Lokalt

Nu dør kastanjetræerne

TV Midtvest logo
I samarbejde med TV Midtvest

Elmetræerne fik elmesyge og er nu stort set forsvundet fra landskabet. Så blev asketræerne ramt af en svamp. Og nu er kastanjen truet.

På Kastanjevej i Viborg står der en lang række med omkring 70 store, gamle kastanjetræer. Om foråret blomstrer de med deres karakteristiske lys, og om efteråret samler børnehavebørn kastanjer fra træerne.

Men der er kommet huller i rækken af træer. Det skyldes træer, der er gået ud, og som nu er blevet fældet. Og i rækken står der også træer, der helt tydeligt har det skidt.

- Vi oplever i øjeblikket, at vi har angreb af kastanje-minérmøl kombineret med bakterieangreb, der kommer, når træet er svækket, siger Hans Peter Sönnichen, som er parkformand i Viborg Kommune.

TV Midtvest har mødt parkformanden på Kastanjevej, og han viser flere træer, der har sort udflåd fra barken efter en bakteriesygdom. Og træer, hvis blade har brune striber, fordi de er angrebet af kastanje-minérmøl.

Også landskabsarkitekten i Viborg Kommune er med på inspektionen. Hun tror ikke på, at kastanjen har en fremtid.

- På et eller andet tidspunkt bliver vi jo nødt til at fælde samtlige træer. Indtil videre er det sket lidt plukvis. Der ligger mange følelser i træer. Der er nogen, der virkeligt godt kan lide at have de her karakterfulde træer på deres vej, siger landskabsarkitekt Lotte Kunstmann.

Kastanjen har to fjender

Flere og flere steder kan man spotte træer, der er angrebet. I en gammel haveallé syd for Skive har kastanjebladene været brune siden juli, og flere træer i rækken er gået ud. I Krabbesholm Skov i Skive må man også jævnligt fjerne udgåede træer. I Digterparken i Viborg er bladene blevet brune på grund af kastanje-minérmøllens angreb, og også her er flere store træer gået ud.

De store karakteristiske kastanjetræer er meget tydelige i bybilledet i parker og alléer. Og typisk har der også været plantet kastanjetræer i haver og på landbrugenes gårdspladser. Men træerne er truede, fordi de nu har fået hele to fjender: Kastanjeminérmøl og sygdommen hestekastanjebakteriekræft.

Når minérmøllene angriber bladene, bliver de store karakteristiske træer efterårsbrune allerede om sommeren, og bladene falder af.

Hestekastanjebakteriekræft angriber barken og medfører, at træet efter noget tid ikke længere kan transportere vand op gennem stammen og ud i bladene, og så dør træet.

Problemerne med minérmøl blev første gang konstateret i Danmark for 12 år siden. Men først i 2014 blev det officielt bekræftet, at hestekastanjebakteriekræft fandtes i Danmark, og først nu er sygen for alvor ved at slå igennem.

Problem i hele Europa

I Sydengland anslås det, at op mod 70 procent af kastanjetræerne nu er ramt at hestekastanjebakteriekræft, og problemet breder sig i hele Europa.

Selv om minérmøllen ikke i sig selv dræber træet, betyder møllene, sammen med risikoen for angreb af hestekastanjebakteriekræft, at planteskoler ikke længere kan sælge kastanjetræer. Kunderne vælger dem simpelthen fra.

- Kastanjer er ligesom elm og ask sat på stand by. Vi producerer dem ikke. Og det tør jeg ikke sige, om vi kommer til det igen, siger Esper Thygesen fra Aarestrup Planteskole ved Karup. 

En af planteskolens kunder kunne have været landskabsarkitekt Lotte Kunstmann. Men på grund af problemerne vælger også Viborg Kommune kastanjer fra, og så forsvinder de med tiden fra bybilledet.

- Det betyder, at vi fremadrettet ikke vil plante kastanjetræer. Man kan sammenligne det med elmetræer på den måde, at det jo går ind og præger bybilledet. Der er tale om bytræer, og mange steder står der alleer og trærækker med kastanjetræer. De vil jo forsvinde. Dem vil man skulle erstatte med noget andet, siger hun.

Kastanjens dage måske talte

Parkformand Hans Peter Sönnichen, der til dagligt færdes blandt byens træer, tror også at kastanjernes dage er talte. Og han vil savne kastanjerne:

- Der er jo ærgerligt. Men jeg tror, vi vænner os til det, som vi vænnede os til, at elmen forsvandt. Der kommer bare noget andet. Men det er ærgerligt fordi, den er flot om foråret. Når du ser foråret komme, er der lys i alle træerne og det er et meget, meget flot syn, og det kan jo være vi skal undvære det i fremtiden.

På Aarestrup Planteskole har man jævnligt kunder, der skal finde en erstatning for deres udgåede kastanjetræer. Her falder valget typisk på fuglekirsebær, eg, avnbøg, lind, ahorn eller spidsløn.