Lokalt

Nu afgøres skæbnen for Gilleleje-fiskere: En katastrofe hvis vi taber

En række danske fiskere er blevet dømt for at fiske i et forbudsområde i Kattegat, som tyskere jævnligt benytter. Tirsdag falder dommen.

Tre fiskere fra Gilleleje blev i 2011 dømt for at fiske i område, hvor der Sverige og Danmark imellem var opsat forbud mod at fiske. Det har resulteret i en retssag, der har strukket sig over snart seks år, og som nu er havnet i Højesteret.

I 2009 blev det fastslået, at et specifikt område i Kattegat, det såkaldte 'område 3', skulle lukkes af for fiskeri af hensyn til torskeynglen. 

Ifølge EU-lov er det kun EU, der kan lovgive på området. Danmark må altså ikke lave en selvstændig lovgivning om at lukke et område for fiskeri.

Det har skabt stor frustration hos danske fiskere, der oplever at tyske fiskere jævnligt benytter sig af området, som de danske fiskere altså har forbud mod at bruge.

De tre fiskere har anket sagen i både By- og Landsretten, og nu er den nået til sidste instans, Højesteret, der skal tage stilling til, om forbuddet er i strid med EU-lovgivningen på fiskeriområdet. Landsretten afviste at få EU til at kigge på sagen.

Ekspert: Forbud giver ikke mening

Biolog og sektionsleder ved DTU Aqua, Marie Storr-Paulsen, har været en del af det hold, der har evalueret de lukkede områder i Kattegat, og hun mener ikke, at det forbedrer torskebestanden at forbyde fiskeri hele året i det sydlige af det lukkede område (område 3).

- Evaluering viser, at det giver god mening at holde området lukket i første kvartal af året, fordi tætheden af torsk er høj på det tidspunkt. Hvorimod i den sidste halvdel af året er andelen af torsk mindre i det helt lukkede område, og derfor vil det give det god mening at åbne for fiskeri i den resterende del af året, siger hun.

Det er både danske og svenske biologer, der har arbejdet sammen om evalueringen, og de er alle enige i, at de lukkede områder har medvirket til den stigning i torskebestanden, der er blevet observeret  de sidste par år.

Fisker risikerer at drukne i gæld 

Leif Aage Larsen er fisker og bor i Gilleleje. Han er én af de tre fiskere, der tilbage i 2010 blev sigtet for at bryde fiskeforbuddet.

Jomfruhummere er Leif Aage Larsens levebrød. Det er en af årsagerne til, at han i sin tid ikke tog forbuddet så alvorligt, da han ikke fisker torsk.

- Jeg vidste godt, at der var forbud i området, men jeg fanger ikke torsk. Vi havde fisket derude et års tid, hvor kontrolinstanserne var fuldt ud klar over det. Der skete ikke noget ved det, før Greenpeace kom på banen, siger han.

Miljøaktivistgruppen Greenpeace placerede et sporingsobjekt på Leifs båd, noget de efterfølgende blev dømt for, og moniterede herefter hans færden i to måneder. Herefter blev han sigtet for at have fisket i 'område 3'. 

- Jeg blev dømt for at have fisket derude over 30-40 dage. Så jeg fik konfiskeret værdien af fangsten i perioden plus en bøde tilsvarende en femtedel af værdien. Det løber op i cirka 400.000 kroner, siger han.

Forbuddet har haft store konsekvenser for fiskerne i Gilleleje, som i flere tilfælde har måttet opgive fiskeriet helt. Det paradoksale er, at de tre fiskere, der er dømt i sagen, alle fiskede efter jomfruhummere. 

- Det giver ingen mening, at danske og svenske fiskere får forbud mod at fiske i et område, hvor der er fri adgang for blandt andre de tyske fiskere. Derudover siger biologerne også, at et totalforbud er helt unødvendigt, siger han.

Principielt Spørgsmål

Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik Andersen, venter spændt på afgørelsen i Højesteret. Han mener, sagen omhandler et principielt spørgsmål.

- Det handler om, hvorvidt den danske regering kan lukke for, at danske fiskere må fiske i svensk farvand. Det er underlagt EU-ret, så derfor burde det ikke være muligt, fordi Danmark kun kan lave regulering i danske farvande, men ikke i andre lande, siger han.

Uanset om sagen falder ud til den ene eller den anden side, så forventer Svend Erik Andersen, at forbuddet bliver ophævet, og at området åbnes for fiskeri på ny. 

Baggrunden for at prøve sagen ligger ifølge formanden i, at Landsretten nægtede at høre EU-domstolen. Konsekvenserne af forbuddet, og det, at sagen er trukket ud så længe, håber han, vil få Højesteret til at tage affære. 

Greenpeace: Fobuddet bør ikke ophæves

Birgitte Lesanner, der er Chef for Greenpeace i Danmark, forsvarer hvorfor området bør forblive fredet for danske fiskere. 

- Det betyder ikke noget, at fiskerne er på jagt efter jomfruhummer eller torsk. Metoden, hvormed de fanger fiskene, gør stor skade på havbunden, siger hun. 

Hun mener ikke, at de tyske fiskere bør spille en rolle for, om forbuddet skal ophæves. 

- At der alligevel kommer tyske fiskere i området er ikke et argument for ikke at frede det. Der kommer ikke ret mange tyske både, siger hun.