Lokalt

1600 kvinder genundersøgt efter fejl - mindst fem har kræft

TV Midtvest logo
I samarbejde med TV Midtvest

1.600 kvinder er nu genundersøgt efter fejl i en overlæges undersøgelser, og fem kvinder har indtil videre fået konstateret brystkræft.

3.600 kvinder blev i slutningen af juni tilbudt et ekstra sikkerhedstjek for brystkræft på grund af mistanke om fejl i en overlæges undersøgelser på Regionshospitalet Viborg. 2.100 kvinder har taget imod tilbuddet, og mellem den 3. juli og 11. august er 1.600 af dem blevet undersøgt.

Fem af dem har fået diagnosen brystkræft, selv om de egentlig var blevet raskmeldte af den nu tidligere overlæge. Det oplyser Hospitalsenhed Midt i en pressemeddelelse.

-Vi er dybt berørte over, at vi på nuværende tidspunkt har fundet fem tilfælde af brystkræft. Desværre kan vi ikke udelukke, at vi finder flere, da vi ikke er færdige med at undersøge alle kvinder, der ønsker det, siger lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt, Michael Braüner Schmidt.

Vi er dybt berørte over, at vi på nuværende tidspunkt har fundet fem tilfælde af brystkræft. Desværre kan vi ikke udelukke, at vi finder flere, da vi ikke er færdige med at undersøge alle kvinder, der ønsker det

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Viborg har endnu ikke vurderet, om der er sket fejl i de fem kvinders tidligere undersøgelser hos den pågældende overlæge. Når så mange kvinder genundersøges, er der risiko for at finde kvinder, som er blevet syge, siden de sidst er undersøgt.

- På anbefaling fra Patienterstatningen får vi i Region Midtjylland hjælp fra uvildige eksperter til at gennemgå de brystkræftforløb, hvor vi mistænker fejl. Hvis disse eksperter vurderer, at der kan være sket fejl, vejleder vi kvinderne om at søge erstatning. Patienterstatningen træffer afgørelse i sagerne. Lige nu har vi fokus på at give disse fem kvinder den bedst mulige behandling og på at undersøge de resterende kvinder, der ønsker det, siger Michael Braüner Schmidt.

Fejl i undersøgelser

I juni rejste en intern kvalitetskontrol på Regionshospitalet Viborg mistanke om fejl i en enkelt overlæges undersøgelser for brystkræft, såkaldt klinisk mammografi (ikke bryst-screening).

Her fandt man otte patientforløb, hvor retningslinjerne for klinisk mammografi så ud til ikke at være overholdt af en bestemt overlæge. Kvinderne blev efterfølgende diagnosticeret med brystkræft af andre læger i afdelingen. De otte patientforløb har i juli været til 2. opinion-gennemgang på Rigshospitalet, hvor det er konkluderet, at overlægen ikke har fulgt retningslinjerne i 4 ud af 8 forløb.

- 2.-opinion-gennemgangens konklusioner bekræfter os i, at det var nødvendigt at tilbyde de 3.600 kvinder et ekstra sikkerhedstjek. Vi kigger nu arbejdsgange igennem som beskrevet i vores redegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, siger Michael Braüner Schmidt.

Den pågældende overlæge havde allerede opsagt sin stilling, da mistanken blev rejst, og han blev straks efter den interne kvalitetskontrol fritaget for sine opgaver inden for brystkræftundersøgelser. Hanvar derefter sygemeldt frem til sin fratrædelse med udgangen af juli.