Lokalt

Højesteretsdom: Fiskeriforbud var ikke i strid med EU-retten

. Torben Christensen / Scanpix

Tirsdag har Højesteret stadfæstet bøder til tre fiskere fra Gilleleje. De er dømt for ulovlig fiskeri i et fredet område i Kattegat.

En gruppe fiskere fra Gilleleje blev i 2011 dømt for at fiske i et område i Kattegat, som Danmark og Sverige i 2008 blev enige om at frede for at øge torskebestanden.

Højesteret har med dommen stadfæstet Østre Landsrets afgørelse om, at den danske lovgivning, der forbyder fiskeri i et bestemt område i Kattegat, ikke strider imod EU-retten.

De tre fiskere ankede sagen i både By- og Landsretten, men nu er sagen endeligt lukket med Højesterets afgørelse.

Fiskerne har i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening kæmpet for frifindelse og for at få forbuddet mod fiskeri i det såkaldte 'område 3' ophævet. 

Spørgsmålet er om Danmark og Sverige må indgå en sådan aftale, da det normalt er EU-ret, der lovgiver på området. Det har Højesteret nu endeligt afgjort. Aftalen mellem Danmark og Sverige er ikke i strid med EU-ret. Landsretten afviste ligesom Højesteret at få EU til at kigge på sagen.

Derudover består 'område 3' både af dansk og svensk farvand, og det har skabt juridiske diskussioner. Netop EU-problematikken havde Danmarks Fiskeriforenings formand håbet, at Højesteret ville tage op til overvejelse.

- Det handler om, hvorvidt den danske regering kan lukke for, at danske fiskere må fiske i svensk farvand. Det er underlagt EU-ret, så derfor burde det ikke være muligt, fordi Danmark kun kan lave regulering i danske farvande, men ikke i andre lande, siger Svend Erik Andersen.

For 'område 1 og 2' er der vedtaget periodiske restriktioner. I 'område 3' har Danmark og Sverige indført totalforbud mod fiskeri for danskere og svenskere, og det er det retssagen omhandler. Spørgsmålet er, om det er i strid med EU-lovgivning.

Fisker drukner i gæld

Leif Aage Larsen er fisker og bor i Gilleleje. Han er én af de tre fiskere, der tilbage i 2010 blev sigtet for at bryde fiskeforbuddet og som nu skal betale den bøde, han blev idømt i 2011.

- Jeg blev dømt for at have fisket derude over 30-40 dage. Så jeg fik konfiskeret værdien af fangsten i perioden plus en bøde tilsvarende en femtedel af værdien. Det løber op i cirka 400.000 kroner, siger han.

Forbuddet har haft store konsekvenser for fiskerne i Gilleleje, som i flere tilfælde har måttet opgive fiskeriet helt. Det paradoksale er, at de tre fiskere, der er dømt i sagen, alle fiskede efter jomfruhummere.

Biologer foreslår periodisk forbud

Kattegat bliver overvåget af flere biologer blandt andet af DTU Aqua, og her lyder meldingen, at forbuddet i 'område 3' ikke bør være totalt.

De argumenterer for, at det giver mening at lukke området i første kvartal, hvor tætheden af torsk er høj. Dermed mener de, at det giver god mening, at åbne for området den sidste halvdel af året.  

Fiskeriordfører: Helt hul i hovedet

Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, er alt andet end tilfreds med tirsdagens afgørelse i Højesteret. 

- Det er jo helt hul i hovedet, at danske fiskere ikke må fiske i dansk farvand, når fiskere fra eksempelvis Tyskland. Fiskene er jo nok bedøvende ligeglade med, om det er en dansk eller en tysk fisker, der hiver dem op ad vandet, siger han. 

Han mener, at danske fiskere skal kunne konkurrere på lige vilkår, og at det med den nye afgørelse kan blive svært.