Politik

Regeringen præsenterede uddannelsesreform

Hvad skete der? Regeringen præsenterede sit længe ventede udspil om at forkorte en stor del af landets kandidatuddannelser fra to år til et år.

Nedenfor kan du læse udspillets hovedpunkter. 

Præsentationens vigtigste punkter

Vi lukker bloggen nu, men her er en kort opsummering af, hvad der kom frem på dagens pressemøde, hvor regeringen præsenterede sit udspil til en uddannelsesreform. 

  • Regeringen vil skære i længden af cirka halvdelen af kandidatuddannelserne fra to år til et år og tre måneder.
  • Derudover skal nogle kandidatuddannelser gøres treårige. 
  • Der skal samtidig laves fleksible erhvervskandidatuddannelser i varierende længde. 
  • Hvilke uddannelser der konkret er tale om, skal et udvalg beslutte. 

Regeringen har flertal, men giver udtryk for, at den ønsker flere partier med i aftalen. Derfor indkaldes der til forhandlinger. 

- Ingen ambition om færre på universitetet, lyder det nu

TV 2 interviewer nu Christina Egelund. 

Det stod ikke helt klart. Er det regeringens ønske, at der skal gå færre på universitetet? 

- Det er ikke det, det handler om. Vi skal højne kvalitieten af uddannelsessystemet, siger Christina Egelund og tilføjer: 

- Jeg har ingen ambition om, at færre skal gå på universitetet. 

Mange spørgsmål trænger sig på, mener politisk redaktør

Hans Redder, TV 2s politske redakør, sidder tilbage med mange spørgsmål efter pressemødet. 

- Regeringen vil for eksempel ikke svare på, om der skal være flere eller færre kandidatuddannede, siger han. 

Generelt mener han, at regeringen på flere områder ikke var særlig konkrete. Det var dog heller ikke forventingen. 

Pressemødet er slut – dækningen fortsætter

Pressemødet er nu slut. Her i bloggen følger vi op med reaktioner. 

Flere eller færre kandidatuddannede?

Er jeres mål flere eller færre kandidatuddannede i Danmark? 

- Min ambition er, at vi har et højt uddannelsesniveau i Danmark. Jeg kan ikke bestemme, hvilke uddanneser de unge søger ind på, men jeg kan sørge for, at kvaliteten er god alle steder, siger Christina Egelund. 

Mattias Tesfaye tilføjer: 

- Vi har også et ansvar for at fortælle de unge, hvor der mangler beskætfigelse. Og der er i hvert fald ingen tvivl om, at der mangler hænder til den grønne omstilling. 

Men har I ikke en målsætning? 

- Tjo, ja. Jo, altså, det har vi da. Men jeg kan ikke sætte præcise tal på, siger Egelund. 

Lange udsigter

Journalisterne spørger til, hvornår reformen skal træde i kraft. Det kan regeringen ikke svare konkret på, men det i hvert fald lange udsigter, lyder det.  

- Det er en stor reform og ikke noget, der bare lige sker, siger Christina Egenlund. 

Ifølge hende er målet, at de første studerende skal starte på den kandidatuddannelse, der varer et år og tre måneder, i 2028. 

Mente det stikmodsatte for under to år siden

Den gamle S-regering indgik i juni 2021 en aftale om at reducere antallet af engelsksprogede uddannelser. Nu vil man øge antallet med 2500. 

Hvad er årsdagen til det holdningsskift? Har I tabt en magtkamp internt i regeringen? 

- Der er sket det, at der er kommet en ny regering. Men personligt synes jeg, at det er fornuftigt, at vi får flere udlændinge til Danmark og gør det muligt for flere danskere at læse på engelsk. 

Men var det så ufornuftigt dengag? 

- Lad mig sige det sådan, at jeg synes, at det er fornuftigt nu. 

Hvordan kan det være andet end en spareøvelse?

Christina Egelund bliver spurgt, hvordan det kan være andet end en spareøvelse, når man skærer så mange kandidatuddannelser fra to til et år. 

- Det ville det være, hvis det var det eneste, vi gjorde. Men der er mange tiltag i det her udspil, svarer hun. 

Hun nævner, at nogle kandidatuddannelser skal gøres treårige. 

- Jeg er et dårligt eksempel

Nu er der fokus på de tre ministres egen uddannelsesbaggrund. Eksempelvis har Troels Lund læst historie, men arbejder som bekendt med noget helt andet i dag. 

Men er I så ikke et eksempel på, at systemet fungerer, altså at man godt kan ændre retning?

- Jeg er i hvert fald et dårligt eksempel, fordi jeg fik aldrig gjort studiet færdig, griner Troels Lund Poulsen. 

- Vi vil ikke vente på, at platformen går i brand

TV 2 spørger, hvad det er for et problem, regeringen gerne vil løse, idet flere eksperter peger på, at systemet fungerer fint. 

- Vi kunne godt bare lade være med at gøre noget og så bare vente på, at platformen går i brand, men mit temperament er til noget andet, siger Christina Egelund. 

Præsentation fra ministre slut

Nu åbnes der for, at pressen kan stille spørgsmål. 

Bedre sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked

Nu taler økonomiminister og fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V). 

Han fokuserer på vigtigheden af, at unge bliver uddannet til det arbejdsmarked, der er. 

- Flere gode uddannelser, som ruster de unge, er med til at sikre, at vi kan levere de kompetencer, som virksomheder efterspørger, både i det offentlige og private. 

Mere støtte til unge

Tesfaye beskriver, at 42.000 ikke er i gang med en uddannelse på nuværende tidpsunkt - noget Mette Frederiksen også nævnte i sin nytårstale. 

- Det er ikke godt nok, de skal have mere støtte, siger han. 

Tesfaye understreger, at ingen i regeringen ønsker at spare på uddannelse og de unge. 

Tesfaye: Rengøringsdamens børn er ikke dummere end andres børn

Nu får børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) ordet.

Han mener, at der skal gøres op med noget social ulighed i det danske samfund. 

- Rengøringsdamens børn er ikke dummere end andres børn, siger han og fortsætter: 

- Vi har altid fokus på, om de unge er uddannelsesparate. Måske vi også skal til at spørge os om, om vores system er børneparat. 

Udvalg skal nedsættes

Regeringen har ikke på forhånd bestemt, hvilke uddannelser der skal forkortes og forlænges. Det skal et udvalg bestående af blandt andet studerende og erhervslivet. 

Samtidig vil Folketingets partier blive inviteret til forhandlinger, lyder det. 

Kan være svært at vende tilbage til skolebænken

Regeringen ønsker, at det skal være lettere for folk at vende tilbage til uddannelse senere i livet. 

Men det kan være svært, når man både har familie, hus og bil. 

- Efter nogle år på arbejdsamarkedet er mange i en anden situation, hvor det kan være svært at vende tilbage til uddannelse. Derfor skal vi have skabt nogle nye muligheder for at bygge på videre i livet, selvom man er et andet sted, end når man er helt ung, siger Chrisina Egelund. 

Op mod halvdelen skal skæres

Christina Egelund mener, at for mange unge ender samme sted, selvom de egentlig har forskellige ønsker i udgangspunktet. Derfor skal der være "flere og mere fleksible veje" for at tilpasse sin egen uddannelse. 

- Vi vil lave et ny kandidatlandskab, hvor alt ikke er ens, siger hun. 

Konkret skal op mod halvdelen af de nuværende kandidatuddannelser skæres ned til ét år og tre måneder. De skal være mere erhvervsrettede, lyder det.

Udover at forkorte en række uddannelser, skal nogle gøres længere.

En række problemer, der skal løses

Ifølge udannelsesministeren er der en række udfordringer, som skal løses. Det gælder blandt andet, at der er for få ansøgere til velfærdsfagene og en for dårlig mulighed for at skifte spor i løbet af livet. 

- Derudover skal vi være et mere internationalt åbent samfund. Konkurrencen på viden bliver ikke mindre, siger hun. 

Regeringen vil oprette 2500 nye engelsksprogede pladser. 

Nu er pressemødet i gang

Nu er pressemødet i gang. Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) byder velkommen. 

- Viden er vores vigtigste råstof. Derfor skal vi hele tiden forfine det. I dag sætter vi en ny kurs, siger hun. 

Ministeren tilføjer, at regeringen vil investere mere i uddannelse, og at den reform, der præsenteres i dag, kun er den første af en række. 

Udspillet hedder "Forberedt på fremtiden 1" 

Massiv modstand fra start

Allerede inden reformen er offcielt præsenteret, møder den stor kritik, blandt andet fra studerende og dele af oppositionen. 

Forperson for Danske studerendes Fællesråd, Esben Bjørn Salmonsen, siger til TV 2: 

- Jeg forstår slet ikke, hvorfor reformen kommer, de studerende får jobs, og vi har relevante uddannelser. 

Han tror, at det i sidste ende vil skabe dårligere uddannelser, at en række kandidateruddannelser forkortes til et år.