Lokalt

Forening: Nye el-ledninger vil medføre massedød blandt fugle

Skestorke ved Skjern Å. Arkiv - TV MIdtvest
TV Midtvest logo
I samarbejde med TV Midtvest

Fugle som skestork og sølvhejre vil dø, hvis man ikke graver nye højspændingskabler ned, mener DOF.

Dansk Ornitologisk Forening blander sig nu i debatten om de højspændingskabler, der efter planen skal løbe ned gennem Jylland på 500 store master fra Holstebro til Tønder. 

Ornitologerne frygter, at det luftbårne højspændingsnet vil betyde massedød blandt sjældne ynglefugle og andre trækfugle ved Skjern Å og langs Vadehavet.

I Skjern Enge skal de 35 meter høje og lige så brede master afløse en mindre elledning, der ifølge ornitologerne i forvejen kræver mange fugleliv.

- Sjældne arter som skestork og sølvhejre er fundet dræbt under de nuværende elledninger, mens flere end 20 svaner, ja, helt op til 100, er registreret døde som følge af kollisioner med ledningerne bare i løbet af et år. En oktoberdag med klart vejr og næsten ingen vind blev en flok på 30 gæs set flyve direkte ind i elledningerne, hvorpå ni af gæssene faldt døde til jorden, siger Marianne Linnemann fra DOF Vestjylland i en pressemeddelelse.

Fuglerigt delta

Planene har i forvejen ført til massive protester fra beboere i de områder, som masterne skal gå igennem. De lokale kræver, at man i stedet graver ledningerne ned i jorden, og det er også den løsning. som ornitologerne foreslår. En løsning som dog også er væsentlig dyrere.

- Det er meget ærgerligt, at vi nu ser en politik genoptaget, hvor man går væk fra kabellægningen og igen tyr til luftledninger. Det kan blive en katastrofe for mange fugle, hvis de oprindelige planer om at kabellægge højspændingsledninger inden 2030 bliver skrinlagt, siger biolog i Dansk Ornitologisk Forening, Knud Flensted.

Området ved Skjern Enge er udpeget som et Natura 2000-område, som er et netværk af særligt beskyttede områder i EU. Højspændingsledningerne skal efter planen krydse område der, hvor Skjern Å og Omme Å mødes i et meget fuglerigt delta.

DOF Vestjylland har nu sendt en indsigelse mod projektet til Miljøstyrelsen.

STOP DET: Flere elledninger = Mange flere døde fugle

STOP 176 KILOMETER LUFTLEDNINGER. NED I JORDEN MED DEM. Har vores politikere intet forstået? Sætter man 176 kilometer elledninger op i luften mellem 35 meter høje master fra Holstebro til grænsen, som det er et politisk ønske, får vi et ragnarok af døde fugle langs fuglerige områder som Vadehavet og Skjern Enge. Så bliver videoen her fra Dødens Mark ved Næstved fra vinteren 2017 vand ved siden af alle de traner, skestorke, hedehøge, rørhøge, gæs, svaner og ørne, der risikerer at ende deres dage ved at flyve mod ledningerne. #dkpol Læs mere om ledningerne, der truer tusindvis af yngle- og trækfugle også ved Fugleværnsfondens fuglereservater Sølsted Mose og Bremsbøl Sø http://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1652 STØT OS FOR FUGLENES SKYLD: www.dof.dk/stoet Optagelsen er private optagelser fra vinteren 2017, hvor mange svaner fløj mod ledningerne sat op af Energinet.dk. Svanerne enten døde ved sammenstødet med ledningerne eller ved faldet til jorden, eller måtte aflives, fordi de var for hårdt sårede. Siden har Energinet.dk sat markeringer på nogle af ledningerne. Det er endnu for tidligt at sige, om de har en effekt.

Posted by Dansk Ornitologisk Forening on Thursday, May 17, 2018

At højspændingsledninger kan være farlige for fuglene, så man et eksempel på sidste år, da mellem tre og ti svaner dagligt fløj ind i kabler på en mark uden for Næstved.