Lokalt

Forsinket letbane giver regning på næsten 70 millioner kroner

TV 2 Østjylland logo
I samarbejde med TV 2 Østjylland

Borgmesteren kalder forsinkelserne på letbanen for alvorlige efter et nyt estimat af omkostningerne.

Mens aarhusianerne ventede og ventede på Letbanen sidste år, steg udgifterne. Næsten 70 millioner kroner har forsinkelsen af den første etape nu vist sig at koste. 

Beløbet står i en ny samlet opgørelse fra Aarhus Kommune, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i. 

Borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S) har ikke mandag ønsket at medvirke i et interview på grund af travlhed, men skriver i en mail:

- Opgørelsen viser, at forsinkelserne på Aarhus Letbane har været alvorlige. Aarhus Kommune afventer nu det samlede regnskab fra Aarhus Letbane. I budgetterne for letbanen er der allerede afsat beløb som reserver til dækning af uforudsete udgifter, ligesom det er tilfældet for Aarhus Kommune.

I første omgang forlød det, at den stort planlagte åbningsfest kostede i alt 570.000 kroner. En udgift, som delvist blev betalt af letbanens underleverandør, Keolis. Men de øvrige omkostninger har altså vist sig langt større end spildt kransekage og lyd- og sceneanlæg, som aldrig kom i spil til åbningsfesten, der blev aflyst i 11. time.

Dyre erstatninger

Den nye opgørelse viser, at de største udgifter til forsinkelsen udgøres af to poster, dels merudgifter på 25 millioner kroner til erstatningsbusser og udskydelse af nye køreplan og dels ”et betydeligt indirekte tab” på 37 millioner kroner til ASAL-konsortiet, der har bygget letbanen og lagt kørestrøm. 

I første omgang var der nemlig rejst en række erstatningskrav mod ASAL-konsortiet for at have forsinket åbningen af letbanen. Men da Trafikstyrelsen senere på året ikke godkendte sikkerheden på den nye bane, kunne skylden for forsinkelsen ikke længere kun lægges på ASAL. Derved blev Aarhus Letbanes forhandlingsposition i forhold til ASAL væsentligt forringet, som letbanen selv formulerer det. 

Ifølge Aarhus Letbane estimeres den ”svækkede forhandlingsposition” altså til mindst 37 millioner kroner, og der er tale om et efterspil, som endnu ikke er gjort helt op.

- Det er et estimat, og vores kvalificerede bud lyder på 37 mio. kroner. ASAL-konsortiet henholdt sig til, at de krav Aarhus Letbane havde rejst mod konsortiet for forsinkelse var ugyldige, idet ASAL-konsortiets eventuelle forsinkelser ikke påvirkede åbningsdatoen, skriver direktør for Aarhus Letbane Michael Borre i et skriftligt svar til TV 2 ØSTJYLLAND. 

Ud over det forventede tab til ASAL og ekstra kørebusser dækker de resterende udgifter over forlængelse af en række medarbejderes kontrakter og tilkøb af ekstern konsulentbistand.

Undersøgelse i gang

På opfordring fra Jacob Bundsgaard har Trafikministeriet iværksat en undersøgelse af godkendelsesforløbet af Aarhus Letbane, der i efteråret trak i langdrag, og resultatet af den undersøgelse kan også få betydning for, hvor regningen bliver placeret, forklarer borgmesteren.

- Såfremt den viser, at der er grundlag for at placere et ansvar for de uforudsete udgifter, er det et skridt, vi må tage i betragtning, skriver Jacob Bundsgaard.

Og hvis ansvaret ikke kan placeres andre steder, så er der kun skatteborgerne i Aarhus Kommune og Region Midtjylland, som hver især ejer halvdelen af selskabet, tilbage til at betale regningen.

Formand for Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), har i dag ikke ønsket at kommentere opgørelsen, da det er en opgørelse foretaget af Aarhus Kommune, og som først for nyligt er kommet til hans kendskab.