Lokalt

Billund Lufthavn håber på togforbindelse overlever

TV Syd logo
I samarbejde med TV Syd

Kjeld Zacho Jørgensen følger spændt de seneste politiske udmeldinger om Togfonden og håber på at en ny jernbaneforbindelse til Billund overlever.

Dansk Folkeparti meldte tirsdag aften ud, at partiet nu er klar til at droppe en ny jernbanebro over Vejle Fjord, som daværende regering (Socialdemokraterne, SF og De Radikale) sammen med  Enhedslisten og Dansk Folkeparti ellers var enige om.

Som en del af aftalen sikrede Dansk Folkeparti sig, at der sammen med en ny togbro over Vejle Fjord skal skabes jernbaneforbindelse fra Jelling til Billlund af hensyn til både lufthavnen, turismen og erhvervslivet. En forbindelse, der med de nye udmeldinger hænger i en tynd tråd.

- Vi følger situationen nøje. Meldingerne går jo først og fremmest på, at jernbanebroen skal droppes. Jeg håber, at en ny togforbindelse til Billund overlever en tilpasning af af planerne med Togfonden. Der vil fortsat være en stor gevinst ved at Billund med lufthavn, Legoland og Lego bliver koblet på det landsdækkende jernbanenet, siger Lufthavnschef Kjeld Zacho Jørgensen til TV SYD.

togfonden - fakta -

Togfonden er en politisk aftale indgået i januar 2014 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, SF og De Radikale), Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Aftalen indebærer, at timemodellen gennemføres, og at størstedelen af jernbanen i Danmark elektrificeres. 

For at det skal kunne lade sig gøre, skal der blandt andet anlægges en helt ny bane til Billund samt bygges en ny bro over Vejle Fjord til en værdi af cirka 4,4 mia. kr.

I alt koster togfonden 28,5 mia. kr., som primært skal hentes via øget beskatning af olie fra Nordsøen.