørredernes bestand, idet alle de døde fisk selvsagt ikke kommer til at yngle til vinter.

Men der er håb for fiskebestanden endnu.

- Heldigvis er der ørreder, der trækker op senere på året, hvor tilstanden i åen forhåbentlig er bedre. De kan så være mødre-fisk for de nye havørreder i Odense Å, siger Knud Søndergaard.

Anden årsag til rottedød

Det er ikke kun fisk, der ligger døde i åen. Rotterne er også en del af massedøden i Odense Å, men de ligger på vandet af en helt anden årsag.

- Vi ser ikke, at de døde rotter har noget med de døde fisk at gøre. De døde rotter mener vi skyldes det skybrud, vi havde her i weekenden, som gør, at mange rotter er druknet og er blevet skyllet ud i åen, siger Knud Søndergaard.

Den lave vandstand i Munke Mose er usædvanlig. Derfor håber Knud Søndergaard på bedre tider.

- Vi håber, vi får en mere normal dansk sommer, hvor det kommer til at regne mere og en lavere temperatur. Så vi får en situation, hvor havørreder kan vandre op, så vi får mere gunstige forhold og på den måde kan sikre havørrederne og den øvrige fiskebestandig fremover.

Skulle man støde på en død rotte, må man ikke røre ved den, da den kan være bærer af livsfarlige sygdomme.