Biolog efterlyser vildere græsplæner: Sådan bør de se ud

TV 2 Kosmopol logo
I samarbejde med TV 2 Kosmopol

Forening vil gerne gøre op med den trimmede græsplæne og den hyppige græsslåning. De forsøger derfor at plante vilde græsarealer i stedet.

Der findes mange flade, trimmede græsområder rundt omkring i Danmark foran skoler, firmaer og virksomheder.

Hvis det stod til Michael Carlsen, som er biolog i Dyrenes Beskyttelse, skulle disse plæner være grønnere og vildere.

Biologisk set lever der ikke så meget i en nytrimmet græsplæne. Den består oftest blot af én slags græs og har meget få urter og andet grønt. Det giver ikke gode vilkår for insekter, som lever af forskellige græsser og urter, siger han.

Han drømmer om flere områder med flere vilde planter, bier, sommerfugle og andre insekter, som især fugle, men også pattedyr og padder kan spise.

- Der skal være lys og skygge, tørt og vådt, lavt og højt, så der er nogle vilkår for forskellige plantearter, som giver grundlag for, at alle mulige insekter kan leve der. En stor variation af dyr og planter giver høj biodiversitet, og det er lig med en rig natur, siger han.

Vil gøre op med udbredt naturforståelse

På Amager er foreningen Vild Med Vilje allerede godt i gang med at skabe vilde græsarelaer.

På en flad græsplæne er der blevet kastet nogle vildfrøblandinger ud med 32 forskellige frø i.

Frøene skal blive til vilde planter, når det bliver varmere. Samme sted er et lille område dedikeret til planter, der vokser bedst i næringsfattig jord, og en lille forhøjning er lavet, så vand kan løbe ned på siderne af den og skabe lidt mere fugt. Det er godt for forskellige planter og for sommerfuglene.

- Vi vil gerne gøre op med den trimmede græsplæne og den hyppige græsslåning. Vi så gerne, at man i stedet høstede græsarealer med le eller maskine et par gange om året, siger Rasmus Vincentz, der er en af grundlæggerne af foreningen Vild Med Vilje.

Slår græsset med en le

Vild Med Vilje arbejder for en rigere og mere mangfoldig natur med flere forskellige planter og dyr. Det skal blandt andet ske ved at gøre trimmede græsområder vildere.

Området på Amager har de arbejdet på at gøre vildere sammen med Den Grønne Friskole, der skal slå området med en le til sommer.

I videoen nedenfor kan du blive klogere på foreningen Vild Med Vilje og deres projekt på Amager:

Men for dem er indsatsen for at gøre græsarealer vildere et led i en større plan:

- Vi vil gerne gøre op med den naturforståelse om, at græsområder og haver skal være pæne og ordenlige. At de skal være trimmede og firkantede. På grund af det er der mange steder ikke plads til vilde planter eller til, at naturen kan vokse. Vi håber, at vores vilde områder rundt omkring kan inspirere andre til at gøre deres haver, virksomheders udeområder og kommunale arealer vildere, siger Rasmus Vincentz.