Lokalt

Houston, we have a problem

Når man hører regeringen fremlægge sit finanslovsforslag, er det som om, den slet ikke har hørt jorden kalde.

Det er som om, man ikke rigtig har hørt, hvad det er, der sker i Houston og resten af Texas i disse dage, hvor et område der svarer til det fra Esbjerg til København er oversvømmet.

Som om man ikke har hørt, hvad det er, der sker i Sydøstasien, hvor visse floder er 20 meter(!) over daglig vande (forestil jer lige, hvad der ville ske i hele Jylland, hvis Gudenåen var 20 meter over daglig vande), hvor millioners hjem er ødelagte og tusinder er døde, hvor lukkede skoler desværre tegner en dyster fremtid.

Det er naturkatastrofer, ja. Men det er naturkatastrofer, der er blevet forstærket voldsomt af klimaforandringerne og de deraf følgende varmere verdenshave.

Og vi har desværre kun set begyndelsen.

Derfor er der, som jeg ser det, simpelthen ingen vigtigere opgave end at begrænse klimaforandringerne. Det skal en finanslov, ligesom i øvrigt alle andre initiativer fra en dansk regering, selvfølgelig afspejle.

Og her svigter finanslovsforslaget, der er blevet fremlagt i dag, over en bred kam. Faktisk trækker finansloven i den direkte forkerte retning. Man slagter den kollektive transport, der er god for klimaet, og man gør det billigere at købe de biler, der forurener mest.

Det er kontraproduktivt. Simpelthen. Det er uacceptabelt. Simpelthen. Det er landsskadeligt. Simpelthen.

Et finanslovsforslag burde i dagens Danmark investere massivt og omgående i den grønne omstilling. Vi burde gøre alt det, der forurener og skader planeten dyrere og mere besværligt. Vi burde gøre alt det, der gavner klimaet, billigere og nemmere.

Fra Alternativets side har vi derfor foreslået massiv forskning i grøn energi, vi har foreslået milliarder til klimatilpasning og nye grønne teknologier. Vi har foreslået fuld afgiftsfritagelse af elbiler og senest i dag har jeg foreslået, at elbiler kan køre gratis over Storebælt, mens biler med 4 personer også får 50 procents rabat.

Vi har foreslået højere afgifter på benzin og diesel. Vi har foreslået afgifter på oksekød og flyrejser og i det hele taget foreslået en stribe tiltag, der sikrer, at det er forureneren, der betaler.

Vi er kun lige gået i gang, men vi gør alt, hvad vi gør, fordi vi insisterer på, at det er vores ansvar at løse klimakrisen. Vi kan ikke bare sende problemet videre til kommende generationer, når det er os, der kan løse det. Og os, der har skabt klimakrisen.

Vi har hørt, at jorden kalder. Vi har hørt budskabet fra Houston og Sydøstasien klart og tydeligt.

Houston, we have a problem. Hvornår siver den også ind hos regeringen?