Lokalt

Minister vil have forbudt salg af populær haveplante

TV Midtvest logo
I samarbejde med TV Midtvest

Et handelsforbud skal hjælpe med bekæmpelsen af invasive plante-arter.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil nu have forbudt salget af den invasive plante hybenrose, eller rynket rose, som den også kaldes.

Planten blev indført i 1800 tallet som prydplante, men har siden udkonkurreret nogle af de arter, der repræsenterer den oprindelige danske natur, f.eks klitrosen.

Blandt andet kommunerne langs vestkysten har brugt masser af tid og kræfter på at bekæmpe hybenrosen. Nu kommer der så en hjælpende hånd fra miljø- og fødevareministeren, der barsler med en national handlingsplan mod 18 invasive arter, herunder hybenrosen.

- Det er sund fornuft, når vi ser på den indsats kommunerne har lagt i f.eks. bekæmpelse af rynket rose i naturen. Et forbud mod handel vil sikre, at bekæmpelsen ikke undermineres af, at man samtidig kan købe hybenroser på en planteskole, siger Esben Lunde Larsen. 

I august sidste år blev det ulovligt at holde, avle eller handle med 37 forskellige invasive dyre- og plantearter i EU. De 12 af dem findes i Danmark.

Med den nye handlingsplan tager ministeren yderligere et skridt for at beskytte den danske biodiversitet. 

- Handlingsplanen skaber en god og fornuftig sammenhæng mellem de forskellige tiltag, som vi har på området for invasive i arter, konstaterer miljøministeren.

De 18 arter, som er udvalgt til nationale handelsforbud, er 15 planter og tre dyr:

 1. Stor andemads-bregne
 2. New zealandsk korsarve
 3. Almindelig vandpest
 4. Smalbladet vandpest
 5. Kæmpe-bjørneklo
 6. Canadisk balsamin
 7. Kæmpe balsamin
 8. Småblomstret balsamin
 9. Glansbladet hæg
 10. Hybrid mellem japansk og kæmpepileurt
 11. Japansk pileurt
 12. Kæmpe-pileurt
 13. Rynket rose/hybenrose
 14. Canadisk gyldenris
 15. Sildig gyldenris
 16. Galizisk sumpkrebs (tyrkerkrebs)
 17. Mårhund
 18. Bisamrotte