Lokalt

For tidligt født spædbarn død halvandet døgn efter hjemsendelse – nu klager forældrene

TV2 ØST logo
I samarbejde med TV2 ØST

En for tidligt født baby døde to dage efter at være blevet sendt hjem fra sygehuset. Barnet var født 11 uger for tidligt og smittet med MRSA.

Juleaftensdag om eftermiddagen 2016 kom en for tidligt født pige til verden på Nykøbing Falster Sygehus.

Pigen blev født cirka 11 uger for tidligt i forhold til en normal graviditet på cirka 40 uger og vejede 1.425 gram. Hun blev senere samme dag overflyttet til neonatalafdelingen på Næstved Sygehus, som tager sig af for tidligt fødte spædbørn. Samtidig blev den lille pige podet for MRSA-bakterie og blev testet positiv.

Selvom pigen flere dage under sin cirka fem uger lange indlæggelse fik tilført ilt gennem en maske og fik mad via sonde, blev pigen og hendes nybagte forældre tilbudt et tidligt hjemmeophold. En ordning, hvor forældrene selv passer barnet i hjemmet, mens de stadig har kontakt til sygehuset.  

Forældrene blev inden hjemsendelsen blandt andet instrueret i genoplivning, i at fodre barnet med sonde og generel varetagelse af et for tidligt født barn.

Torsdag aften den 26. januar kom pigen og hendes forældre hjem til sig selv på Lolland. Det svarede cirka til den 35. uge, hvor man ifølge Næstved Sygehus normalt sender nyfødte på tidligt hjemmeophold.

Men halvandet døgn senere fandt den nybagte mor sin datter liggende død i sengen hjemme på Lolland

Tingene er gået for stærkt. Alt for stærkt. At man tilbyder førstegangsforældre et tidligt hjemmeophold, det er ikke i orden

Jeannette Christenskiold, farmor

Voldsom oplevelse for familien

Sagen har været en voldsom oplevelse for familien, der samtidig savner svar på flere punkter i forløbet på Næstved Sygehus og personalets håndtering af det tidlige hjemmeophold. Derfor har familien nu indgivet en officiel klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Jeg synes, tingene er gået for stærkt. Alt for stærkt. At man tilbyder førstegangsforældre et tidligt hjemmeophold, det er ikke i orden, siger Jeannette Christenskiold, der var farmor til den nu afdøde pige, til TV ØST. Forældrene ønsker ikke at stå frem.

Hun mener, at hendes barnebarn stadig kunne være i live, hvis ikke de nybagte forældre på 23 og 27 år fra Lolland var blevet udskrevet så hurtigt.

- Så længe de var indlagt, gjorde hun kun fremskridt. Derfor står jeg som et spørgsmålstegn. Hvad er det, der er gået galt inden for de 48 timer, efter de blev udskrevet, hvor alle ting er blevet taget væk og koblet fra? spørger Jeannette Christenskiold og påpeger, at der er mange huller i forløbet.

- Det er ikke kun det MRSA. Det er en sammenkogt ret af det hele, siger hun.

Hvad er det, der er gået galt inden for de 48 timer, efter de blev udskrevet, hvor alle ting er blevet taget væk og koblet fra?

Jeannette Christenskiold, farmor

Sygehusdirektør: En tragisk sag

Sygehusdirektør Vagn Bach beskriver forløbet med den for tidligt fødte pige som ukompliceret i forhold til andre forløb med for tidligt fødte børn. Men sagen har alligevel rørt sygehuset.

- Vi er dybt berørte over, at der sker et dødsfald hos et af de små børn, som er sendt hjem på tidligt hjemmeophold. Vi har selvfølgelig stor medfølelse med de pårørende til barnet, siger Vagn Bach til TV ØST og tilføjer:

- Men vi kan ikke umiddelbart forklare, hvorfor det er sket i denne situation. Nu må vi vente med at vurdere nærmere, indtil vi ved mere, og barnet har været igennem en obduktion, som bliver foretaget i dag. Men der er formentlig tale om vuggedød, som sker hos nyfødte børn.

Du har nærlæst pigens journal. Har personalet på Næstved Sygehus handlet korrekt?

- Det mener jeg efter at have læst journalen. Det er selvfølgelig noget, som vil indgå i vurderingen fra obduktionen og ligsynet. Men efter min vurdering har personalet fulgt retningslinjerne til punkt og prikke, svarer Vagn Bach.

Pigen blev født i uge 29 plus to dage. Hvorfor kommer en pige som hende på tidligt hjemmeophold?

- Det er en standardprocedure for os af hensyn til både barnet og forældre, idet det har vist sig, at det går dem godt. Det er ikke noget, som Næstved Sygehus gør alene. Andre afdelinger på Sjælland, inklusiv Rigshospitalet, sender børn hjem tidligt, når det i øvrigt er et ukompliceret forløb, børnene er stabile, og alt er, som det skal være, svarer sygehusdirektøren.

Det er ikke kun det MRSA. Det er en sammenkogt ret af det hele

Jeannette Christenskiold, farmor

Pige blev smittet med MRSA

Under pigens indlæggelse på neonatalafdelingen blev hun testet positiv for MRSA.

Pigen og hendes forældre blev derefter sat i isolation på Næstved Sygehus og måtte kun forlade deres stue, hvis de forlod sygehuset. De måtte ikke bevæge sig rundt på sygehusets gange eller opholdsrum.

Pigen blev testet positiv for MRSA. Hvad er sandsynligheden for, at hun er død af MRSA?

 - Vi mener, det er mindre sandsynligt, at det har noget med hinanden at gøre. Vi mener, det er mest sandsynligt, at det er to fuldstændigt uafhængige hændelser. Men det er selvfølgelig noget, vi får vurderet, når vi ser obduktionen. Det er ikke noget, vi har hørt om i andre situationer, selvom der er børn, som har været smittet med MRSA-bakterier. Når børnene i øvrigt er raske og ikke har været syge af bakterien, så er det ikke kendt, at man dør alene af at have bakterien på sig, svarer Vagn Bach.

Vi er dybt berørte over, at der sker et dødsfald hos et af de små børn, som er sendt hjem på tidligt hjemmeophold

Vagn Bach, sygehusdirektør

Syv børn og syv voksne smittet

Netop neonatalafdelingen på Næstved Sygehus kom i mediernes søgelys fredag den 27. januar, da TV ØST fortalte, at tre spædbørn var blevet smittet med bakterien. Afdelingen blev efter fundet midlertidig lukket.

MRSA er efterhånden en udbredt stafylokok-bakterie, som mange har uden at være syge af den. Bakterien kan være farlig for personer med et svækket immunforsvar og gøre folk syge ved at skabe en infektion hos den pågældende.

Fire dage senere kunne TV ØST fortælle, at der var opdaget nye tilfælde af personer smittet med MRSA på Næstved Sygehus. Denne gang var der tale om fire børn og syv voksne. Det vil sige i alt syv børn og syv voksne på nuværende tidspunkt er blevet smittet med bakterien på sygehuset.

I den nu afdøde piges journal, som TV ØST er i besiddelse af, fremgår det fredag den 30. december 2016 klokken 12.32, at barnet skulle være indlagt på sygehuset i to til tre måneder, efter det blev testet positiv med MRSA:

Fundet er konfereret med vagthavende mikrobiolog, og der er selvfølgelig enighed om isolation, men grundet det at barnet skal være indlagt i 2-3 mdr er det kompliceret. Forældrene må ikke færdes i afdelingen.

Dette punkt er underskrevet af en vagthavende overlæge på Næstved Sygehus.

Det var dog ifølge Vagn Bach ikke den pågældende overlæge, som skulle vurdere, hvorvidt barnet skulle i et tidligt hjemmeophold eller sendes i behandling i to til tre måneder.

Efter min vurdering har personalet fulgt retningslinjerne til punkt og prikke

Vagn Bach, sygehusdirektør

Formentlig en formuleringsfejl i journalen

Hvorfor sættes pigen og hendes forældre i et tidligt hjemmeophold, når en overlæge har en fornemmelse af, at pigen skal være indlagt i to til tre måneder?

- Det har man heller ikke. Der er formentlig tale om en formuleringsfejl i journalen. Det relaterer sig til spørgsmålet om, hvorvidt barnet skal være isoleret i op til tre måneder eller ej. Derfor sagde man, at to til tre måneders isolation af barnet ville være urimeligt. Derfor skriver overlægen, at der skal tages hensyn til den lange periode. Det relaterer sig alene til, at man mener, at barnet ikke skal være isoleret i to til tre måneder. Men jeg kan godt se, det er en uheldig måde, det er blevet formuleret på, forklarer Vagn Bach.

Så der var ikke behov for, at pigen skulle være indlagt i to til tre måneder?

- Nej, det er helt klart, at vores ansvarlige overlæge, som kender barnet rigtig, rigtig godt, mente, at det var der ikke grund til, svarer han.

Vi mener, det er mindre sandsynligt, at dødsårsagen har noget med MRSA at gøre. Vi mener, det er mest sandsynligt, at det er to fuldstændigt uafhængige hændelser

Vagn Bach, sygehusdirektør

Sygehus afventer obduktionsrapport

Blev pigen hjemsendt, fordi Næstved Sygehus ville undgå MRSA-bakterien i at brede sig på sygehuset?

- Nej, fordi de børn, der var indlagt, som har MRSA, blev først udskrevet, når de var klar til det. Det var derfor vi lukkede for modtagelse af andre børn på afdelingen. Det var ikke den anden vej rundt, hvor vi sendte børn med MRSA ud, siger han.

Det er ifølge Vagn Bach stadig uklart, hvor smitten af MRSA er opstået.

- Det er ikke en bakterie, vi normalt ser på vores afdelinger. Vi tror, at det er en bakterie, som er kommet med et barn ind på afdelingen, siger han.

Der blev foretaget ligsyn af pigen onsdag den 1. februar, og torsdag den 2. februar er hun blevet obduceret. Selve obduktionsrapporten ventes først at være klar om to uger. Derfor er den egentlige dødsårsag stadig uvis.

Tidslinje

  • Barnets mor fik mavesmerter den 23. december 2016. 
  • Den 24. december klokken 15.03 kom den for tidligt fødte pige til verden på Nykøbing Falster Sygehus. Hun blev født i uge 29+2 dage. 
  • Senere samme dag overflyttes pigen til Næstved Sygehus' neonatalafdeling, som tager sig af for tidligt fødte børn. 
  • Pigen fik tilført ilt gennem en maske og mad via en sonde, mens hun var indlagt. Sygehusdirektør Vagn Bach vurderer forløbet med den nu afdøde pige som ukompliceret i forhold til andre for tidligt fødte børn. 
  • Den nu afdøde pige blev torsdag den 26. januar 2017 sammen med sine forældre sendt hjem fra Næstved Sygehus på et såkaldt tidligt hjemmeophold. 
  • Lørdag formiddag den 28. januar fandt moderen den lille pige død. 
  • Der blev foretaget ligsyn af den afdøde pige onsdag den 1. februar. 
  • Torsdag blev pigen obduceret. Der ventes svar på dødsårsag om to uger.