Lokalt

Her vil politiet have totalforbud mod elefantoverhalinger på motorvejen

TV 2/Fyn logo
I samarbejde med TV 2/Fyn

Politiet lægger op til overhalingsforbud for lastbiler døgnet rundt fra Tietgenbyen til Fredericia. Vognmændene er uenige: Det koster os penge.

Lastbilerne fylder godt på den fynske motorvej, og der opstår ofte farlige situationer, når lastbiler overhaler hinanden.

Derfor er der nu et forslag på vej om at forbyde lastbilsoverhalinger døgnet rundt fra Tietgenbyen til Fredericia - en strækning på 49 kilometer.

I forvejen er det forbudt for lastbiler og tunge køretøjer at overhale hverdage mellem kl. 06.00 og 09.00 og igen fra kl. 15.00 til kl. 18.00 fra Tietgenbyen til Lillebælt.

Det er en arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. Danske Busvognmænd, FDM, 3F, Dansk Industri, Vejdirektoratet, Rigspolitiet og transportorganisationen DTL, der har set på, hvad der kan gøres for at forbedre de trafikale forhold på den fynske motorvej.

Hos DTL er man dog alt andet end begejstret for ideen om at udvide forbuddet mod lastvogns-overhalinger.

- Det vil koste branchen penge, siger DTL-formand Martin Danielsen. 

I forbindelse med arbejdet har konsulentfirmaet Cowi udarbejdet en rapport, der blandt andet påpeger, at et totalt overhalingsforbud for lastbiler på den 49 kilometer lange strækning kan skade fremkommeligheden på motorvejen.

Det skyldes blandt andet, at der formentlig vil opstå lastbil-kolonnekørsel i det inderste spor, og det kan medføre farlige situationer, når personbiler skal trække ind i den inderste bane.

Den kommende tid vil arbejdsgruppen se på, hvad det betyder for sikkerheden at indføre det nye udvidede overhalingsforbud.

Arbejdsgruppen mødes igen til april og til maj skal arbejdsgruppen aflevere sin indstilling.

Vognmandsbranchen støtter et tredje spor på den fynske motorvej - alternativt at nødsporet inddrages. Det sidste er en billigere løsning, som blev foreslået af tidligere transportminister Hans Chr. Schmidt (V).

Han har som bekendt overladt stolen til Liberal Alliances Ole Birk Olesen.

Ole Birk Olesen har endnu ikke meldt ud, hvornår det kan komme på tale at forbedre de trafikale forhold på den fynske motorvej enten med et tredje spor eller en nødsporsløsning.