Lokalt

DF'er blev tvunget ud af politik - nu er han valgt igen

TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti blev efter en dom tvunget til at forlade politik. Nu er han igen valgt ind i både København og Region Hovedstaden.

Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti måtte i maj træde ud af både Københavns Borgerrepræsentation og Regionsrådet i Region Hovedstaden.

Det afgjorde Valgbarhedsnævnet, efter politikeren i februar blev idømt en bøde i Københavns Byret for at have lækket fortrolige oplysninger til journalister om terroristen Omar Abdul Hamid el-Hussein, der slog to personer ihjel ved et terrorangreb mod Krudttønden og den jødiske synagoge.

Finn Rudaizky stillede dog op igen både til kommunalvalget i København og regionsvalget i Region Hovedstaden.

Begge steder var han Dansk Folkepartis nummer to på kandidatlisten, og begge steder er han blevet valgt ind. I København med 1.638 personlige stemmer og i Region Hovedstaden med 4.326 personlige stemmer. 

- Det tager jeg som en tilkendegivelse af, at vælgerne - der jo kender min forbrydelse - ikke synes, at jeg har gjort noget slemt. Det ser jeg som en stor opbakning til mig i den her sag, siger Finn Rudaizky til TV 2 Lorry.

Historien kan gentage sig

Finn Rudaizky kan dog i yderste konsekvens risikere at blive smidt ud af politik igen. 

Som TV 2 Lorry tidligere har fortalt, har Finns Rudaizkys partifælle Hans Kristian Skibby via Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg stillet et spørgsmål om sagen til Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille fra Liberal Alliance: 

 - Mener ministeren, at en folkevalgt kommunalpolitiker, der mister sin valgbarhed i Valgbarhedsnævnet, og som efter et nyvalg til kommunalbestyrelsen genvælges, vil kunne miste sin valgbarhed i en nævnsafgørelse, uden der er opstået nye sager?

Hertil svarede Simon Emil Ammitzbøll-Bille blandt andet: 

- Som lovgivningen er i dag, er det helt korte svar et ja, medmindre der på valgdagen er forløbet tre eller fem år, efter at straffen er udstået.

Ifølge loven regnes fristen ved bødestraffe fra datoen på bødens vedtagelse. Og det er i Finn Rudaizkys tilfælde ikke engang et år siden.

FAKTA OM VALGBARHEDSNÆVNET

Bliver et kommunalbestyrelses- eller regionsmedlem straffet i løbet af sin valgperiode, skal kommunalbestyrelsen eller regionsrådet indberette det til Valgbarhedsnævnet, der er et uafhængigt organ.

Et medlem af et kommunalt eller regionalt råd kan fortabe sin valgbarhed, hvis medlemmet ved endelig dom eller vedtagelse af bøde er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør medlemmet uværdig til at være medlem af kommunale og regionale råd.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Udstået sin straf eller uvalgbar

Det er dog endnu uvist, om Valgbarhedsnævnet vil se på Finn Rudaizkys sag endnu engang, nu hvor han er blevet valgt ind igen. Det kræver, at nogen indberetter det. Hvis Valgbarhedsnævnet går ind i sagen igen, kan vurderingen enten blive, at Finn Rudaizky allerede har udstået sin straf, eller at han stadig ikke er valgbar.  

Det sidste mener Finn Rudaizky er helt usandsynligt, selvom det altså ifølge Økonomi- og Indenrigsministeren er muligt.

- Det har jeg slet ikke fantasi til at forestille mig, siger han til TV 2 Lorry.