P-kaos: Kommune vil have p-vagterne tilbage

TV 2/Fyn logo
I samarbejde med TV 2/Fyn

Nyborg Kommune overtager formentlig selv p-kontrol i byen fra 1. juli.

Tillid er godt, men kontrol er bedre.

Sådan lyder konklusionen i Nyborg efter cirka 2,5 år uden parkeringsvagter i byen.

Derfor er der nu igen udsigt til p-vagter i byen fra 1. juli. 

Fyns Politi besluttede i oktober 2016 at stoppe med at udføre målrettet parkeringskontrol for Nyborg Kommune. Og i februar 2017 besluttede teknik- og miljøudvalget, at der ikke skulle føres parkeringskontrol i kommunen.

Men nu har politikerne tilsyneladende fået nok.

På udvalgets møde på mandag skal politikerne behandle en indstillng og anbefaling fra forvaltningen om at genindføre p-vagter fra 1. juli.

Embedsmændene indstiller, at kommunen selv overtager parkeringstjansen.

Allerede sidste år fravalgte man de skrappe p-vagter fra Aalborg-firmaet P-Nord, som Odense Kommune bruger, og forvaltningen mener, at det indskrænker kommunens beslutningsret, hvis man får andre kommuner til at stå for opgaven.

Årsagen til at der nu lyder nye toner i Nyborg er, at teknik- og miljøafdelingen har fået flere henvendelser om ulovlig parkering i den indre by i Nyborg - specielt i Mellemgade.

Teknik- og Miljøafdelingen har været i dialog med Nordfyns Kommune, som i forsommeren 2017 besluttede at iværksætte sin egen parkeringskontrol ved at uddanne et par medarbejdere i driftsafdelingen til at udføre parkeringskontrollen, og afdelingen anbefaler at indføre samme model i Nyborg Kommune.

Nordfyns Kommune har oplyst, at de foreløbigt kun har positive erfaringer med modellen, og at de har modtaget færre klager end forventet.

Desuden har man søgt inspiration hos Faaborg-Midtfyn Kommune, som oplyser, at de har uddannet to medarbejdere i deres driftsafdeling som parkeringsvagter hos P-nord. Desuden har de indkøbt et system med håndscannner til parkeringsvagten.

Kommunens embedsmænd regner dog ikke med, at p-forretningen bliver en overskudsforretning.

Det forventes derfor, at den indstillede model vil give et årligt underskud på 117.500 kroner.

Sådan ser regnestykket for P-vagter i Nyborg:

  • I henhold til gældende lovgivning skal staten have 50 procent af de parkeringsafgifter, som udskrives.
  • Det skal holdes op imod, at der forventeligt kan udskrives 250 parkeringsafgifter på 510 kr. om året. Det giver en forventet indtægt på 127.500 kr. årligt, hvoraf staten skal have halvdelen.
  • Der forventes en omkostning på 50 kroner pr. parkeringsafgift til udsendelse af faktura, hvilket giver en samlet udgift på 12.500 kroner årligt.
  • Teknik- og miljøafdelingen har forudsat, at der skal kontrollers 25 gange om året, hvor p-vagten bruger 5 timer pr. gang (dette er rent beregningsteknisk og ikke et udtryk for at hver kontrol tager 5 timer). 
  • Lønudgiften til p-vagt forudsættes at koste 43.750 kr. om året.
  • Det forudsættes, at 10 procent af sagerne ender i retten, hvilket vurderes til 5.000 kr. pr. gang. Det giver en forventet udgift på 125.000 kr. årligt.
  • Det forventes derfor, at den indstillede model vil give et årligt underskud på 117.500 kroner. (halvdelen i 2018, da kontrollen først starter i 2. halvår).
  • Der forventes en opstartsudgift på 50.000 kr. til uddannelse mv.