Lokalt

Plejeforældre rystede: 3-årig skal tilbage til biologiske forældre

TV 2/Fyn logo
I samarbejde med TV 2/Fyn

Man kan ikke uden omkostninger fjerne et 3-årigt barn fra den familie, som har passet på det fra spæd.

Det siger et plejeforældrepar, som mener, at Nordfyns Kommune svigter deres 3-årige plejesøn.

Drengen blev få timer gammel placeret hos plejeforældrene, da Nordfyns Kommune på daværende tidspunkt vurderede, at barnets sundhed og udvikling ville lide alvorlig skade hos de biologiske forældre.

Nu knapt tre år senere har kommunen truffet beslutning om, at drengen skal hjem og bo hos de biologiske forældre, som altså ikke kunne få lov at beholde ham, da han blev født.

- Da vi fik ham i armene to timer gammel, sagde socialrådgiverne til os: Det eneste I skal koncéntrere jer om, det er at gå hjem og være hans mor og far, og derfor - i vores hjerter - der er det jo det, vi er, siger plejemor Pernille Lundgaard.

Ægteparret Lundgaards 3-årige plejesøn har boet hos dem fra han var få timer gammel. Nordfyns Kommune har besluttet, at han nu skal hjemgives til de biologiske forældre.

Pernille og Anders Lundgaard erkender, at de biologiske forældres rettigheder bør vægtes højt.

Dog fastholder de, at sagsbehandlingen i langt højere grad bør tage hensyn til det bånd, der er opbygget mellem parret og den nu 3-årige plejesøn.

- Et lille barn fra fødslen og tre år frem knytter sig jo til dem, der er i mors og fars sted, og det er jo os - og det har han gjort. Han er stærkt knyttet til os. Det giver ikke mening for os, at det skulle være barnets tarv, siger Pernille Lundgaard.

- Så lyt dog til os

Nordfyns Kommune har vurderet, at de biologiske forældres situation er forbedret i en sådan grad, at de nu godt kan varetage omsorgen for deres nu 3-årige søn.

Plejeforældrene fortæller, at samværet med de biologiske forældre - frem mod Nordfyns Kommunes beslutning om at hjemgive drengen - er intensiveret, ligesom det er begyndt at foregå over flere dage og med kort varsel.

Omvæltningerne har ifølge plejeforældrene påvirket den 3-årige kraftigt, men selvom de gentagne gange har forsøgt at råbe kommunen op, har deres oplevelse været, at ingen har villet lytte.

Pernille og Anders Lundgaard fortæller, at deres 3-årige plejesøn har reageret voldsomt på gradvist at blive fjernet fra plejefamilien.

- Når man ser og hører og mærker, at der er noget galt her - så lyt dog til os - vi er fagpersoner på barnet. Vi har ikke villet være krakilere, vi har bare villet passe på ham, og vi kan se, at nu går det galt. Det er voldsomt frustrerende at være vidende til og samtidig skulle forsvare over for et barn, siger Anders Lundgaard.

TV 2/FYN har været i kontakt med drengens biologiske mor, som ikke har nogen kommentarer til sagen.

Børne-sagkyndig: Børn lider under afbrudte anbringelser

Klaus Wilmann, der er tidligere formand for Børnerådet og i mange år har arbejdet som chef på anbringelsesområdet i Københavns Kommune mener, at landets kommuner generelt er for dårlige til at varetage børnenes interesser.

Han påpeger, at det netop var en del af Barnets Reform, som trådte i kraft i januar 2011, at man skulle arbejde med øget kontinuitet i anbringelserne af udsatte børn i for eksempel plejefamilier.

- Der bliver ofte sagsbehandlet ud fra en opfattelse af, at de relationer et barn får til en plejefamilie er mindre betydningsfulde og vigtige end de relationer, de har til forældrene, alene fordi de er biologiske. Det mener jeg er en grundlæggende forkert antagelse, siger Klaus Wilmann.

Kan man retfærdiggøre først at tvangsfjerne et barn ved fødslen for tre år senere at beslutte - nej, det gør vi ikke alligevel?

- Nej, det synes jeg ikke. Når man har truffet den beslutning og været så sikker på, at det var det rigtige, så har man også lovgivningen i ryggen, hvis man fastholder, at barnet skal blive der, fordi det har placeret der fra helt lille, siger Klaus Wilmann.

Klaus Wilmann understreger, at han her ikke udtaler sig om den konkrete sag.

Kommune afviser at vægte biologiske forældres rettigheder over barnets tarv

Plejeforældrenes kritik kan man ikke genkende i Nordfyns Kommune.

Lederen af afdelingen for Børn og Familie afviser at kommentere på den konkrete sag, men har følgende kommentar til kommunens sagsbehandling i forhold til anbringelser generelt.

- Vi arbejder i alle sager ud fra barnets perspektiv og ud fra, hvad der er bedst for barnet, siger direktør i afdelingen for Børn og Familie, Henrik Jacobsen, Nordfyns Kommune til TV 2/FYN.

Formand for Børn- og Ungeudvalget i Nordfyns Kommune, Jens Otto Dalhøj (LA), medvirker i et interview om den principielle del af kritikken på TV 2/FYN torsdag aften klokken 19.30.

Sagsforløbet

Forud for fødslen vurderede Nordfyns Kommune at "det ufødte barns sundhed og udvikling vil lide alvorlig skade sammen med forældrene.

"Få timer efter fødslen blev drengen overdraget til plejeforældrene Pernille og Anders Lundgaard.

De biologiske forældre havde oprindelig en times overvåget samvær hver anden uge.

De seneste uger er samværet intensiveret og frem mod hjemgivelsen, skal drengen overnatte fem dage hos de biologiske forældre ad gangen. 14. maj 2017 bliver den 3-årige dreng endelig hjemgivet til de biologiske forældre.