Lokalt

Nye p-regler: Nu må du gerne parkere i yderrabatten

TV2 Nord logo
I samarbejde med TV2 Nord

Folketinget har i dag vedtaget to lovforslag, der skaber mere logiske parkeringsregler.

Kan du huske familien Czaja i Stae, der fik en parkeringsbøde for at parkere deres trailer på familiens egen grund? Eller historien om håndværkerne i Aalborg, der fik en parkeringsbøde for at parkere på det, der til forveksling lignede en byggeplads?

Den slags historier skal vi ikke høre om længere. Et flertal i Folketinget vedtog i dag et sæt ny regler, der skaber mere logiske parkeringsregler. 

En af de ting, der er blevet vedtaget, er, at det nu skal være lovligt at holde parkeret i yderrabatten af vejen. Her fik ovenstående sag fra Stae stor opmærksomhed, da en familie fik en bøde for at familiens trailer holdt i yderrabatten på deres egen grund. Om reglerne på daværende tidspunkt sagde Transport- Bolig og Bygningsminister, Ole Birk Olesen (Liberal Alliance):

Vi har set eksempler på, at forbuddet mod standsning og parkering i yderrabatten har haft helt skæve konsekvenser. Det har blandt andet betydet, at en borger i Nordjylland ikke har kunnet parkere en trailer på græsplænen foran sit hus, selvom græsplænen lå på borgerens egen grund. Det er ikke rimeligt. Derfor foreslår jeg, at vi ændrer denne bestemmelse, så der ikke er nogen tvivl om, at man selvfølgelig må parkere en trailer på sin egen grund.

Den type sager kommer vi ikke til at se længere. 

Derudover blev det vedtaget, at de private parkeringsselskaber skal have et uvildigt klagenævn, man som borger kan gå til, hvis man er utilfreds - eller uenig - i den afgift man har modtaget. Førhen var den eneste klageinstans en tur i retten. 

Men man skal ikke parkere efter de nye regler endnu. Lovforslaget træder først i kraft pr. 1 juli.