Gaslæk ved Bornholm

Seneste nyt om gaslækage i Østersøen

Hvad sker der? Der er konstateret tre lækager på Nord Stream-gasledningerne ud for Bornholm. Det er myndighedernes klare opfattelse, at der er tale om bevidste handlinger, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag aften.

Følg udviklingen her. 

Ikke afklaret om Danmark deltager i FN-drøftelse

FN's Sikkerhedsråd skal mødes fredag for at drøfte de tre lækager, der har ramt gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2 ud for Bornholm og det sydøstlige Sverige.

Det bekræfter Udenrigsministeriet onsdag aften over for Ritzau.

Udenrigsministeriet kan bekræfte, at der vil være et møde i FN’s Sikkerhedsråd om gaslækagerne fra Nord Stream 1 og Nord Stream 2.

- Det er Rusland, der har anmodet om et møde, og det vil finde sted fredag eftermiddag. Det er ikke afklaret, om Danmark vil være til stede under drøftelsen, hedder det i en udtalelse fra ministeriet.

Den amerikanske flåde klar med assistance

Den amerikanske flåde står klar med støtte og assistance til dets allierede og partnere i forbindelse med de tre lækager på gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2 ud for Bornholm og det sydøstlige Sverige. Det oplyser en talsperson ifølge Reuters.

- Vi er opmærksomme på rapporter om lækager til Nord Stream-rørledningerne, siger kaptajn Tamara Lawrence fra US Naval Europe-Africa.

 - Vi står klar til at yde støtte og assistance i tæt koordinering med vores allierede og partnere, hvis der er behov for det, siger Tamara Lawrence ifølge Reuters.

Krigen i Ukraine har medført, at der ikke længere sendes gas fra Rusland til Tyskland og Europa gennem de to gasledninger.

Rusland har omvendt peget på USA som en mulig skyldig.

Gasudslip i Østersøen er på vej mod rekord

Mængden af metan, der siver ud af de ødelagte Nord Stream-ledninger i Østersøen, kan gøre det til det største udslip fra en naturgasinstallation nogensinde.

Det skriver Information.

Avisen har sammenlignet flere eksperters skøn over, hvor meget af den klimafjendtlige drivhusgas, der vil blive ledt ud, hvis rørene tømmes fuldstændigt.

Både den tyske miljøorganisation Deutsche Umwelthilfe, amerikanske Environmental Defense Fund og Greenpeace Danmark anslår, at det sammenlagt kan dreje sig om mere end 350.000 ton metan.

Det er mere end tre gange så meget, som der slap ud, da et rør gik i stykker i et naturgaslager i Aliso Canyon i Californien, hvorved cirka 100.000 ton metan steg op i atmosfæren.

Nøjagtigt som det er tilfældet med CO2, belaster det klimaet, når man udleder metan.

Danmarks samlede CO2-udledning udgjorde hele sidste år cirka 45 millioner ton.

Vil undersøge gaslæk ved hjælp af droner

Endnu er det for tidligt at komme tæt på de ødelagte gasledninger i Østersøen.

Energistyrelsen har dog allerede gjort sig overvejelser om, hvordan en undersøgelse kan gennemføres, når gasudstrømningen snart bliver mindre.

Det siger direktør Kristoffer Böttzauw til Berlingske.

- Lige nu kigger vi på en måde, hvor vi bruger undervandsdroner, hvilket er mest oplagt, da der stadig kan være en sikkerhedsrisiko forbundet ved undersøgelserne, fortæller han.

Dronerne, en slags fjernstyrede undervandsbåde, er forbundet til et moderskib med et kabel, der sender et live-videosignal tilbage.

Udfordringen er dog, at dronerne på grund af gasudslip og deraf følgende opdrift, ikke kan sendes direkte mod bunden, men skal sejle langs havbunden med et langt kabel på slæb. Og spørgsmålet er, hvornår og hvor man kan sætte dronerne ned i området nær de lækkende gasledninger.

Rusland undersøger læk på Nordstream 1 og 2 som "terror"

Den russiske efterretningstjeneste FSB vil nu undersøge lækagerne på de to ødelagte gasledninger i Nordsøen som "international terrorisme".

Det skriver nyhedsbureauet Interfax ifølge Reuters.

Danmark, Norge, Sverige og Tyskland har samstemmende slået fast, at der er tale om en form for sabotage på de to rørledninger og altså ikke et sammenfald af uheldige omstændigheder.

Styret i Kreml sagde tirsdag, at man var "ekstremt bekymret" over den "hidtil usete situation" og sagde, at ingen teori om, hvad der forårsagede lækagen, inklusive sabotage, kunne udelukkes, før en undersøgelse fastslår deres årsag.

Russiske statsmedier har spekuleret i, at såvel Ukraine som USA kan have stået bag eksplosionerne. 

Som bevis har de russiske medier citeret et tweet fra Polens tidligere udenrigsminister, der siger "tak USA" sammen med et billede af den lækkende gas fra de to rørledninger.

Rystelser i undergrunden overvåges døgnet rundt

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har siden tirsdag døgnovervåget rystelser i den danske undergrund.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra GEUS.

- Normalt er der ikke seismiske hændelser i Danmark, der kræver overvågning døgnet rundt.

- Men på grund af denne ekstraordinære situation har GEU siden tirsdag formiddag 27. september overvåget for hændelser døgnet rundt og fortsætter foreløbigt med dette, skriver GEUS.

På et pressemøde tirsdag eftermiddag fortalte GEUS' direktør, Flemming Larsen, at man med døgnovervågning kan reagere hurtigere på uregelmæssigheder end nu.

FN's Sikkerhedsråd vil drøfte lækager

FN's Sikkerhedsråd mødes fredag for at drøfte lækager på de to gasledninger Nord Stream 1 og Nord Stream 2 ud for Bornholm. Det oplyser den svenske regering ifølge AFP.

Tidligere i dag har også Rusland anmodet om et møde i FN-regi, oplyser det russiske udenrigsministeries talskvinde, Maria Zakharova, på nyhedsbureauet Telegram ifølge Reuters.

Mødet er således nu bekræftet.

Derfor sætter man ikke ild til gassen

Kristoffer Bøttzau fra Energistyrelsen forklarer på pressemødet, hvorfor man ikke bare vælger at sætte ild til de store mængder gas.

- Der er tale om et meget stort udslip på flere millioner kubikmeter gas og vi er nødt til at kende effekten, for at kunne gøre det. 

- Desuden er halvdelen af gassen allerede ude af det ene rør, mens der er noget mere tilbage i den anden gasledning, forklarer direktøren.

I en pressemeddelelse fra Energistyrelsen uddybes det videre, "at Nord Stream 1 og 2 i værste fald udleder cirka 778 millioner standardkubikmeter naturgas."

- Det kan omregnes til en drivhusgasudledning på ca. 14,6 millioner ton CO2-ækvivalent (CO2e, red.). Til sammenligning var den samlede danske udledning i 2020 på ca. 45 millioner ton CO2e, skriver styrelsen.

Myndighederne kan først undersøge skaderne på Nord Stream 1 og 2 nærmere i næste uge, når al gas er ude. Det skyldes, at det er farligt at være i nærheden af gasudslippene.

Forsvarschef vil ikke spekulere i motiver

Forsvarschef Flemming Lentfer bliver spurgt til Ruslands mulige rolle i sagen, men han afviser at sige noget om motiver.

- Alt, der er på bordet lige nu, er hypoteser, siger han på pressemødet.

Københavns Politi har indledt efterforskning

Københavns Politi har indledt og leder en efterforskning af lækagerne, oplyser direktør Anne Tønnes, der er direktør i politikredsen, på myndighedsbriefet.

Hun opfordrer blandt andet virksomheder til at henvende sig, hvis de kan bidrage med noget.

Politidirektøren siger desuden, at man samarbejder med alle relevante myndigheder, også med svenskerne og tyskerne, for at samle så mange informationer som muligt.

Beredskabsstyrelsen: Ingen sundshedsfare

Beredskabsstyrelsens direktør, Lajla Reenberg, fortæller, at der er tale om meget små gaskoncentrationer i forbindelse med de opstigende gasser fra Østersøen. 

- Vi har fra beredskabsstyrelsens side udarbejdet prognoser for det her gasudspil. Prognoserne viser, at gaskoncentrationen, der vil komme ind over land, er meget lille, og det ligger langt under grænseværdierne for sundhedsfare.

- Der er heller ikke til havs nogen fare, så længe man holder sig uden for sikkerhedszonen nær skadestederne, siger hun.

GEUS: Relativt svage rystelser

Direktør Flemming Larsen fra GEUS fortæller, at man har registreret "relativt svage rystelser" i forbindelse med eksplosionerne på de to gasledninger.

- Der er tale om 2,3 på Richter-skalaen på Nordstream 2 og 2,1 for Nordstream 1, fortæller GEUS' direktør.

- Vi er ret sikre på, at de her rystelser er sprængninger, siger direktør for GEUS Flemming Larsen på pressemøde.

Energistyrelsen: En alvorlig situation

Energistyrelsens direktør, Kristoffer Böttzauw, siger, at der er tale om en bevidst handling.

- Status er, at langt over halvdelen af gassen har forladt rørledningerne, og at den sidste gas vil være ude søndag.

- Når der er gas i rørene, skyldes det, at man dermed sikrer stabilitet, selvom rørene ikke er i brug.

Gasledningerne ligger på mellem 70 og 90 meters dybde, og rørene har en tykkelse på 12 centimeter af stål og beton, lyder det.

- Miljøskadesvirkninger er begrænset, men der er tale om en markant klimabelastning. Det samlede udslip vil være 32 procent af Danmarks samlede udslip over et helt år.

Det er særligt fordi metan er mange gange mere klimaskadelig end CO, forklarer han.

Svensk efterretningstjeneste efterforsker for sabotage

SÄPO, den svenske efterretningstjeneste, har overtaget efterforskningen af Nordstream 1 og 2-gasledningerne.

Det oplyser SÄPO i en meddelelse.

SÄPO overtager efterforskningen, fordi der kan være tale om en alvorlig forbrydelse, der i hvert fald delvist kan være rettet mod svenske interesser. Det kan heller ikke udelukkes, at en fremmed magt står bag, hedder det i meddelselsen.

Lækage er dårligt nyt for fiskelivet i Østersøen

De to omfangsrige gaslækager i Østersøen er dårligt nyt for miljøet i det følsomme farvand.

Det siger svenske biologer til Expressen på baggrund af hændelserne tirsdag aften.

- Netop dette område er et af de vigtigste fiskeriområder i hele Østersøen øst for Bornholmsdybet. Hvis det var sket øst for Gotland, kan jeg ikke se, at det ville have samme effekt, men nu sker det her, hvor vi ved, at det er et vigtigt område for den lille bestand, vi har tilbage af torsk i Østersøen , siger Thomas Dahlgren.

Fiskelivet i Østersøen har de seneste år været påvirket både af overfiskeri og udledning af kvælstoffer.

De svenske biologer peger på, at det er et "meget stresset" havmiljø, som ikke bare vil true torskebestanden, men også andre arter.

Energistyrelsen er fortsat i gang med at vurdere, hvad de miljømæssige konsekvenser af lækagen i gasledningen Nord Stream 2 ud for Bornholm vil være.

Rusland anmoder om møde i FN's Sikkerhedsråd

Rusland vil anmode om et møde i FN's Sikkerhedsråd om lækager på de to gasledninger ud for Bornholm, oplyser det russiske udenrigsministeries talskvinde, Maria Zakharova på nyhedsbureauet Telegram, ifølge Reuters.

Norsk statsminister: Yderst alvorlig situation

Den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, holder lige nu pressemøde. 

Han kalder situationen efter gaslækagen i Østersøen "yderst alvorlig".

Statsministeren peger på, at der er tale om en form for sabotage, men at man ikke ved, hvem der står bag destruktionen af de to gasledninger.

- Det sker på et bagtæppe af krig og energikrise, og vi er enige med de danske og svenske myndigheder i, at der er tale om en bevidst handling, siger Jonas Gahr Stare.

- Vort militære beredskab vil blive mere synligt i området ved vores olie- og gasinstallationer.

- Det er afgørende, at Europa og og NATO står samlet, og regeringen er lige nu i skærpet beredskab, understreger den norske statsminister.

Jonas Gahr Stare siger samtidig, at myndighederne ikke har indikationer på, at der aktuelt er trusler mod norske olie- og gasinstallationer.

Der er to lækager på Nord Stream 1 og en på Nord Stream 2. De to ledninger er opført for at fragte gas fra Rusland til Tyskland.

Al gastransport gennem de to ledninger i Østersøen er hørt op under Ruslands krig i Ukraine.

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), har sagt, at de samtidige lækager ikke er en tilfældighed, og hun kan ikke udelukke, at der er tale om sabotage.

Energistyrelsen indkalder til pressemøde

Energistyrelsen har indkaldt til et myndighedsbrief om situationen ved Nord Stream 1 og 2 klokken 17.00 onsdag.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Energistyrelsen, GEUS, Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Københavns Politi deltager på briefingen.

Fra Energistyrelsen deltager direktør Kristoffer Böttzauw og fra GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser i Danmark og Grønland, er det direktør Flemming Larsen.

Forsvarschef Flemming Lentfer deltager fra Forsvaret, mens direktør Laila Reenberg er med fra Beredskabsstyrelsen.

Direktør Anne Tønnes deltager fra Københavns Politi.

Mødet foregår i Eigtveds Pakhus ved Udenrigsministeriet i København.

Norges statsminister indkalder til pressemøde

Den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, indkalder til pressemøde 15.30 om situationen i Nordsøen. Det skriver mediet VG. 

Frygt for hybrid krigsførelse

Angrebet på gasledningerne i Østersøen er muligivs en form for hybrid krigsførelse. Det fortæller TV 2s sikkerhedspolitske korrespondent Lotte Mejlhede.

- Det bekymrer folk lige nu, om angrebet er et udtryk for hybrid krigsførelse. At russerne, hvis det er dem, som står bag, forsøger at ramme os på andre måder end direkte militært. 

Ifølge Lotte Mejlhede kan det være de områder, vi er sårbare på, eksempelvis it, flykontrol og energiforsyning, som russere i fremtiden vil forsøger at ramme os på. 

- Det afgørende er nu, at vi styrker os selv, så vi ikke er afhængige af nogen. 

Hybrid krigsførelse kan overordnet siges at dække over en strategi, hvor man blander forskellige magtmidler. Det kan være en konventionel militærindsats, "informationskrig" og cyberkriminalitet.