Lokalt

Radikaliserings-hotline har fået 30 opkald

TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

På den københavnske telefonlinje har man siden februar modtaget 30 såkaldte bekymringsopkald vedrørende radikalisering.

Hvornår er en person radikaliseret? Og hvad gør man, hvis man frygter at ens barn, nabo eller en bekendt er i fare for at blive radikaliseret?

Tilbage i februar blev der oprettet en radikaliseringshotline, hvor man kan henvende sig med et såkaldt bekymringsopkald. 

Hvornår er en person radikaliseret? Og hvad gør man, hvis man frygter at ens barn, nabo eller en bekendt er i fare for at blive radikaliseret?

Tilbage i februar blev der oprettet en radikaliseringshotline, hvor man kan henvende sig med et såkaldt bekymringsopkald. 

Integrationsborgmesteren vil samtidig gerne opfordre alle til at kontakte radikaliseringshotlinen og de professionelle medarbejdere, der bestyrer den, hvis man har en eventuel bekymring vedrørende en specifik person i ens omgangskreds.

6 begrundede henvendelser ud af 30

I Københavns Kommune vurderer man, at 6 af de i alt 30 henvendelser på den lokale hotline har været begrundede.

Det betyder, at radikaliseringsberedskabet har vurderet, at der skal iværksættes en forebyggende eller afradikaliserende indsats i forbindelse med henvendelsen. Det kan fx være et mentor- og forældrecoachforløb. 

Beredskabet i København og Aarhus skiftes til at bemande telefonen på månedlig basis.

Der er åbent for opkald dagligt fra 08-22.

Nummeret til radikaliseringshotlinen er 41 74 90 90.

I alle landets 12 politikredse findes et såkaldt infohus, som behandler radikaliseringshenvendelserne.

Hotlinen yder udelukkende rådgivning og visiterer bekymrende sager videre til det lokale infohus. Hotlinen laver altså ikke sagsbehandling.