LiveOK23

OK 23 i afgørende fase – nye aftaler falder på plads

Overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked er i en afgørende fase. 

Følg udviklingen her.

HK Handel vil kræve kompensation for store bededag i 2025

Der er ikke taget højde for, at regeringen har afskaffet store bededag, i den nye overenskomst mellem HK Handel og Dansk Erhverv.

Men emnet vil komme på forhandlingesbordet ved de næste overenskomstforhandlinger i 2025. Det fortæller Mette Høgh, der er formand for HK Handel, til TV 2.

 - Store bededag eksisterer i overenskomsterne lige nu. Men i går kunne jeg høre, at den bortfalder. Og det tager vi op i 2025, siger hun.

Hvad fagbevægelsens modkrav bliver, kan hun endnu ikke sige. 

Hovedpunkter i aftale mellem HK Handel og Dansk Erhverv

Fakta om den nye overenskomst:

 • Der sættes en stopper for såkaldte nultimerskontrakter for butiksansatte. I stedet indføres en ny, fleksibel deltidsansættelse, hvor ansatte på butiksoverenskomsten kan ansættes på enten fuldtid, deltid med fast timetal eller nu fleksibel deltidsansættelse.
   
 • Fleksibel deltidsansættelse er beregnet til bestemte grupper såsom unge under 18 år, studerende og bijobbere. Her kan medarbejderen ansættes i to forskellige arbejdstidsintervaller på henholdsvist 8-15 timer om ugen eller 13-20 timer om ugen. Det sikrer minimum 8 arbejdstimer om ugen. 
   
 • Opgøret med nultimerskontrakter betyder også, at de ansatte på fleksibel deltid vil være omfattet af funktionærloven og dermed få garanteret løn under sygdom samt en længere opsigelsesperiode.
   
 • Mindstelønnen for både ufaglærte og faglærte stiger med 721 kroner om måneden per 1. marts 2023 og med 721 kroner om måneden per 1. marts 2024 som led i overenskomstaftalen.
 • Fritvalgskontoen stiger med 2 procent til i alt 9 procent i 2024.
   
 • Arbejdsgiverne skal betale 2 procent mere ind til pension, og lønmodtagerne skal betale 2 procent mindre ind til pension. Dermed opsparer medarbejderne det samme, men derudover får de 2 procent mere udbetalt sammen med lønnen.
   
 • Som led i de lokale lønforhandlinger vil tillidsrepræsentanten kunne anmode om at få belyst arbejdsgivers forhold – herunder produktionsniveau, økonomiske forhold med mere.

​Kilde: HK Handel

Dansk Erhverv finder lønstigningen "ansvarlig"

Dansk Erhverv vil ikke garantere, at den nye overenskomst med HK Handel vil sikre medarbejdere mod en tilbagegang i reallønnen med den inflation, der har været.

Men Dansk Erhvervs viceadministrerende direktør og forhandler, Laurits Rønn, mener, at der er indgået en "økonomisk ansvarlig overenskomst". Også for virksomhederne. 

- Vi laver en minimallønsoverenskomst. Så kan man finde ud af, hvor meget man har råd til at give ude i virksomhederne, siger han og tilføjer:

- Dele af detailhandlen er presset. Men vi synes alligevel, at de her lønstigninger er ansvarlige, og vi vil anbefale, at vi stemmer ja til det.

Aftale sikrer ikke mod reallønsfald: - Jeg ville da ønske, at jeg kunne sikre mine medlemmer en langt større fremgang

Mette Høgh, der er formand for HK Handel, kan ikke garantere sine medlemmer, at det nye forlig retter op på den reallønsnedgang, medlemmerne har oplevet det seneste år.

- Jeg ville da ønske, at jeg kunne sikre mine medlemmer en langt større fremgang. Men det er sådan, at vi ordner mindstelønnen ved det her forhandlingsbord, og så er det den lokale løndannelse, der tager over, siger hun og tilføjer: 

- Vi håber, at den enkelte lønforhandling sikrer, at der ikke er en løntilbagegang. 

Så du kan ikke garantere, at der ikke er nogen, der vil opleve et reallønsfald i år? 

- Jeg vil aldrig kunne garantere det. Vi er på et mindstelønsområdet. Jeg plejer at sige, at den løn, vi fastsætter, er den, man skal have for at gå ind af døren - og hvis man skal udføre arbejde, så skal der være et personligt tillæg oveni. Vi opfordrer alle vores medlemmer til nu at tage den her lønsamtale, siger hun. 

I løbet af 2022 er langt de fleste danskeres løn blevet mindre værd, fordi priserne er skudt i vejret med det højeste tempo i 40 år. 

Selv når man medregner sidste års lønstigninger, var den såkaldte realløn generelt set 5,2 procent lavere i fjerde kvartal 2022 sammenlignet med året før.

Hvad er realløn?

 • Reallønnen er udtryk for, hvor mange varer og tjenester du kan købe for din løn – altså hvor meget din løncheck reelt set er værd. 
 • Stiger priserne hurtigere end din løn, får du råd til at købe mindre, og derfor falder din realløn. 
 • Stiger din løn modsat hurtigere end priserne, får du råd til mere, og så stiger din realløn.

Finansforbundet tror på "godt ja" til ny aftale

Kent Petersen, der er formand for Finansforbundet, har ikke sovet hele natten. I stedet har han forhandlet en aftale på plads med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), som han mener er "en god overenskomst". 

- Det er helt klart lønnen, der har været det store slagsmål ved den her overenskomstforhandling, fortæller han til TV 2. 

Kent Petersen forventer, at den indgåede lønstigning på 4,5 procent i 2023 og 3,7 procent i 2024 vil dække de kommende års inflation. Men erkender, at der er et efterslæb fra inflationen i 2022. 

Parterne stod indledningsvist stejlt over for hinanden. Men da der i starten af februar blev indgået et industriforlig for cirka 30.000 HK'ere, kom der et gennembrud, lyder det. 

- Vi havde nogle indledende forhandlinger, hvor de forskellige lønforventninger måske ikke var så realistiske. Så da gennembrudsforliget med industriforliget kom, var der en god indikation af, hvor prisen kunne ligge på det private arbejdsmarked. Så det var en stor hjælp, siger Kent Petersen.

Han håber nu, at medlemmerne vil stemme ja til forliget. 

- Jeg tror ikke, at store bededag kommer til at betyde noget i forhold til afstemningen på vores område, siger han og tror på, at der bliver et "godt ja" til aftalen.

Ole Krohn forventer snarligt forlig på transportområdet

Tirsdag aften forsøgte forhandlerne på både butiks-, finans- og transportområdet at nå en aftale. Onsdag morgen er to aftaler landet på både butiks- og finansområdet.

- Den helt store og afgørende gruppe herfra er transportgruppen med 3F Transport og Dansk Industri, og de ser ud til at være i fin form, siger TV 2s erhvervskommentator, Ole Krohn. 

Han vurderer, at en aftale på dette område også bliver præsenteret, inden dagen er gået. 

- Aftalerne falder som dominobrikker i øjeblikket. Det eneste afgørende punkt, der kan være tilbage, efter at dagen er gået, er byggeriet – som man forventer tager en ny omgang i løbet af weekenden. Her plejer der til gengæld tit at være larm og ballade, hvor forligsmanden skal ind over. Vi må se, hvordan det går, siger han. 

Jan Villadsen, formand for Transportgruppen 3F, skrev optimistisk om forhandlingerne tirsdag.

Hovedpunkter i ny aftale på finansområdet

Hovedpunkterne i aftalen mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet er: 

 • Aftalen er toårig og løber frem til 31. marts 2025.
 • De aftalte lønstigninger er 4,5 procent i 2023 og 3,7 procent i 2024.
 • Barselsperioden for fædre og medmødre udvides med 10 uger til i alt 26 uger med fuld løn og pension.
 • Der nedsættes arbejdsgrupper om senkarriere og dataetik.

"Hårde og langstrakte forhandlinger" på finansområdet

Kent Petersen, der er formand for Finansforbundet, fortæller, at det har været "hårde og langstrakte forhandlinger" på en kompleks baggrund.

- Men jeg er rigtig glad for, at vi sammen med arbejdsgiverne er nået frem til et resultat med en fornuftig ramme, som også giver medarbejderne en mærkbar lønstigning over de kommende to år, udtaler han i en pressemeddelelse.

Nicole Offendal, der er administrerende direktør for Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), mener også, at det er en ansvarlig aftale for virksomhederne. Han peger på forbedrede barselsvilkår og øget fleksibiltet for medarbejderne. 

- Alt i alt har vi indgået en ansvarlig og bæredygtig aftale i en udfordrende tid med stor økonomisk usikkerhed, udtaler han i en pressemeddelelse. 

Forlig på plads med finanssektor

Finanssektoren med 41.000 ansatte har nu landet en aftale med en toårig overenskomst.

Det fortæller TV 2s erhvervskommentator, Ole Krohn.

I aftalen mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet hæves lønnen med 4,5 procent i 2023 og med 3,7 procent i 2024. 

Desuden indeholder aftalen forbedrede barselsviklår for mænd og kvinder. Barselsperioden udvides med 10 uger til i alt 26 uger med fuld løn og pension. 

- Det har været meget svære forhandlinger på finanssektorens område. Ikke mindst, fordi bankerne gerne har villet holde tilbage på lønnen, da samfundet ser ind i en krise, som vil føre til tab for bankerne, siger Ole Krohn og tilføjer: 

- Men der er alligevel landet en aftale, som begge parter kan se sig selv i. 

Forlig på plads mellem Dansk Erhverv og HK Handel

Der er indgået et forlig mellem Dansk Erhverv og HK Handel om en toårig overenskomst.

Det bekræfter arbejdsgiverside og arbejdstagerside over for TV 2.

- Det er en aftale, som omfatter over 150.000 ansatte. Det er et kæmpe område med arbejdere i detailhandlen, siger TV 2s erhvervskommentator, Ole Krohn.

I aftalen kopieres dele af den aftale, som man allerede er nået frem til på industriens område. Således sættes mindstelønnen op med fire en halv kroner i timen hvert af de kommende to år.

Desuden hæves den såkaldte fritvalgskonto med 2 procent i perioden. Fritvalgskontoen er den, hvor lønmodtagerne selv bestemmer, om de vil bruge penge til løn, ferie eller pension.