Politik

Moderaterne holder pressemøde om ny økonomisk politik

Hvad skete der? Moderaterne har holdt pressemøde om partiets økonomiske politik. Her fremlagde partiets formand Lars Løkke Rasmussen blandt andet en reform af skattesystemet og af SU-systemet.

Pressemødet er afsluttet

Lars Løkke afslutter pressemødet. Tak fordi I fulgte med.

Flere blå end røde brikker

Adspurgt, om udspillet er mere blåt end rødt, svarer Lars Løkke:

- Jeg er ikke mere farveblind, end at jeg kan anerkende, at flere blå end røde politikere har talt om at hæve topskattegrænsen.

Han fremhæver dog flere gange, hvor socialdemokrater har været med til at give skattelettelser. 

- Jeg kan godt se, at nogle af de her brikker ser mere blå ud end røde, afslutter han.

"Meget, meget realistisk" at gennemføre

Der bliver spurgt, om det er realistisk at gennemføre så stor en omlægning af skattesystemet og hvor lang tid, det i så fald vil tage. 

- Det er meget, meget realistisk, svarer Lars Løkke.

Han kalder Danmarks personskattesystem for verdens mest velfungerende.

- Det er rigtigt, at det har en kompleksitet, men enkelthed medfører uretfærdighed, siger han. 

Lars Løkke svarer ikke på, hvor lang tid, det vil tage at omlægge skattesystemet.

Det bliver sværere at stige i løn, hvis man har en høj indkomst

TV 2  spørger Moderaternes formand, om det ikke bliver sværere at få en lønstigning for mennesker, der i forvejen tjener 352.000 kroner om året, hvis virksomhederne skal betale afgifter, når deres medarbejdere tjener mere end det. 

Det gør det, svarer Lars Løkke. 

- Det er en tilsigtet effekt, at det vil være lettere for folk med små indkomster at få lønforhøjelse end folk med høje indkomster. Det er præcis det, der er formålet. 

Afviser, at forslaget er kompliceret

Forslaget er af eksperter blevet kaldt "uigennemskueligt" og "kompliceret". Det afviser Lars Løkke, at det er. 

- Det er ikke svært gennemskueligt overhovedet, siger han.

Det samme eller mindre i skat

Lars Løkke understreger igen, at for den almindelige dansker vil forslaget betyde, at man skal betale det samme eller mindre i skat. 

- Ingen får mindre af det her

Der bliver spurgt, hvilke økonomiske konsekvenser forslaget om arbejdsgiverbetalt lønsumsafgift vil få for folk, der har en indkomst omkring medianlønnen.

- Alt andet lige vil det her betyde, at der kommer en lavere lønstigning for folk, der ligger højt i indkomstskalaen og en hurtigere lønstigning for folk, der ligger lavt på indkomstskalaen, svarer Lars Løkke. 

- Der er ikke nogen, der får mindre af det her, understreger han.

Nu åbner Lars Løkke for spørgsmål fra salen

De fremmødte journalister kan nu stille spørgsmål til Moderaternes økonomiske politik.

SU-forslaget er til for at fastholde udenlandske studerende

Hvis man efter endt uddannelse bliver i Danmark for at arbejde, bør man ifølge Lars Løkke Rasmussen modtage et uddannelsesfradrag, der kompenserer en til en for den uddannelse, man har taget.  

Det skal fastholde talentfulde udlændinge til at blive og arbejde i landet. 

Hvis de rejser hjem efter endt uddannelse, skal de i stedet betale for de lån, som de har taget under uddannelsen.

SU'en skal reformeres

- Vi har verdens mest generøse SU-system. Det findes ikke bedre, siger Lars Løkke Rasmussen. 

Den har bidraget til at skabe en "betydelig social mobilitet", der nu er gået i stå, mener han. Derfor mener Moderaterne ikke, at SU som værktøj kan skabe mere social mobilitet. 

- Vi foreslår derfor, at vi omlægger den fra at have hovedvægt på stipendier til at have mere fokus til lån, forklarer han. 

Det betyder, at 25 procent af stipendierne på baceloruddannelserne lægges om til lån.

På kandidatuddannelserne er det 50 procent. 

Vil lave stige til arbejdsmarkedet

Moderaterne vil lave en såkaldt "stige ind til arbejdsmarkedet", siger Lars Løkke. 

Partiet ønsker at hjælpe folk fra kanten af arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet, lyder det. 

- Det vil sige, at hvis man har en månedlig indkomst op til 25.000 kroner, får man lov at beholde den lønopgang, man har op til 36.000 kroner det første år. Det "trappes af" efter fire år, siger Lars Løkke.

- Vi tror på, at mennesker som de er absolut flest, trives med at tjene deres egne penge, understreger han.

Vil øge arbejdsudbuddet

Planen vil øge arbejdsudbuddet med godt 13.000 lønmodtagere, siger Løkke.

Tallene er baseret på udregninger fra Kraka. 

Topskatten omlægges

Som en del af udspillet vil Moderaterne omlægge topskatten, så skattebyrden flyttes fra medarbejderne til virksomhederne. 

- Vi indfører som noget helt nyt en arbejdsgiverbetalt lønsumsafgift, forklarer Lars Løkke.

Afgiften for arbejdsgiver skal være på 3,2 procent af alle lønninger over 352.000 kroner om året.

Der indføres også en negativ lønsumsafgift på minus 5,8 procent af alle lønninger under 191.000 kroner.

Personfradraget afskaffes for de rigeste

Løkke ønsker at afskaffe personfradraget for de rigeste 5 procent af danskerne.

Personfradraget udgør et årligt beløb, som den enkelte medarbejder er undtaget at betale skat fra. Beløbet er forskelligt fra år til år, men i 2022 ligger det på 46.600 kroner.

Lars Løkkes forslag vil dermed medføre, at de 5 procent rigeste danskere ikke slipper for at betale skat af de 46.600 kroner.

- De kan godt tåle, at de ikke får et personfradrag, siger han.

Præsenterer vækst- og topskattereform

Topskatten rammer for mange almindelige danskere, mener Lars Løkke. Han fremhæver blandt andet de sygeplejersker, der kan rammes. 

Samtidig mener han, at topskatten begrænser væksten.

- Det skal gøres mere attraktivt at investere, siger han. 

Balance i en brydningstid

Moderaternes udspil hedder 'Balance i en brydningtid', forklarer Lars Løkke Rasmussen. 

Det skyldes, at vi lever i en brydningstid med krig i Ukraine og en kommende energikrise. 

- Men der er også en fremtid på den anden side af vinteren, hvor vi står med flere forudsigelige udfordringer, siger Lars Løkke.

Han nævner blandt andet, at Danmark vil presses af flere ældre borgere.  

Det ventes, at Moderaterne præsenterer en fjernelse af topskatten

I dag ventes Lars Løkke Rasmussen at præsentere et forslag til en reform af skattesystemet, der indeholder en fjernelse af topskatten, som vi kender den i dag.

I stedet indføres det, som Moderaterne kalder en "toptopskat" for landets 5 procent rigeste. 

Det er allerede på Moderaternes sommergruppemøde i august kommet frem, at partiets økonomiske politik indeholder en sænkning af selskabsskatten fra 22 til 15 procent, en ændring i erhvervsstøtteordninger og en sænkning af skatterne for aktieinvesteringer.