Lokalt

187 ghettofamilier koster 83 millioner kroner

TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

De mest belastede familier i Tingbjerg koster Københavns Kommune dyrt i specialiserede ydelser.

Københavns Kommune har opgjort, hvad københavnerbydelen Tingbjergs 187 mest omkostningstunge familier koster. Og det er ikke småpenge.

Årligt koster de 187 familier i Tingbjerg således kommunekassen 82,6 mio. kr., og det betyder, at den gennemsnitlige omkostning pr. familie er 443.000 kr. Det skriver Berlingske mandag.

 At det ser så vildt ud, kommer bag på mig

Cecilia Lonning-Skovgaard, Venstre

Størstedelen af familierne, 50 familier, koster imidlertid Københavns Kommune mere end 600.000 kr. om året. Hver af de 187 familier modtager i snit ni specialiserede ydelser fra kommunen, mens en enkelt af familierne modtager 20 ydelser.

Ydelserne koster

En specialiseret ydelse er karakteriseret ved, at den enkelte borger bliver visiteret til den med henblik på at afhjælpe et konkret behov. Det er for eksempel kontanthjælp, specialskoletilbud, psykologhjælp, støttepersoner og mentorforløb, og derfor vil en københavnerfamilie uden udfordringer normalt ikke koste kommunen noget i specialiserede ydelser.

Det fremgår ifølge Berlingske af et notat til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget i København som led i en forbedret helhedsindsats for byens socialt udsatte familier.

Ifølge notatet er de 187 familier i Tingbjerg kendetegnet ved at være storfamilier, typisk med flere end fem medlemmer, som modtager mange tilbud fra forskellige forvaltninger i København.

"Det ser vildt ud"

I Venstres spidskandidat Cecilia Lonning-Skovgaards øjne er familierne også et eksempel på det, hun kalder misforstået flinkhed fra kommunens side, og tallene ryster hende.

- Jeg havde en fornemmelse af, at der var nogle dyre familier i Tingbjerg-området, men at det ser så vildt ud, kommer bag på mig, siger hun til Berlingske.

Cecilia Lonning-Skovgaard er enig i notatets vurdering af, at det vil være en fordel for den enkelte familie at få tilknyttet faste sagsbehandlere og møde færrest muligt forskellige medarbejdere i systemet. Til gengæld bekymrer mentaliteten i notatet hende:

- Jeg synes, at det er gennemsyret af, hvor synd det er for de her familier, og hvor hårdt det er, at de skal deltage i forskellige møder med kommunen. Jeg forstår ikke, at man ikke vender kasketten om og siger: Prøv at høre makker: Du får næsten en halv million af det offentlige om året, så det mangler da bare, at du møder op til de her møder, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Hun synes, at den fremlagte helhedsindsats mangler et fokus på at få forældrene i de 187 familier i job.

Borgmester: Handler om job og uddannelse

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) er enig med Cecilia Lonning-Skovgaard i, at det er et meget stort beløb, der bliver brugt i Tingbjerg.

Hun køber imidlertid ikke fortællingen om, at hendes forvaltning møder beboerne i Tingbjerg med for lave forventninger.

- Jeg synes, at det er lidt arrogant at sige, når man som Cecilia Lonning-Skovgaard kun har siddet og set på tingene udefra og i virkeligheden ikke har de rigtige forudsætninger for at motivfortolke på, hvorfor folk gør, som de gør. De politiske aftaler, som er lavet i mit udvalg, handler i hvert fald slet ikke om synd eller skam, men kun om job og uddannelse, siger Anna Mee Allerslev til Berlingske.

Hun foreslår i stedet, at Københavns Kommune på tværs af forvaltninger nulstiller alle indsatser, som ikke er lovpligtige, i byens socialt udsatte områder og ser med friske øjne på, hvordan pengene bruges bedst muligt med henblik på at få folk i job.