Lokalt

Ambassade fik 63 parkeringsbøder, men betalte kun én

TV 2 Kosmopol logo
I samarbejde med TV 2 Kosmopol

Ambassaderne betaler i gennemsnit kun hver tredje p-bøde. Kommunen er magtesløs.

Når Københavns Kommunes parkeringsvagter udskriver parkeringsbøder til udenlandske diplomater, tyder det på, at bøderne ofte bare bliver krøllet sammen og smidt væk.

Sidste år blev der givet 555 p-bøder til udenlandske ambassader og organisationer med diplomatstatus. Men kun en tredjedel af bøderne blev betalt, viser en ny opgørelse fra Københavns Kommune, som TV 2 Lorry har fået indsigt i.

Der tegner sig samtidig et billede af, at det er en mindre skare af ambassader, der står for størstedelen af de ubetalte bøder.

Den største synder er uden sidestykke det lille vestafrikanske land Benin.

Landets ambassade fik sidste år 63 parkeringsbøder svarende til mere end en p-bøde om ugen. Men ud af de 63 p-bøder blev kun en enkelt betalt. Så ambassaden mangler fortsat at betale 31.620 kroner.

På en lidet flatterende anden- og tredjeplads finder man Georgien og Ungarns ambassader, der sidste år havde henholdsvis 32 og 27 ubetalte p-bøder.

I København koster en parkeringsbøde fra kommunen 510 kroner, og med 366 ubetalte styks ligger der et tilgodehavende hos ambassaderne på cirka 187.000 kroner - alene i 2017. 

Beskyttet af immunitet

Ifølge centerchef for Center & Parkering, Jes Øksnebjerg, er det dog begrænset, hvad kommunen selv kan gøre for at kratte pengene ind.

Vi har en forventning om, at de selvfølgelig betaler deres afgifter på lige fod med hr. og fru Danmark.

Jes Øksnebjerg, centerchef for Center & Parkering, Københavns Kommune

For det første er diplomaterne beskyttet af immunitet, som gør, at de ikke kan retsforfølges i det land, de er udstationeret i. Denne helt særlige status følger den over 50 år gamle Wiener-konvention, som stort set alle lande i verden har underskrevet.

Og for det andet er det ikke kommunen, men derimod den såkaldte Protokollen under Udenrigsministeriet, som har kontakten med ambassaderne, forklarer Jes Øksnebjerg.

- Det er ikke sådan, at ambassaderne snakker med os, og at vi snakker med dem. Det går alt sammen gennem Udenrigsministeriet, siger Jes Øksnebjerg.

Forventer, at bøder bliver betalt  

- Vi har en forventning om, at de selvfølgelig betaler deres afgifter på lige fod med hr. og fru Danmark. Derfor sender vi også løbende denne her liste til Udenrigsministeriet, så de kan tage det med i deres dialog med ambassaderne, siger Jes Øksnebjerg.

Der er tydeligvist nogle, der er lidt mere flinke og retskafne i forhold til at betale deres p-bøder. Og så er der andre som tydeligvis ikke prioriterer det særligt højt.

Centerchef i Udenrigsministeriet

Flere samtaler venter

Protokolchef i Udenrigsministeriet, Marie-Louise Overvad, siger til TV 2 Lorry, at man fra minsteriets side er opmærksom på problemet.

- Vi har ikke ressourcer til at kontakte dem alle sammen. Men vi tager de største syndere ud, og så snakker vi med ambassaden om det. Det har faktisk - og jeg kan ikke nævne nogle navne - vist sig at virke. Vi er ikke kommet af med problemet, men vi er sluppet af med nogle af dem, der tidligere var de største syndere, siger Marie-Louise Overvad. 

Hun oplysere endvidere, at Udenrigsministeriet har såkaldte guidelines på sin hjemmeside, hvor ambassadeansatte gøres opmærksom på, at man typisk skal betale for at parkere i de store byer, og at der kommer en opkrævning i form af en afgift, hvis ikke man følger reglerne.

- Vi skal faktisk have en samtale i morgen med en af ambassaderne om netop det her. Jeg kan dog ikke sige med hvilken. Men det er ikke den eneste samtale, vi skal have. Der er flere på vej, siger Marie-Louise Overvad.

TV 2 Lorry har rettet henvendelse til Benins ambassade i København og spurgt til, hvorfor de ikke har betalt de mange p-bøder. Benins ambassade er imidlertid ikke vendt tilbage til TV 2 Lorry før deadline på denne artikel.