Lokalt

Skibsvrag ved Vordingborg giver ny viden om middelalderen

TV2 ØST logo
I samarbejde med TV2 ØST

Et sjældent fund af et skibsvrag fra middelalderen giver helt ny viden om, hvordan man byggede skibe i middelalderen. Skibet skal nu bjærges.

Skibet er bygget omkring den tid, hvor Erik Klipping blev myrdet, og hvor Erik Menved overtog magten i Danmark.

Og det er et af de eneste skibsvrag, som vi har fra netop 1200-tallet.

Det sjældne fund har paralleller både til vikingetidens skibe og har detaljer, der peger frem mod højmiddelalderens fartøjer, fortæller museumsinspektør fra Vikingeskibsmuseet Mikkel Haugstrup Thomsen.

- Vi har så få fund fra 1200-tallet, at hver lille brik betyder så meget des mere, siger han.

- Der er et lille hul i den periode, som lader til at være en overgangsperiode mellem nogle ældre traditioner fra vikingetidens skibsbyggeri og nogle nyere, som er mere økonomiske og markedsdrevne, fortæller museumsinspektøren.

Skal reddes på land

Marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet begynder nu arbejdet med at bjærge skibsdele fra middelalderskibet, der gennem de seneste tre uger er blevet udgravet i farvandet ud for Masnedø i Storstrømmen.

Skibet blev fundet i juni, i forbindelse med undersøgelsen af arkæologisk interessante områder, der er fundet i tracéet til den nye Storstrømsbro, som Vejdirektoratet anlægger til erstatning for den gamle bro fra 1937.

Størrelsen er ukendt

Arkæologerne ved endnu ikke med sikkerhed, hvor stort skibet oprindeligt var, men det vil en mere detaljeret analyse af skibsdelene kunne fortælle meget mere om.

- Lige nu skal vi have skibet sikret, så det ikke lider overlast, der hvor det ligger. Så skal vi have kigget nærmere på det, og så begynder det egenlige analysearbejde med nogle mere præcise dateringer, siger Mikkel Haugstrup Thomsen.

Skibets alder er allerede blevet bestemt via prøver, udtaget fra skibets planker til årringsdatering, ved de indledende undersøgelser tilbage i juni.

Analysen af årringene i tømmeret har vist, at skibet blev bygget omkring 1250-65 efter Kristi fødsel.

Fakta om skibet

  • Skibet er årringsdateret til ca. 1250-65 e. Kr.
  • De foreløbige undersøgelser peger på, at der er tale om en mindre vragdel fra et større fartøj.
  • Vragdelens udstrækning er ca. 10 m i længden og vel en 2,5 m i bredden.
  • Bundstokkene er ca. 10-12 cm brede og lidt mere i højden.
  • Plankerne er, så vidt det kan ses for nuværende, indtil 30 cm brede og godt to cm tykke, hvor de er bedst bevarede.
  • Plankerne er sammenføjet indbyrdes og med kølen ved hjælp af klinknagler med rundt skafttværsnit og firkantede klinkplader og med spanterne ved hjælp af trænagler.
  • Der er indtil videre kun set en enkelt løst liggende genstand: En fugleknogle op ad bundstok 6. Herudover findes der en mængde fastsiddende nødder, hugspåner og potentielt andre genstande, klistret fast i tjæren på skibets inderside.
  • Ved bjærgningen løftes skibsdelen op en ad gangen, hvorefter de pakkes for sig og bliver kørt til Vikingeskibsmuseet i Roskilde
  • På Vikingeskibsmuseet skal skibsdelene 3D-scannes, så alle informationer bliver bevaret til nærmere analyse. 

Kilde: Vikingeskibsmuseet.